Isusov put je put kršćana

Report
Isusov put je
put kršćana
IĆI
ISUSOVIM
STOPAMA
Što je Isusov put...
• Sveto pismo nas svakom svojom rečenicom, izravno i neizravno,
poziva da slijedimo put Isusa Krista
• da bismo nekoga htjeli slijediti, potrebno je da ga dobro znamo,
da ga cijenimo i da mu vjerujemo
• zato nije dovoljno samo površno poznavati neke podatke o
Isusu, nego trebamo dobro poznavati što je on činio i govorio
• onaj tko želi tako upoznati Krista i u tom se smislu iznimno
trudi, jednostavno će osjećati potrebu ići njegovim stopama,
jer taj put prepoznaje kao najljepši i najvažniji put u svom
životu
• put koji nam je pokazao Isus, put je koji nas vodi ovozemaljskoj
životnoj sreći i radosti vječnog života, i zato je on iznimno vrijedan
Radost života koju nudi Isus
ne mogu u potpunosti
osjetiti oni koji ne vjerujuju
(iako mogu biti bolji ljudi od
kršćana), jer je ljubav
prema Bogu najsnažnija od
svih ovozemaljskih emocija
(čak i od ljubavi prema
djeci), a oni to iskustvo
potpunog predanja Bogu
nemaju.
Ljubav i predanje Bogu je
najsnažniji osjećaj koji
bezgranično ispunja
čovjekovu dušu i čini ga
potpuno sretnim i
ispunjenim.
Kakav prijatelj je Isus...
J.M. Scriven - C.C. Converse
POGLEDAJ VIDEO-ZAPIS
Što je čovjekov put...
• mnogi ljudi ne poznaju Isusov put, niti ga se trude upoznati, nego
ga smatraju bezvrijednim i idu nekakvim svojim putovima ili
slijede neke druge ljude, nadajući se da će im oni pružiti sreću:
• neki u ime znanosti i razuma odbacuju vjeru i Boga kao
najveću zabludu, te se pri tome, izravno ili neizravno, stavljaju
na Božje mjesto
• neki slijepo slijede psihološke ponude i vježbe
samoostvarenja (npr. mnoštvo knjiga o emocionalnoj
inteligenciji), nadajući se da će tako naći mir i sreću
• neki se nadahnjuju istočnjačkom duhovnošću, vjerujući kako
se tako pronalazi životna ravnoteža
• neki bezrezervno slijede razne idole itd.
• no, nitko ne može pronaći istinsku sreću i mir u sebi bez Boga
Nikakvi ovozemaljski
recepti za sreću, koji
izravno ili neizravno
odbacuju Boga, ne mogu
ispuniti čovjekovu dušu i
zato su to pogrešni putovi,
koji mogu jedno vrijeme
činiti čovjeka zadovoljnim,
ali se on na kraju nužno
osjeća praznim.
Što je kršćaninov put...
• onaj čovjek koji shvati vrijednost vjere ima duboku i iskrenu
potrebu slijediti Isusa, jer je svjestan da takav život:
• čini njega sretnim (duhovno zadovoljstvo, molitva)
• preko njega usrećuje druge ljude (pomaže, ohrabruje, čini
dobra djela)
• zahvaljuje Bogu i sjedinjuje se s njime
• takav čovjek slijedi Isusa i u naučavanju i u djelovanju:
• on osjeća potrebu drugima naviještati Božju riječ, jer želi da i
drugi žive istu ljepotu vjere
• on želi biti dobar čovjek i trudi se to postići u svakom trenutku
• tako je Isusov put ujedno i put kršćanina
Slijediti isusa
znači posvetiti
svoj život
drugima kao
Bogu, na onom
području gdje se
nalazimo: u
obitelji, školi,
politici, izravnom
pomaganju, kroz
molitvu i kroz
svaki drugi
pozitivan oblik
djelovanja.
Mali dom
Dokumentarni prilog dr. Ksenije Bojanić iz Osijeka koja je
kao volonterka jedno vrijeme provela u misijama...
POGLEDAJ VIDEO-ZAPIS
A kakav je moj put?
• svatko je od nas
pozvan slijediti Isusov
put
• mogu taj poziv
prihvatiti...
• i ne prihvatiti...
Sveto pismo pokazuje smjernice...
"Mojsije reče narodu:
Gledaj! Danas preda te stavljam: život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš
zapovijedi Gospodina, Boga svoga, koje ti danas dajem; ako poslušaš — da
ljubiš Gospodina, Boga svoga, da hodiš njegovim putovima, vršiš njegove
zapovijedi, njegove zakone i njegove uredbe — živjet ćeš, i razmnožit će te
Gospodin, Bog tvoj, i blagoslovit će te u zemlji u koju ulaziš da je
zaposjedneš. Ali ako se srce tvoje odvrati i ne poslušaš, nego zastraniš i
budeš se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao štovanje, ja vam danas
izjavljujem da ćete zaista propasti; nećete dugo živjeti na zemlji u koju ćete,
prešavši Jordan, ući da je zaposjednete. Uzimam danas za svjedoke protiv
vas nebo i zemlju da pred vas stavljam: život i smrt, blagoslov i prokletstvo.
Život, dakle, biraj: Ljubi Gospodina, Boga svoga, slušaj njegov glas, prianjaj
uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo. Ta on je život tvoj i dugi vijek tvog
prebivanja na zemlji za koju se Gospodin zakle očima tvojim Abrahamu,
Izaku i Jakovu da će im je dati.« (Pnz 30,15-20)
Isus nam pokazuje svoj put...
»Hoće li tko za mnom, neka
se odrekne samoga sebe,
neka danomice uzima križ
svoj i neka ide za mnom. Tko
hoće život svoj spasiti,
izgubit će ga; a tko izgubi
život svoj poradi mene, taj će
ga spasiti. Ta što koristi
čovjeku ako sav svijet
zadobije, a sebe samoga
izgubi ili sebi naudi?« (Lk 9,
23-25)
Crkva nas poziva...
• Crkva nas poziva uvijek slijediti Isusov put, a posebno kroz:
TJELESNA DJELA MILOSRĐA:
nahraniti
• gladna _____________
napojiti
• žedna ____________
odjenuti
• siromaha ______________
primiti
• putnika ______________
• bolesnika i utamničenika
pohoditi
_______________
• zarobljenike i prognanike
pomagati
_______________
pokopati
• mrtva _________________
•
•
•
savjetovati
ukoriti
odjenuti
•
•
•
oprostiti
pohoditi
utješiti
DUHOVNA DJELA MILOSRĐA:
savjetovati
• dvoumna _____________
poučiti
• neuka ____________
ukoriti
• grešnika ____________
utješiti
• žalosna i nevoljna ______________
oprostiti
• uvredu ______________
strpljivo podnositi
• nepravdu ______________________
Boga moliti
• za žive i mrtve __________________
•
•
•
•
primiti
poučiti
napojiti
pomagati
•
•
•
•
strpljivo podnositi
pokopati
Boga moliti
nahraniti
ZAPIŠIMO
Isusov put je put kršćana
• slijediti Isusa znači poznavati ono što je on činio
i govorio i htjeti nastaviti ići njegovim putom
• samo onaj tko ide Isusovim putom može biti
istinski sretan
• svi smo pozvani činiti djela milosrđa
• (zalijepiti radni list s tjelesnim i duhovnim djelima
milosrđa)
Djela milosrđa
TJELESNA DJELA MILOSRĐA:
• gladna _____________
• žedna ____________
• siromaha ______________
• putnika ______________
• bolesnika i utamničenika ____________
• zarobljenike i prognanike ____________
• mrtva _________________
DUHOVNA DJELA MILOSRĐA:
• dvoumna _____________
• neuka ____________
• grešnika ____________
• žalosna i nevoljna _____________
• uvredu ______________
• nepravdu _____________________
• za žive i mrtve _________________
Luka Balvan, Odlučio sam slijediti Krista
POGLEDAJ VIDEO-ZAPIS

similar documents