Kangelase arhetüübi avaldumised maailmakirjanduses

Report
KI 2 /KI 3

algkuju, alustüüp; rassile ühised kaasasündinud alateadvuslikud
nähtused
Sirje Nootre, Kirjanduse kõnetus. BIT, 2004

psüühika sünnipärane osa. Arhetüüp ei ole oma põhiolemuses
näitlikustatav, kuid sellel on võime esile kutsuda temaatiliselt
samasisulisi pilte ja ettekujutisi.
(Seraina Gilly „Psüühika struktuur Jungi järgi“ - Akadeemia, 2003, nr 10)

on kujund, mis emotsinaalselt laetuna omandab numinoossuse
(psüühilise energia), saab elujõu ja tähenduse vaid seoses elava
inimesega.
(Carl G. Jung, Inimene ja tema sümbolid.- Analüütilise Psühholoogia Selts, 2005)

Instinktiivsete toimingute kõrval omandab
inimene fantaasiapiltide, emotsioonide ja
mõtete kujul ka sisemisi kogemusi. Arhetüübid
on päritud dispositsioonid (kogemusel põhinev
valmidus olukorda hinnata ja sellest olenevalt
käituda), mis ajendavad meid meile loomulikul
viisil reageerima üldinimlikele sisemistele või
välistele probleemidele.
(Marie-Louise von Franze „Individuatsioon ja sotsiaalne suhe Jungi
psühholoogias“ – Akadeemia, 2003, 10)

Kui kasutatakse sõna “kangelane”, siis mina
kujutan ette inimest, kes ....

“Kangelane on inimene, kes ei unusta elu
pahupoolt, aga pahupoolest samas ka mingit
kuldvasikat ei tee. Kangelane on inimene, kes
näeb fassaadide taga hoove ning suudab hinnata
mõlemaid. Kangelane on keegi, kes ei kohku
tagasi teda ootavast mürgikarikast - keegi, kes ei
karda elada, oma unistusi ellu viia, ei karda
ebaõnnestuda. Kangelane on inimene, kes
oskab kannatada - olla elu pakutud kannatuste
ees kannatlik.” (http://www.galeriimeieajakangelane.edicypages.com/)


“ Sangar on inimene, kes teeb midagi, mida
paljud teised tahaksid teha, kuid ei julge.
Sangareid võib jagada kaheks: institutsiooni
loodud (partei, riik, kirik) või keda ühiskonna
liikmed ise sangariks peavad.
Sangari vastandiks on iidol (filmitähed,
popmuusikud, rekordsportlased).”
Ajalaval: kangelane ja väärtused, Greif, 1995
Kangelasmüüte ühendab universaalne muster. Ikka ja
jälle kohtame lugu, mis räägib






kangelase imeväärsest, kuid tagasihoidlikust sünnist,
tema varakult proovile pandud üleinimlikust jõust,
kiiresti väljapaistvale kohale ja võimule tõusmisest,
võidukast võitlusest kurjade jõududega,
ekslikust uhkuse patu küüsi sattumisest
ja langemisest ning surmast reetmise või kangelasliku
eneseohverduse läbi.
(Carl G. Jung, Inimene ja tema sümbolid.- Analüütilise Psühholoogia Selts, 2005)


Loe läbi Kairi Printsi intervjuu dramaturg
Tarmo Jüristoga „Kumb on sinu kangelane:
Homeros või Tuhkatriinu?“ (Eesti Ekspress,
11.08.2011)
Pane kirja kangelase kujunemiseks vajalikud
tingimused.












sumerid Gilgameš (u 11. saj eKr)
Homeros Achilleus (u 8. saj. keskpaik eKr)
Sophokles Kuningas Oidipus (u 429 eKr)
W. Shakespeare Hamlet (1600-1602)
Cervantes don Quijote (1605 – 1615)
Calderon Segismundo (1635)
Moliere don Juan (1665)
D.Defoe Robinson Grusoe (1719)
Voltaire Mikromegas (1752)
J. W. Goethe Faust (1808-1833)
H. Balzac Rastignac (1834)
M. Lermontov Petšorin (1840)


Pane valitud kirjanduskangelase kohta
maailmakirjanduse klassikasse kuuluva teose
põhjal kirja võimalikult palju andmeid, fakte
(päritolu, vanus, välimus, haridus,
elukeskkond, positsioon ühiskonnas, huvid,
soovid jne).
Joonista tegelase sotsiaalne aatom.



Kirjelda kangelase iseloomu. Too oma väidete
kinnituseks näiteid teosest.
Kes toetavad/abistavad kangelast?
Kui kaua võib inimene olla edukas, langemata
omaenda uhkuse ehk mütoloogiliselt
väljendudes jumalate kadeduse ohvriks?

Mida kangelane oma teekonnal enese kohta
õpib? Mida võid tema käitumisest ja
hoiakutest iseenese tarvis kõrva taha panna?
“Kangelasmüütide peafunktsioon on oma tugevatest ja nõrkadest külgedest teadlikuks
saamine.” (J. Henderson, Muistsed müüdid ja nüüdisinimene. APS, 2005)


Kuidas olla kangelane?
Milliseid seoseid kangelasteemaga tekitavad
Jüri Kolgi miniatuurid “umbejooksmine”?
(vt ajakiri Vikerkaar, 2012,nr 6)

Milles avaldub kangelase loomutäius?

Mida kangelane otsib? Mida leiab?

Millised on kangelase proovikivid?

Kuidas sobitub tegelane kangelasmüüdi
universaalsesse mustrisse?

Kuidas kangelane suhestub “teisega”
(inimeste, ühiskonna, naiste, uute
olukordadega)?

Milline analüüsitud kangelastest sobituks
oma meelelaadilt enam 21. sajandisse?

Millise kangelase valiksid enesele mentoriks?

Loe läbi K. Kesküla miniatuur “Meie aja
kangelane”.

Milliste kangelase arhetüübile iseloomulike
omaduste kaudu K.Kesküla tänapäeva Eesti
olude ja inimeste üle kurvalt muigab?

Pane kirja oma assotsiatsioonid teemal “Meie
aja kangelane”.



Vali kaks kirjanduslikku kangelast.
Kirjelda nende kohtumispaika ja aega.
Kirjuta nende omavaheline vestlus teemal
“Kuidas olla inimene?” või “Ettevalmistused
suurteoks” või “Miski on mäda siin Euroopas”
või “Elu on unenägu” või ...

similar documents