3. Co je logo, vznik loga z obrázku (piktogramu).

Report
Co je logo, vznik loga z obrázku
(piktogramu)
Zpracoval Mgr. Antonín Grafnetter
Střední škola živnostenská Sokolov
2013
„EU peníze středním školám“
Název projektu
Moderní škola
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0526
Název aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Název vzdělávacího materiálu
Co je logo, vznik loga z piktogramu (obrázku)
Číslo vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_25_3
Jméno autora
Mgr. Antonín Grafnetter
Název školy
Střední škola živnostenská Sokolov,
příspěvková organizace
Co je logo a logotyp
• Logo - je označení organizace, společnosti, firmy nebo
instituce v grafickém provedení. Logo je uváděno na
produktech této firmy, pomáhá tak identifikaci a tvoří
povědomí o značce.
• Logo je jen obrázek, u nějž není text.
• Například:
• Logotyp - je písmová nebo slovní značka, graficky
znázorněný název společnosti, firmy, výrobku, značky
apod.
• Obvykle je použitý speciální typ písma(font), často
výtvarně upravený, aby se odlišil od ostatních.
• Neupravené logotypy, tvořené pouze prostým textem,
nejsou předmětem copyrightu (ochrana před
neoprávněným kopírováním).
• Logotyp je spojení obrázku s textem. Například:
Vznik značky – loga
• Logo (logotyp) může vznikat z piktogramu doplněním
textu.
• Logotyp musí být:
1. Zřetelný (musí být hned vidět, co vyjadřuje)
2. Musí být zřetelný i tehdy, když jej hodně zmenšíme
3. Musí být zřetelný jak v barvách, tak v černé barvě
(třeba při kopírování na kopírce)
4. Měl by mít kolem sebe ochrannou zónu
Příklady některých log:
Logo je možno vytvořit z piktogramu
Co je piktogram?
Piktogram je grafický znak znázorňující pojem nebo
sdělení obrazově (tedy vlastně obrázkové písmo).
Pictus = latinsky „obraz“
Musí být co nejjednodušší, ale stále musí být
poznat, co znamená (například že je to člověk, muž,
žena apod.).
•Při vytváření piktogramu je nutno vycházet ze
skutečné podoby předmětu (mušle)
•Ten dále zjednodušovat
•Nakonec ho můžeme doplnit písmem
•Jako třeba vývoj loga firmy Shell
•Další příklad jak vzniká piktogram a logo firmy
ze skutečné podoby (lokomotiva)
•Dalším zjednodušováním
•Až k zjednodušení, které už vůbec nepřipomíná
původní obrázek
Příklad loga francouzské firmy Berliet
Další příklad vývoje loga firmy Pepsi Cola
Z prvotního, neuměle napsaného nápisu, postupně vzniká logotyp. Postupně je
měněn a zjednodušován, aby se odlišil od konkurenční značky Coca Cola.
2008
Další příklad vývoje loga firmy Škoda
Další příklad vývoje loga firmy Apple
A nakonec ještě Nivea
Klíčová slova
• Piktogram
• Logotyp
• Logo
Zdroje:
Vlastní archiv
http://www.obrazky.cz/?q=loga+firem#utm_source=search.seznam.cz&utm_me
dium=link&utm_term=loga%20firem&utm_content=lista

similar documents