Hoe werk je met een atlas?

Report
Hoe werk je
met een atlas?
Atlas?
• Bovenste halswervel
die het hoofd draagt?
• Gebergte in Afrika?
• Figuur uit de Griekse mythologie?
• Vlinder uit Azië?
• Leeuw uit Noord-Afrika?
• Boek met geografische
en/of andere kaarten?
Wat vind je in een atlas?
• Inhoud
(wat er allemaal in je atlas staat)
• Register
(lijst van namen met een verwijzing
naar een kaart in je atlas)
• Veel verschillende kaarten
Inhoud
• Wat er in je atlas te vinden is
• Hier vind je alle kaarten op een rijtje:
* België
* Europa
* wereld
• Je ziet meteen op welke pagina je een kaart terugvindt
• Opdracht:
* Zoek een kaart over de bevolking in Europa
Bekijk de kaart in je atlas
Waarover gaat deze kaart?
* Zoek een kaart over de tijdzones in de wereld
Bekijk de kaart in je atlas
Waarover gaat deze kaart?
Register
• Een lange lijst van landen, steden, rivieren,
gebergtes die op de kaarten te vinden zijn
• De namen staan alfabetisch
• Achter elke naam staat een code
• Opdracht:
* zoek ‘Gent’ in je register
welke code staat er bij?
* zoek ‘Senegal’ in je register
welke code staat er bij?
• Hoe werk je met deze codes? Zie volgende dia!
Werken met de codes in je atlas
Ken jij zeeslag?
• Plaats eerst je schepen in je eigen ‘zee’
• Raad om beurt waar de schepen van de tegenspeler
zijn door een code te zeggen (bv. E3)
• Wie heeft alle schepen van de tegenspeler gekelderd?
• Opdracht: speel een spelletje zeeslag
met een vriend(in)
Terug naar je atlas …
• Opdracht:
* Zoek ‘Bagdad’ in het register.
• Kijk naar de code (hier 40 H2)
• 40 is het nummer van de kaart
• H verwijst naar de strook tussen
2 verticale lijnen op de kaart
• 2 verwijst naar de strook tussen
2 horizontale lijnen op de kaart
• Zoek op kaart 40 in het vak H2 naar Bagdad!
•
•
•
•
•
•
Wat vind je op een kaart
in je atlas?
Wat hoort waar bij?
Titel
Oriëntatie
Schaal
Legende
Letters en cijfers
• Titel:
het onderwerp van de kaart
hier staat ook het kaartnummer van de code
• Oriëntatie:
op elke kaart staat het noorden aangeduid
met een pijl
• Schaal
een lijnschaal en een breukschaal
• Legende
belangrijke informatie over de kaart
• Letters en cijfers
om plaatsen gemakkelijker terug te vinden
Wat is een schaal?
• Een lijnschaal
* in dit voorbeeld stelt
elk blokje (zwart of wit)
• Een breukschaal
in het echt een afstand
* in dit voorbeeld is elke cm
van 10 km voor
op de kaart 800.000 cm
* opdracht:
(= 8 km) in het echt
- meet een afstand
* opdracht:
op je kaart
- meet een afstand op je kaart
- hoeveel km is het
- hoeveel km is het in het echt?
in het echt?
Op zoek in je atlas:
• Opdracht 1:
In welke provincie ligt de gemeente Lebbeke?
(tip: zoek in het register naar Lebbeke)
• Opdracht 2:
Waar in België valt het meeste neerslag?
(tip: zoek in de inhoud naar klimaat in België)
• Opdracht 3:
Is Denemarken lid van de eurozone?
(tip: zoek in de inhoud bij Europa)
Op zoek in je atlas:
• Opdracht 4:
Bereken de afstand tussen Gent en
Antwerpen (tip: gebruik de lijnschaal of de breukschaal)
• Opdracht 5:
Wat is de gemiddelde temperatuur in Brugge
in de maand juli?
(tip: zoek in de inhoud naar klimaat in België)
• Opdracht 6:
In welk werelddeel ligt Pakistan?
(tip: zoek in het register…)

similar documents