U3_Caroline_Huys

Report
Running Lean
Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werkt
Workshop Running Lean @ AIPA
07/05/2014
[email protected]
Innovatiecentrum?
Ideeën
Ideeën
generatie
Concept
Onderzoek
Productie
Marktintroductie
Optimalisatie
Prototype
Ontwikkeling
Intro Running Lean
Wanneer zijn starters succesvol?
Klanten zijn
geïnteresseerd
Levering aan klanten
lukt
Klanten betalen
Klanten zijn
bereikbaar
Klanten zijn tevreden
Inkomsten zijn
groter dan de kosten
Ondernemingsmodel
werkt!
Hoe kan je een
ondernemingsmodel
voorstellen?
Hoe vind je
een ondernemingsmodel dat
werkt?
Alternatief
Model bedenken
Leren
en aanpassen
Klopt dit wel?
Opzoeken, bevragen,
uittesten
http://runninglean.co/
Startpunt
Idee in canvas voorstellen
1. Wat lossen we op voor wie?
Wie zijn je klanten(segmenten)?
• Korte brainstorm
• Verzamelen en clusteren
• Rangschikken
Wie zijn je EERSTE klanten?
•
•
•
•
Early adopters
Die iets ‘speciaal’ willen
Die we het best begrijpen
Wat zijn hun kenmerken?
Welke problemen los je op?
• Maak een top 3
• Vanuit standpunt
klantensegment
• 1 canvas per segment als nodig
Welke alternatieve oplossing
bestaat er al?
• Hoe pakt men die problemen
nu aan?
• Dit zijn je ‘concurrenten’
• Kan je hier voldoende verschil
mee maken?
Klopt dit wel?
Wat als je veronderstellingen
verkeerd zijn?
Kern van Running Lean =
Opzoeken, bevragen, uittesten!
Voorbeeld - Interview
• Met potentiële KLANTEN
• Gericht op LEREN, niet VERKOPEN
• Laat KLANT spreken
• Gebruik een SCRIPT
• 20 – 30 min
• Stop wanneer je niets NIEUWS meer
leert
Uitdaging!
Test 1
Kennen we het
probleem/klantensegment
voldoende?
Intro
Verifieer info klantensegment
Vertel je verhaal (probleem en context)
Laat klant problemen rangschikken
Laat klant over problemen praten
Sluit af – vraag toestemming opvolging
Documenteer
Voorbereiding interview
Met wie ga je spreken?
Hoe stel je jezelf voor?
Wat vertel je als inleiding?
Beschrijf de drie problemen die je zal voorleggen
1.
2.
3.
Hoe kan je die mensen bereiken?
• Segment gevonden?
• Probleem is acuut?
• Alternatieven gekend?
2. Wat is jouw oplossing?
Wat ga je verkopen als oplossing?
Wat maakt je oplossing speciaal?
• Koppel een oplossing aan elk
probleem
• Is slechts een hypothese – reken er
op dat je dit moet aanpassen als je
het probleem beter doorgrondt
• Zoek naar een overtuigende
marketing slogan
• Wat is het voordeel vanuit het
standpunt van de klant
• Mik op differentiatie!
3. Hoe bereik je de klanten?
Hoe bereik je je klanten?
•
•
•
•
Communicatie
Distributie
Verkoop
Support
• Focus op directe kanalen waar
mogelijk
• Focus op EERSTE klanten
4. Welke kosten en inkomsten mag je verwachten?
Kosten?
Inkomsten?
• Vaste (huur, personeel, IT,…)
• Variabele (consultants, sales,…)
• Eenmalig (project, stukverkoop,…)
• Terugkerend (licentie, per gebruik,
onderhoud,…)
Test 2
Weten we wat we als oplossing
moeten aanbieden?
Intro
Verifieer info early adopters
Vertel je verhaal (probleem en context)
Demo – test oplossing
Stel prijs voor – test inkomstenmodel
Sluit af – vraag toestemming opvolging
Documenteer
• Early adopters gevonden?
• Probleem is acuut?
• Minimale features voor oplossing
gevonden?
• Aanvaardbare prijs gevonden?
• Rendabel?
5. Hoe volg je de kanalen naar de klant op?
Opvolging?
• Probeer meetbare criteria vast te leggen
voor elk kanaal om te bepalen of je goed
bezig bent
• Hiermee kan je focus houden en op tijd
bijsturen
• Zeker in de periode voor er inkomsten
zijn is dit belangrijk!
6. Hoe bescherm je het ondernemingsmodel?
Bescherming?
• Wat kan een concurrent moeilijk
copiëren?
• Hoe zorg je er voor dat je
ondernemingsmodel lang genoeg kan
blijven werken?
• Hoe ga je een voorsprong houden op
concurrenten?
Test 3
Werkt ons ondernemingsmodel?
Intro
Toon marketing slogan
Toon prijs
Test acquisitie van klant
Sluit af – vraag toestemming opvolging
Documenteer
•
•
•
•
Early adopters overtuigd?
Acquisitie werkt?
Betalende klanten?
Lanceer MVP!
Model bedenken
Leren
en aanpassen
Klopt dit wel?
Opzoeken, bevragen,
uittesten
Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen vzw
[email protected]
 09 267 40 70 -  09 267 40 60
www.innovatiecentrum.be

similar documents