informatie masterproef

Report
Haio: Laat zien wat je kunt!
Prof. Dr. Dirk Avonts.
Interuniversitaire Overleggroep Masterproef, icho.
Dublin Descriptoren.
 Groei naar eenheid binnen Europa.
 Bachelor, Master (Arts)
 Bijkomende Master (Huisartsgeneeskunde)
 Algemene beschrijving van het niveau.
 Kennis, inzicht, oordeelsvorming.
 Communicatie en leervaardigheid.
Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.
Kwaliteitsverbeterende projecten.
 Motor van de kwaliteitsverbetering in de
huisartsgeneeskunde en de eerste lijn.
 Unieke kans om je masterniveau te demonstreren.
 Ingebed in ervaringsgericht leren.
 Begeleiding:
 promotor,
 praktijkopleider,
 staco,
 collega-haio’s.
Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.
De promotor
 Begeleidt de structuur van je thesis.
 Van ‘vraag’ tot ‘antwoord’.
 Is expert in objectief en onbevooroordeeld observeren.
 Helpt je verder als je vast zit.
 Verduidelijken, ontwarren.
 Suggesties.
 Maar doet het werk niet in jou plaats....
Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.
Contact met de promotor.
 Ideas.
 Vertel wat je denkt over de thesis.
 Zeg ook hoe je je erbij voelt.
 JIJ bent eindverantwoordelijke voor keuze onderwerp.
 Concerns.
 De promotor is ‘onbereikbaar’.
 Hoe communiceren? Duidelijke afspraken maken.
 Expectations.
 Wat kan ik ervan leren?
 Wat brengt het mij op in mijn professionele loopbaan?
Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.
Wees origineel!
 Voorkom herhaling.
 Wat hebben andere haio’s hierover al gemaakt?
 Bespreek je ideeën in seminariegroep.
 Algemene onderwerpen kunnen ook!
 Nut van reminders. Het medisch dossier.
 Werking van de wachtdienst, huisartsenwachtpost.
 Samenwerken mag!
 Aansluitende onderwerpen, complementaire thema’s.
 Ieder levert een eigen thesis af, unieke titel!
Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.
Inbreng van promotor.









Steekproef.
Patiëntenlijst opmaken (populatie).
Registratieformulier.
Hypothese formuleren.
Interventie bedenken, controle-groep.
Sample size calculatons.
Analyse verdiepen.
Heldere en juiste conclusies.
Exact taalgebruik:
 ‘Veel’, ‘vaak’, ‘soms’: hoeveel/hoeveel? Percentages?
Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.
Wat kan je verwachten van je PO?
 Hij of zij is jouw compagnon.
 Wat zijn de verwachtingen?
 Samen het onderwerp uitwerken.
 Wat is relevant voor de opleidingspraktijk?
 Werken en leren: moeilijke balans.
 Hoeveel tijd heb je nodig voor je thesis? Wanneer?
 Piekmomenten in de praktijk en in het thesisproces.
 Thesis/masterproef telt voor 12 studiepunten!
Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Werkuren
Praktijkstages
33
990
Praktijkreflectie
6
180
Kennis, inzicht
Huisartsgeneeskunde
3
90
Consultatie, communicatie,
management
6
180
Thesis/masterproef
12
360
Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.
Maak tijd voor de masterproef:
 Gemiddeld 1 dag per week!
 Of twee blokken van 4 uren.
 Masterproeftijd:
 Nadenken, bespreken.
 Opzoeken.
 Neerschrijven.
 Herbeginnen.
 Contacten met begeleiders.
Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.
Wat kan je verwachten van je
staco?
 Bewaker van het proces.
 Hoever sta je met de keuze van je onderwerp?
 Welke inleverdata komen eraan?
 Waar knelt het schoentje om verder te kunnen?
 Bemiddelaar: dat kan.
 Tussen de actoren van het thesisproces.
 Om voldoende ruimte te krijgen om je thesis te maken:
WOP (Werk en OpleidingsPlan) in het oog houden.
Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.
En je collega-haio’s?
 Samen aan de slag? Dat mag!
 Afstemmen op beide opleidingsplaatsen.
 Twee afzonderlijke facetten moeten aanwezig zijn.
 Iedere haio maakt een afzonderlijke thesis!
 Samen stressen? Dat kan.
 Afspreken voor het opzoeken van literatuur.
 Mekaars werk presenteren en beoordelen.
 Steun van de seminariegroep.
Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.
Tijdslijn.
 1 december (jaar 8): indienen onderwerp.
 1 april (jaar 8): protocol ethische commissie.
 1 mei (jaar 9): inleveren scriptie.
 Eind mei (jaar 9): presentatie en verdediging.
 Beoordeling: mei/juni (jaar 9)
 Promotor en lector (scriptie)
 Jury (2 academici, 1 huisarts)

presentatie en verdediging.
Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.
Wees-onderwerpen.
 Psychiatrische patiënten.
 Therapietrouw.
 Samenwerking met neuro-psychiater.
 Aanpak van geassocieerde aandoeningen.
 Patiëntenrechten.
 Visie van patiënten.
 Kennis en toepassing door huisartsen.
 Samenwerking huisartsen en ocmw’s.
 Hoe kan de patiënt zijn medisch dossier beheren?
Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.
Haio: Laat zien wat je weet!
En stel nu je vragen!

similar documents