Geotermaalenergia - Silver Saul, 10m

Report
Alari, Anda, Anne, Silver
 Geotermaalenergia ehk geotermiline energia (ka
maapõueenergia) on Maa siseenergia. See on
maapõues peamiselt looduslike radioaktiivsete
elementide lagunedes tekkiv ja aegade jooksul
kivimitesse salvestunud soojusenergia.
 Teoorias on võimalik kogu maailma energiavajadused
täita geotermaalenergiaga.
 Geotermaalenergiat kasutatakse kas otse
soojusenergiana või muutes seda elektrienergiaks.
 On kolm erineva disainiga geotermaalenergiajaama.
 Kuiva auru jaamad (dry steam power plant) on kõiga
lihtsama ja vanema disainiga. Kasutatakse geotermaal
auru turbiinide käima lükkamiseks.
 Purske auru jaamu (flash steam power plant) on kõige
rohkem tänapäeval. Nad tõmbavad sügavalt kuuma ja
kõrge rõhuga vee madala rõhuga paakidesse ja
kasutavad purskavad auru turbiinide käima
lükkamiseks.
 Binaarse ringlusega jaamad (binary cycle power plant) on kõige
uuemad ja neid ehitatakse juurde kõige rohkem. Soe
geotermaalne vesi lastakse läbi teise vedeliku (mille
keemistemperatuur on madalam kui veel) , mis põhjustab teise
vedeliku aurustumise, mida kasutatakse turbiinide käima
lükkamiseks.
 Taastuv
 Keskkonna sõbralik (võrreldes fossiilsete kütustega)
 Usaldusväärne
 Peale jaama rajamist on energia tootmine odav ja
lihtne
 Kui geotermaalenergiat hakataks laialdaselt kasutama,
siis leevendaks see suuresti globaalset soojenemist.
 Jaama rajamine on kallis ja keeruline – tuleb teha suur
investeering.
 Ei ole võimalik kasutada igalpool.
 Jooksvad kulutused energia tootmisele ja transpordile
on üsna kõrged, sest tarbimispiirkonnad jäävad
tootmiskohtadest sageli kaugele.
 Puurimine vabastab maas olevaid kasvuhoone gaase (aga
vähem kui teiste kütuste puhul)
 Maasisest energiat saab kasutada vaid nendes
piirkondades, kus soojusvoog lähtub vähemalt mõne
kilomeetri sügavuselt. Sellised tingimused on
enamasti laamade äärealadel.
 Kuigi geotermaalenergiat leidub ulatuslikul alal,
kasutatakse seda vaid vähestes riikides: USA-s,
Islandil, Itaalias, Prantsusmaal, Jaapanis, Filipiinidel,
Uus-Meremaal jm. Märkimisväärselt suur on
geotermaalenergia osa Islandi energiabilansis,
moodustades umbes 40%.
 Suurim hulk geotermaalenergiajaamu asuvad
Californias (USA) kohas nimega „Geiserid“ (The
Geysers).

similar documents