A 1

Report
Kapitola S6
Súhrnné cvičenia
1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Opíšte skrutkový pohyb. Z čoho sa skladá? Čím môže byť určený?
Opíšte cylindrickú skrutkovicu. Ako vzniká? Čím môže byť určená?
Opíšte kónickú skrutkovicu. Ako vzniká? Čím môže byť určená?
Opíšte sférickú skrutkovicu. Ako vzniká? Čím môže byť určená?
Opíšte skrutkovicu na všeobecnej rotačnej ploche. Ako vzniká? Čím môže byť určená?
Čo je to výška závitu a parameter a aký je medzi nimi vzťah?
Vypočítajte výšku závitu ak je daný parameter p = 4 cm.
Vypočítajte parameter ak je daná výška závitu v = 12,56 cm.
Načrtnite rozvinutie jedného závitu cylindrickej skrutkovice. Vyznačte v obrázku výšku závitu a parameter.
Zostrojte graficky výšku závitu ak je daný parameter p = 4 cm.
Zostrojte graficky parameter ak je daná výška závitu v = 12,56 cm.
2
12) V Mongeovej projekcii zobrazte jeden závit skrutkovice, ktorá vznikne skrutkovým pohybom bodu A.
Skrutkový pohyb je pravotočivý, je daný osou o a výškou závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 6 polôh skrutkovaného bodu.
o2
v
x2
x1
A2
A1
o1
3
13) V Mongeovej projekcii zobrazte jeden závit skrutkovice, ktorá vznikne skrutkovým pohybom bodu A.
Skrutkový pohyb je ľavotočivý, je daný osou o a parametrom p.
Pre jeden závit zobrazte 6 polôh skrutkovaného bodu.
o2
p
A2
x2
x1
A1
o1
4
14) V kolmej axonometrii zobrazte jeden závit skrutkovice, ktorá vznikne skrutkovým pohybom bodu A.
Skrutkový pohyb je pravotočivý, je daný osou o a výškou závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 6 polôh skrutkovaného bodu.
z=o
v
A = A1
x
y
5
15) V kolmej axonometrii zobrazte jeden závit skrutkovice, ktorá vznikne skrutkovým pohybom bodu A.
Skrutkový pohyb je pravotočivý, je daný osou o a axonometrickým priemetom výšky závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 6 polôh skrutkovaného bodu.
z=o
vz
x
A = A1
y
6
16) V kolmej axonometrii zobrazte jeden závit skrutkovice, ktorá vznikne skrutkovým pohybom bodu A.
Skrutkový pohyb je pravotočivý, je daný osou o a axonometrickým priemetom parametra p.
Pre jeden závit zobrazte 8 polôh skrutkovaného bodu.
z=o
pz
A = A1
x
y
7
17) V kolmej axonometrii zobrazte jeden závit skrutkovice, ktorá vznikne skrutkovým pohybom bodu A.
Skrutkový pohyb je pravotočivý, je daný osou o a axonometrickým priemetom výšky závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 6 polôh skrutkovaného bodu.
z=o
vz
A
x
A1
y
8
18) V Mongeovej projekcii a v kolmej axonometrii zobrazte jeden závit skrutkovice, ktorá vznikne skrutkovým
pohybom bodu A. Skrutkový pohyb je pravotočivý, je daný osou o a výškou závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 6 polôh skrutkovaného bodu.
o2 = z2
v
A2
x2
x1
o1
A1
9
19) V Mongeovej projekcii a vo vojenskej axonometrii zobrazte jeden závit skrutkovice, ktorá vznikne
skrutkovým pohybom bodu A. Skrutkový pohyb je pravotočivý, je daný osou o a výškou závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 8 polôh skrutkovaného bodu.
o2
v
A2
x2
x1
o1
A1
y1
10
20) V Mongeovej projekcii a v kolmej axonometrii zobrazte jeden závit priamkovej skrutkovej plochy,
ktorá vznikne skrutkovým pohybom úsečky AB.
Skrutkový pohyb je pravotočivý, je daný osou o a výškou závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 8 polôh skrutkovanej úsečky.
Určte typ plochy.
o2 = z2
v
A2 = B2
x2
x1
o1 = B1
y1
A1
11
21) V Mongeovej projekcii a v kolmej axonometrii zobrazte jeden závit priamkovej skrutkovej plochy,
ktorá vznikne skrutkovým pohybom úsečky AB.
Skrutkový pohyb je pravotočivý, je daný osou o a výškou závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 8 polôh skrutkovanej úsečky.
Určte typ plochy.
o2
v
B2
A2
x2
x1
o1
y1
B1
A1
12
22) V Mongeovej projekcii a v kolmej axonometrii zobrazte jeden závit priamkovej skrutkovej plochy,
ktorá vznikne skrutkovým pohybom úsečky AB.
Skrutkový pohyb je pravotočivý, je daný osou o a výškou závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 8 polôh skrutkovanej úsečky.
Určte typ plochy.
o2
v
A2
B2
o1
A1
x2
x1
B1
y1
13
23) V Mongeovej projekcii a v kolmej axonometrii zobrazte jeden závit priamkovej skrutkovej plochy,
ktorá vznikne skrutkovým pohybom úsečky AB.
Skrutkový pohyb je pravotočivý, je daný osou o a výškou závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 8 polôh skrutkovanej úsečky.
Určte typ plochy.
o2
v
B2
x2
x1
A2
o1
A1
B1
y1
14
24) V Mongeovej projekcii a v kolmej axonometrii zobrazte jeden závit cyklickej skrutkovej plochy,
ktorá vznikne skrutkovým pohybom kružnice k.
Skrutkový pohyb je pravotočivý, je daný osou o a výškou závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 8 polôh skrutkovanej kružnice.
Určte typ plochy.
o2 = z2
v
x2
k2 S2
S1
o1
x1
k1
15
25) V Mongeovej projekcii a vo vojenskej axonometrii zobrazte jeden závit cyklickej skrutkovej plochy,
ktorá vznikne skrutkovým pohybom kružnice k.
Skrutkový pohyb je pravotočivý, je daný osou o a výškou závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 8 polôh skrutkovanej kružnice.
Určte typ plochy.
o2 = z2
v
k2
S2
o1
x2
x1
k1
S1
16
26) V Mongeovej projekcii a v kolmej axonometrii zobrazte jeden závit cyklickej skrutkovej plochy,
ktorá je obálkou systému skrutkovaných guľových plôch G.
Skrutkový pohyb je pravotočivý, je daný osou o a výškou závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 8 polôh skrutkovanej guľovej plochy.
Určte typ plochy.
o2
v
G2
S2
x2
x1
S1
o1
G1
y1
17
27) V Mongeovej projekcii zobrazte jeden závit cyklickej skrutkovej plochy, ktorá vznikne skrutkovým
pohybom kružnice k. Skrutkový pohyb je pravotočivý, daný osou o a výškou závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 12 polôh skrutkovanej kružnice. Zobrazte normálový rez rovinou .
o2 = z2
v
π 2
x2
S2
k2
k1
x1
S1
o1
18
28) V Mongeovej projekcii zobrazte jeden závit cyklickej skrutkovej plochy, ktorá vznikne skrutkovým
pohybom kružnice k. Skrutkový pohyb je pravotočivý, daný osou o a výškou závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 16 polôh skrutkovanej kružnice.
Zobrazte meridiánový rez. Rovina rezu je nárysňa  .
o2 = z2
v
k2 S2
x2
x1
S1
o1
1
k1
19
29) Časť kužeľovej plochy vznikne rotáciou úsečky m okolo osi o. V Mongeovej projekcii zobrazte
pravotočivú skrutkovicu s bodu A, ktorá leží na tejto rotačnej ploche. Otočeniu o uhol 720 zodpovedá
posunutie o dĺžku polmeridiánu m.
o2
m2
x1,2
A2
A1
m1
o1
20
30) Guľová plocha vznikne rotáciou polkružnice m okolo osi o. V Mongeovej projekcii zobrazte ľavotočivú
skrutkovicu s bodu A, ktorá leží na tejto rotačnej ploche. Otočeniu o uhol 360 zodpovedá posunutie
o dĺžku polkružnice m.
o2
m2
A2
m1
x1,2
o1 = A1
21

similar documents