Powerpointpressentatie met figuren

Report
Selectie van figuren & tabellen uit
Deskresearch: Informatie selecteren,
beoordelen en verwerken
Inleiding
Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je:
- Het belang van deskresearch aangeven
- De rol van informatie in het dagelijks leven
beschrijven
- De functie van (wetenschappelijke) literatuur
in een onderzoek uitleggen
- De zes stappen benoemen waarmee de juiste
informatie kan worden gevonden
Stap 1: Wat wil je eigenlijk weten?
Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je:
- Een opdracht vertalen naar geschikte vragen voor
deskresearch
- Een goede zoekvraag voor deskresearch herkennen
- Onderscheid maken tussen probleemstelling,
deelvragen, zoekvragen en zoektermen
- Verschillende typen vragen onderscheiden en de juiste
aanpak erop afstemmen
- Het ontstaan van informatiebehoeften verklaren
- Een eenvoudige mindmap maken
Stap 2: Welke informatiebronnen zijn
geschikt?
Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je:
- Verschillende soorten bronnen identificeren
- Voor- en nadelen van verschillende bronnen aangeven
- Een zoekplan maken
- De functie van Booleaanse operatoren uitleggen
- De functie van gecontroleerde ontsluitingsystemen
uitleggen
- Uitleggen wat in het ‘free web’ en ‘deep web’ is te vinden
- Uitleggen wat de kracht en zwakte van een zoekmachine is
- Het verschil aanduiden tussen vakliteratuur en
wetenschappelijke literatuur
Stap 3: Waar kun je de juiste
informatie vinden?
Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je:
- De geschikte databank selecteren
- De inhoud van diverse bronnen beschrijven
- Beschrijven hoe de informatie uit de bron tot
stand komt
- De (zoek)interface van de informatiebron
uitleggen
- Relevante informatie in een bron lokaliseren
Stap 4: Hoe gebruik je en beoordeel je
de informatie?
Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je:
- Uitleggen hoe het komt dat zoekmachines informatie
filteren
- Argumenten geven waarom een webtekst al dan niet
betrouwbaar is
- Aangeven waarop je moet letten bij het kritisch lezen
van een tekst
- Eisen benoemen die aan een review worden gesteld
- Uitleggen hoe systematisch aantekeningen worden
gemaakt
Stap 5: Hoe verwerk je de informatie?
Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je:
- Onderscheid maken tussen verschillende
rapportagevormen
- Een verantwoording van het zoekplan
schrijven
- Correcte verwijzingen en literatuurlijst maken
- Rekening houden met enkele juridische
aspecten van het verwerken van informatie
Stap 6: Wat is de kwaliteit van je
rapportage?
Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je
aangeven welke aspecten belangrijk zijn voor:
- Het formuleren van de vraag
- Het zoeken naar informatie
- Het beoordelen van de bronnen
- Het beoordelen van informatie
- Het verwerken van informatie

similar documents