Inzicht in je breinvoorkeur

Report
Inzicht in je
breinvoorkeur
ECABO Verkiezing Leerbedrijf en Praktijkbegeleider van
het Jaar 2013
Gonda Duivenvoorden
Mijn passie
MENSEN
Waarom doen ze wat
ze doen?
Wat geeft ze energie?
De regisseur: het brein
Weegt 1 tot 1,5 kilo
Is gemiddeld 2% van ons totale lichaamsgewicht
Gebruikt 20% van ons bloed en zuurstof
Bestaat uit 100 miljard zenuwcellen die signalen
doorgeven met een snelheid van meer dan 400
kilometer per uur
Bepaalt de motoriek, zintuigelijke waarneming, het
denken en de emoties
Wat hebben mensen
met elkaar gemeen?
Autonomie (in enige mate zelf kunnen bepalen hoe werk in te richten)
Competentie (het gevoel hebben er goed in te zijn )
Verwantschap (verbonden voelen met anderen)
Onderzoek wijst uit dat respect hebben en krijgen in belangrijke mate bijdraagt
tot goede prestaties in een team. Geen respect wakkert eigen belang aan.
Hoe werkt het brein?
Spiegelneuronen en voorbeeldgedrag
Goed versus fout
95% van ons gedrag is onbewust
Het brein is liever lui dan moe (Daniel Kahneman)
Emoties helpen bij het onthouden. Ze krijgen in ons brein altijd
voorrang. Voel je je blij dan functioneer je beter
Geef complimenten (zorg voor een basis) voordat je feedback
geeft op wat beter kan
Vertraag om aandacht te hebben of iets ook echt begrepen is
Positieve paden ontwikkelen vraagt meer energie, maar het
levert ook veel meer op
De verbinding
Wat zegt een
breinvoorkeur?
Je voorkeur werkt als een bron van energie, passie en
inspiratie. Het is geen competentie.
Wat je voorkeur is voor het verwerken van
informatie
Hoe je graag communiceert
Welk werk het beste bij je past
Hoe je het liefst met iemand samenwerkt
(H)erkenning
Wij willen graag (h)erkenning en waardering
Ken je eigen breinvoorkeur en leer die van de ander
kennen
Stel vragen om meer te leren over waar iemand energie
van krijgt (daar herken je iemands breinvoorkeur aan)
Neem jezelf niet als uitgangspunt voor de begeleiding
van een ander. Zet de ander centraal en kijk wat jij kunt
doen om hem of haar te ontwikkelen.
Breinvoorkeuren in hoofdlijnen
Globaal / Abstract / Denken
L1
R1
Rationale
denkstijl
L2
R2
Detail / Concreet / Doen
Ervaringsgerichte
denkstijl
Linkerhersenhelft
Rechterhersenhelft
Verbaal
Non-verbaal
Logisch - realistisch
Metaforisch
Analytisch
Holistisch
Lineair
Ruimtelijk
Georganiseerd
Voelen
Wat?
L1 analist/realist
Nauwkeurig en precies
Pakt vraagstuk grondig aan
Analytisch ingesteld
Feitelijk redeneren, no-nonsense benadering
Objectief, kritisch, foutloos, doel- en prestatiegericht
L1 en LEREN
Feiten hebben prioriteit (stelt Wat vragen)
Nette en rustige omgeving om te kunnen leren
Korte en niet al te gedetailleerde samenvattingen van
onderwerpen die hij of zij moet leren
Houdt van schema’s, grafieken, argumenten en conclusies
Wil graag uitzoeken en verdiepen
Bijvoorbeeld accountant, arts/chirurg, taxateur,
systeemanalist, ingenieurs (wiskunde, chemie, techniek,
natuurwetenschappen, economie)
HOE?
L2 consoliderende/volbrenger
Planning en organisatie
Stiptheid, discipline, orde en netheid
Toewijding, traditioneel en orthodox
Stap voor stap aanpak
Procedures en regeling
Structuur en uitvoering
Details en volledigheid
L2 en leren
Houdt van een nette en georganiseerde omgeving
Veiligheid en stabiliteit
Werkt graag met een tijdschema
Werkt graag met oefenmateriaal en gedetailleerde
samenvattingen
Herhaling is onderdeel van het leerproces
Bereidt alles goed voor en wil graag duidelijke instructies
Bijvoorbeeld boekhouder, administratief werk, supervisor,
politieagent, planner, controller, bepaalde medische loopbanen
(gericht op structureren, controleren en plannen)
WAAROM?
R1 Strateeg/scenariodenker/verbeelder
Zoeken naar alternatieven, combineren van ideeën
Voorkeur voor het grote geheel
Idee-intuïtie
Strategie
Risico nemen
Houdt van experimenten, diversiteit, verrassingen en
verbindingen leggen
R1 en leren
Visuele ondersteuning (beeldmateriaal) erg belangrijk
Regelmatig kort pauzeren
Spelvorm
Niet lineaire leerstijlen zoals bijvoorbeeld een mindmap
Kan goed tegen chaos
Kan makkelijk verveeld raken
Bijvoorbeeld sales, marketing, ondernemers, psychiatrie,
kinderarts, reclame en multidisciplinaire vakgebieden (gericht
ontwerpen, genereren van ideeën en concepten)
WIE?
R2 Socializer / empathizer
Georiënteerd op gevoel
Sfeergevoelig / verzorgde omgeving
Sociale verbindingen leggen
Mensomgeving
Interactie, aanraking, communicatie, passie
Intuïtie
Samenwerking zoeken
R2 en leren
Tussen en van mensen
Comfortabele omgeving en bewegingsruimte
Uitwisseling van (persoonlijke) ervaringen
Rollenspel en dramatiseren
Regelmatig pauzes en visuele ondersteuning
Bijvoorbeeld psycholoog, coach, journalistiek, beroepen met
gastvrije inslag, verkoper detailhandel, sociaal werker,
verpleger (mensgerichte functies, taal- en sociale wetenschap)
Wees nieuwsgierig
Laat OMA thuis
Vraag door en geniet van de nieuwe inzichten
Neem de tijd en denk na over hoe het ook zou kunnen
Geef elkaar de tijd om een mening te vormen
Bevestig wat goed gaat
Wordt een fijne herinnering
Boekentips en
wetenswaardigheden
Ons feilbare denken van Daniel Kahneman
(wetenschappelijke onderbouwing dat ons brein een luie
en snelle kant heeft versus een trage en slimme kant)
Brein in training van Ria van Dinteren (het breinboek voor
trainers, opleiders en coaches)
Het winnaareffect van Ian Robertson (over wat succes en
macht met onze hersenen doen)
Puberbrein van Huub Nelis & Yvonne van Sark
Je werkt anders, dan je denkt van Naomi Ellemers en Dick
de Gilder
Vragen?
[email protected]
@gondad op twitter
Licentiehouder voor Breinvoorkeuren rapportages
(online vragenlijst, voor persoonlijke profiel)
Communicatiestrateeg, trainer en coach
Vragen mag altijd, als ik het antwoord niet heb, dan
zeg ik het ook.

similar documents