Znak dělitelnosti dvěma

Report
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 04 - 50
Anotace
Prezentace, která se zabývá znaky dělitelnosti
dvěma.
Autor
Pavel Pavlas
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Žáci určí čísla dělitelná dvěma.
Speciální vzdělávací potřeby
Ne
Klíčová slova
Znak dělitelnosti, dělitelnost, dva
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
Opakování, výklad, procvičení
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – 2. stupeň
Typická věková skupina
12-15 let
Celková velikost / datum
187 kB, duben 2012
Metodický pokyn:
• Prezentace a doplňování je vytvořeno pro práci na interaktivní
tabuli Smart board.
• Slide 3. opakování – žáci ústně odpoví na dané otázky
• Slide 4. výklad + zápis – definování znaku dělitelnosti dvěma
• Slide 5. cvičení – žáci se bez počítání pokusí rozhodnout, zda
výsledky příkladů vyjdou sudé nebo liché
• Slide 6. výklad + zápis – definování zákonitostí týkajících
sudosti a lichost výsledku během sčítání, odčítání a násobení
• Slide 7. cvičení – žáci na vynechaná místa doplní číslice tak,
aby vznikla čísla dělitelná dvěmi
Opakování
Znaky dělitelnosti:
Znaky dělitelnosti jsou pravidla, která nám umožňují
rozhodnout, zda-li je dané číslo dělitelné jiným číslem, aniž
bychom čísla museli složitě dělit.
Znak dělitelnosti deseti:
Číslo je dělitelné deseti, právě když má na místě jednotek
číslici 0.
Znak dělitelnosti pěti:
Číslo je dělitelné pěti, právě když má na místě jednotek
číslici 0 nebo 5.
Znak dělitelnosti dvěma
2
Číslo je dělitelné dvěma, právě když má na
místě jednotek číslici 0, 2, 4, 6, 8.
Př.:
Čísla dělitelná dvěma: 180, 78, 3452, 816, 3754
Čísla nedělitelná dvěma: 21, 1009, 7, 823, 555
Poznámka:
Čísla dělitelná dvěma, nazýváme sudá.
Čísla nedělitelná dvěma, nazýváme lichá.
Cvičení:
Bez počítání rozhodni, zda jsou výsledky sudé nebo liché.
Příklady vycházející se sudým výsledkem podtrhni zeleně a
příklady vycházející s lichým výsledkem podtrhni červeně.
Poté příklady dopočítej a zkontroluj správnost svých odhadů.
6 + 18 =
135 + 41 =
1006 + 77 =
60 · 4 =
11 · 7 =
12 · 5 =
60 – 12 =
41 – 7 =
29 – 12 =
24
176
1083
240
77
60
48
34
17
Z předchozího cvičení vyplývají tyto zákonitosti:
6 + 18 = 24
135 + 41 = 176
1006 + 77 = 1083
60 · 4 = 240
11 · 7 = 77
12 · 5 = 60
60 – 12 = 48
41 – 7 = 34
29 – 12 = 17
Součet dvou sudých čísel je sudé číslo.
Součet dvou lichých čísel je číslo sudé.
Součet sudého a lichého čísla je liché číslo.
Součin dvou sudých čísel je sudé číslo.
Součin dvou lichých čísel je číslo liché.
Součin sudého a lichého čísla je sudé číslo.
Rozdíl dvou sudých čísel je sudé číslo.
Rozdíl dvou lichých čísel je číslo sudé.
Rozdíl sudého a lichého čísla je liché číslo.
Cvičení:
Na vynechaná místa doplň číslice tak, aby vznikla čísla dělitelná
dvěma. Pokus se najít veškerá možná řešení.
734_
7340, 7342, 7344, 7346, 7348
13_ 0
1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350,
1360, 1370, 1380, 1390
41 _05
Nemá řešení!
974_
9740, 9742, 9744, 9746, 9748
72_1
Nemá řešení!
Čerpáno
Texty:
• COUFALOVÁ, J. a kol. Matematika pro šestý ročník základní
školy. Praha: Fortuna,1998. 215 s. ISBN 80-7168-588-7.
• Vlastní zdroje (© Pavel Pavlas)

similar documents