- Lillekeemia

Report
eTwinning projekte keemias
Anneli Lukason
Tartu Karlova gümnaasium
Keemiaõpetajate talvepäevad Tartus
11.-12.02.2011
Ülevaade eTwinning projektidest
Veebruar 2011
•
•
•
•
~123000 aktiivset liiget
~4600 aktiivset projekti
Bioloogia 712 projekti
Disain ja tehnoloogia 715
projekti
• Keskkonnaharidus – 4117
projekti
• Keemia – 287 projekti
•
•
•
•
•
•
•
Keemia projekte 2011
“Iga köök on keemialabor”
“Seiklus koos keemiaga”
“Roheline keemia”
“Keemia on lahe!”
“Sajandi molekul”
“e-labor: on-line labor”
“Lillekeemia”
(“Flowers’ chemistry”)
“Lillekeemia”
“Flowers’ chemistry (Plant colours
as acid-base indicators)”
Asutajad: Eesti (Tartu Karlova gümnaasium)
Saksamaa (Prien, Ludvig-Thoma
gümnaasium)
Projekti kestus – 1 kooliaasta
“Lillekeemia” projekti algus
Ptuj linn Sloveenias, kus 2010 septembris
toimus eTwinning seminar loodusainete
õpetajatele
“Projektiturg”, kus “kaubeldi”
projektiideedega – püüti leida projektiga
liitujaid
Projekti
eesmärk
•“Lillekeemia “- indikaatorite
valmistamine lilledest, nende
testimine aluselises ja happelises
keskkonnas
•Uurimuslik õpe
•IT ja võõrkeele oskuste areng
•Kommunikatsioon
•Meeskonnatöö, ka rahv.vaheline
•Tutvumine Euroopa riikide floora
mitmekesisusega
Projektis osalevad riigid – 8 partnerit
Uuritud sügislilli
Õpilaste esitlused
Campanula medium
Karolin, 9.klass
Sügislillede uurimise tulemusi
TKG õpilaste tulemused. Koopia Google Docs’i ingl.k.
dokumendist.
Sloveenia tulemusi
Cotinus Coggyria - parukapuu
Indikaator happes, neutraalses ja
aluselises keskkonnas
Harilik parukapuu
http://herbaarium.inarmonia.ee/photo.php?photoid=464&albumid=2&page=5
• Parukapuu on saanud
nime sellest, et suve
teisel poolel katavad
õied ja viljad põõsa
roosa vahuna. Jääb
mulje,
nagu
oleks
põõsale parukas pähe
tõmmatud.
• http://www.calmia.ee/T
aimed/parukapuu.htm
Toalillede labor – priimula
Vahel tekib probleeme, mis järjekorras õpilased analüüsid paigutavad, aga need on
koostöö korras lahendatavad
Horvaatia õpilaste analüüs
Kuhikpriimula
Aluses?
Vees?
Happes?
Eesti (TKG) õpilaste analüüs
Varretu priimula
“Lillekeemia”projekti blogi
eTwinning portaalis
Polümeersavi projekt 2009
Naftakeemiast kunsti ja kultuurini
• Projekti asutasid Eesti ja Poola, liitus Itaalia
• Eesmärk: keemia õppimine kunstilises ja
kultuurilises kontekstis
• Uurisime polümeersavi “Fimo” omadusi ja
valmistasime sellest esemeid
Polümeersavi projekt – Eesti õpilaste
töid ja tegemisi
Polümeersavi projekt
– rühmatööd TKG-s
•Polümeersavi
tiheduse määramine
•Polümeersavi
nakkumise uurimine
mitmesuguste
materjalidega (klaas,
puit, metall)
•Polümeersavi
keemilise koostise
analüüs
Polümeersavi projekt – Poola, Itaalia ja
Eesti õpilaste “tooteid”
Toimus hääletus – lemmikute valimine
Projekt kestis ühe kooliveerandi
TKG õpilaste taies
TKG õpilased esitasid oma
polümeersavi alase töö ka üleeuroopalisele konkursile Xperimania II, kus pälvisid II koha ca
450 osaleja hulgas.
Aadresse
• Lillekeemia
http://www.lillekeemia.jimdo.com
• eTwinning portaal
http://www.etwinning.net
• “Katsete maania”
http://www.xperimania.net
• https://sites.google.com/site/digiandmekoguja
/

similar documents