Prva Crkva vjeronauk ponavljanje gradiva

Report
ŽIVOT PRVIH KRŠĆANA
ponavljanje gradiva
vjeronauk 5. razred osnovne škole
1. spoji parove
APOSTOLI
LOMLJENJE
NAUK
KRUHA
APOSTOLSKI
ČUDESA I ZNAMENJA
ĐAKONI
ĐAKON
EVANĐELJE
NERON
DECIJE
DIOKLECIJAN
RADOSNA VIJEST
STJEPAN
BRIGA ZA SIROMAHE
ISKORJENJIVANJE KRŠĆANSTVA
SVETI PETAR I PAVAO
RUŠENJE CRKAVA
2. odgovori na pitanja
Gdje i kada je rođena prva kršćanska zajednica?
Prva kršćanska zajednica rođena je u Jeruzalemu
na blagdan Duhova (50 dana poslije Isusova uskrsnuća).
U kojoj biblijskoj knjizi piše o Duhovskom događaju?
O Duhovskom događaju piše u Djelima apostolskim.
Koliko su trajali progoni Crkve u Rimskom Carstvu?
Progoni Crkve trajali su tri stoljeća do 313.e godine.
Tko je kršćanima dao slobodu?
Rimski car Konstantin dao je kršćanima
slobodu.
Nabroji simbole (tajne znakove) prvih kršćana.
Prvi kršćanski simboli, tajni znakovi kršćana, bili su:
riba, sidro, križ i golub.
Kako je Petar postao prvak apostolski?
Isus je Petra postavio za prvaka apostolskog
tj. papu. Rekao mu je: „ti si stijena na kojoj
ću sagraditi Crkvu svoju.”
Zašto Pavla nazivamo apostolom pogana i
apostolom naroda?
Pavao je za vrijeme svojih misijskih putovanja proširio
kršćanstvo mnogim narodima, donio je kršćanstvo
poganima.
Tko je bio prvi kršćanski mučenik? Sveti Stjepan.
3. riješi asocijaciju
DJELA
A1
AP0STOLSKA
NERON
B1
APOSTOL
C1
NARODA
KORINT
D1
ĐAKON
A2
RIM
B2
PRVAK
C2
APOSTOLSKI
SOLUN
D2
KAMENOVANJE
A3
DIOKLECIJAN
B3
29.C3
LIPNJA
RIM
D3
JERUZALEM
A4
DECIJE
B4
NERON
C4
ANTIOHIJA
D4
SVETI PETAR
C
I PAVAO
MISIJSKA
D
PUTOVANJA
STJEPAN
PROGONITELJI
A
B
PRVOMUČENIK
KRŠĆANA
PRVA CRKVA
RJEŠENJE
4. složi i nadopuni rečenice
PRIJE
PRIJE PIJETAO
NEGO SENEGO
PIJETAO
SE DVAPUT
DVAPUT TRIPUT
OGLASI,
OGLASI,
TRIPUT ĆEŠ
ZATAJITI
ME ZATAJITI.
ĆEŠ ME.
Rekao je __ __ __ __
Rekao
je Isus
Petru.
__
__ __
__ __
.
MALOVJERNI,
MALOVJERNI, ZAŠTO
POSUMNJAO
SI POSUMNJAO?
SI ZAŠTO?
Rekao jeRekao
__ __je__
__Petru.
__ __ __ __ __ .
Isus
ME PROGONIŠ
SAVLE,
ZAŠTO ?
SAVLE, SAVLE,
ZAŠTO ME
PROGONIŠ?
je __ __ __ __
__ __ __ __ __ .
Rekao jeRekao
Isus Pavlu.
EVANĐELJE
AKO
JAO MENI NE
NE NAVJEŠĆUJEM!
NAVJEŠĆUJEM!
JAO MENI AKO
EVANĐELJE
Napisao
Napisaojejeapostol
__ __ Pavao.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
SIN
BOGA KRIST TI
-POMAZANIK
TI SIŽIVOGA
KRIST-POMAZANIK,
SINSIBOGA
ŽIVOGA.
Petar
Rekao je __ __ __ __ __ Rekao
__ __je __
__ Isusu.
__ .
SVEBIJAŠE
IM BIJAŠE
IM
SVE ZAJEDNIČKO.
Za prvu kršćansku zajednicu napisao
napisao je
sveti
Luka
u __
__ __ __
__ __ __
je
sveti
Luka
u Djelima
apostolskim.
__ SI
__STIJENA
__ __ __NA
__KOJOJ
__ __ ĆU
__ __
__ .
TI
SAGRADITI
SAGRADITI
STIJENA
NA KOJOJ
ĆU
CRKVU
CRKVU SVOJU!
TI SI SVOJU!
Rekao je __ __ Rekao
__ __ je Isus
__ __
__ __ __ .
Petru.
5. Otkrij pojmove „u zrcalu” - i objasni ih.
PROGONI KRŠĆANA
STJEPAN PRVOMUČENIK
RIMSKE KATAKOMBE
313.
MILANSKI EDIKT
CAR KONSTANTIN
6. Prepoznaj poslanice. Koje od navedenih ne postoje?
GALAĆANIMA
KOLOŠANIMA
TITU
TARŽANIMA
RIMLJANIMA
FILIPLJANIMA
KORINĆANIMA
SPARTANCIMA
ŽITELJIMA MEZOPOTAMIJE
7. Što je na slici? Koji događaj iz života prve Crkve?
P __
a __
v __
l o
v o__
__
__ __
o __
b __
r __
a __
ć __
e __
n __
j __
e
__
S
__
P
__
a
__
m
__
e
__
p
__
__r
t
__
o
__
t
__
r
__
s
__
a__
t __
o __
l a__
__
K
__
s
__
S
__
P
__
h
__
__
v
e
__
o
__
__
o
a
__
v
__
t
__
m __
e
__
e __
t
__
j e__
__
t a__ r__
__
d __
a __
p __
o
__
__
d __
i
n
__
o
__
p__
o
__
g
__
a
__
v __
a __
n __
j e__
__
a
__
n __
a
__
8. pojedinačne asocijacije
KLJUČ
1A
ISUS2A
KRIST
STIJENA
3A
RIMSKI
4A
BISKUP
PETAR
RJEŠENJE
APOSTOL
A
TARZ
1B
RIM
2B
DAMASK
3B
ANTIOHIJA
4B
APOSTOL
RJEŠENJE
PAVAO
B
KOŠARA
1C
APOSTOL
2C
POGANA
ŽIDOV
3C
POSLANICE
4C
APOSTOL
RJEŠENJE
PAVAO
C
PUTOVANJA
1D
PRITVOR
2D
BARNABA
BRODOLOM
3D
4D
APOSTOL
RJEŠENJE
PAVAO
D
ŠIMUN
1E
RIBAR
2E
NERON
3E
KRIŽ
4E
RJEŠENJE
APOSTOL
E
PETAR
MAČ
1F
KORINT
2F
PISMO
3F
OBRAĆENJE
4F
APOSTOL
RJEŠENJE
PAVAO
F
KAMEN
1G
PIJETAO
2G
PAPA
3G
NOVI
4G
ZAVJET
APOSTOL
RJEŠENJE
PETAR
G

similar documents