PowerPoint esitlusena

Report
Palju õnne!
Oled valitud esindama Eestit PISA
uuringus!
Iga kolme aasta tagant räägitakse
PISAst (Pizza’st vist sagedamini)
PISA on suurim rahvusvaheline
õpilaste uuring, selle järgi saadakse
teada, millised teadmised ja oskused
on noortel üle maailma
Millistes riikides on parimad
haridussüsteemid? Kuhu oleks mõistlik
investeerida?
PISAs osalevad koos sinuga õpilased
68-st riigist, kes kõik teevad täpselt
sama testi, mida sina
Maailma parimad hariduseksperdid on
koostanud testi, mis koosneb
matemaatika-, loodus- ja
lugemisülesannetest
Veel testist...mõned teist
• Teevad finantskirjaoskuse testi
• Teevad ka elektroonilist testi (40 min)
• Igaüks vastab õpilasküsimustikule (40 min)
Küsimustikule vastamiseks on vaja infot
vanemate hariduse ja töökoha kohta. Palun
küsi oma vanemate käest, mida nad oma
töökohas teevad! (Sinu vastused jäävad
konfidentsiaalseks.)
Miks just Sina?
15-aastased noored on varsti lõpetamas oma
kohustusliku haridusteed. Uurime seda, kui
valmis sa oled “päris eluks”?
Sina teed testi, samas esindad mitte
ainult ennast, vaid veel mitut Eesti
õpilast, kes ei sattunud valimisse
Sinu ja teiste õpilaste tulemused
koondatakse ja nii võrreldakse Eesti
õpilaste teadmisi teiste riikide õpilaste
omadega
Kõik 68 riiki järjestatakse.
Nii saame teada, kui head me oleme
võrreldes teistega
Testi ülesanded on seotud eluga: nt
Pitsarestoranis saad juustupitsa ja kaks
lisandit. Mitu kombitsiooni võimalust
sul on?
Võimalused ei ole lõputud. Ainult 49%
OECD riikide õpilastest vastasid õigesti,
et on kuus võimalikku kombinatsiooni
PISA on näidanud, et tüdrukud on
paremad lugemises, poisid
matemaatikas ja mõlemad saavad
hästi hakkama loodusteadustes
Üks PISA järeldus on: kõik õpilased on
võimelised saavutama häid tulemusi
Julgustuseks...
• Vaata edasi, mida Eesti õpilased on öelnud
PISA testi kohta. Need õpilased tegid nii
paber- kui ka elektroonilist testi eelmisel
aastal (PISA eeltestis) ja lahendasid osaliselt
samu ülesendeid, mida hakkad nüüd ise
lahendama.
Hea test, kergem veidi kui
kirjalik. Mõni ülesande
juhend jäi veidi
arusaamatuks, kuid see
võis tulla ka sellest, et ei
jälginud piisavalt täpselt
juhendit enne tööle
asumist.
Test meeldis. Oli palju graafilisi ülesandeid ja pidi
ka hoolega mõtlema mõne harjutuse ajal.
Päris hea test. Sai
tundidest ära ja polnud
midagi nii peadmurdvat ka.
Klaviatuur läks
venekeelseks, muidu
oli täitsa huvitav.
Osad küsimused olid
liiga keeruliseks
tehtud.
Osad küsimused olid vahepeal natuke segaselt
küsitud, aga aja peale sai kuidagi hakkama ikka.
Muidu oli meeldiv kogemus.
Mõned ülesanded olid liiga keerulised,
saaksin nendega hakkama, aga ei viitsi
keskenduda.
Test oli põnev. Kõige
rohkem meeldis
elektrooniline osa. Olid
väga põnevad küsimused
ja sai nutikust arendada.
Mõlemad testid (nii
elektrooniline kui
kirjalik) olid väga hästi
läbi viidud, kõik oli väga
loogiline ja arusaadav.
Olen tänulik, et sain
sellise uue kogemuse.
Test meeldis. Oli huvitav, pani natuke
nuputama ning üldiselt huvitav.
Mõni ülesanne oli pisut arusaamatu.
?
Ülesanded olid
keskmise
raskusega.
Mõned tunnid kasutajaliidesega
ei teeks paha.
Test oli kohati üsna raske ja vajas palju mõtlemist.
Iga uue ülesande alguses kulus üsna palju aega, et
endale selgeks teha, mis on antud ja mida tegema
peaks.
Normaalse raskusega,
huvitav oli lahendada.
Küsimustik oli väga lihtsalt ja arusaadavalt
koostatud. Samuti meeldis küsimuste
mitmekesisus. Selliseid teste võiks toimuda koolis
ka muul ajal, sest see on väga kasulik ja hariv.
Vaid mõned üksikud küsimused vajasid korduvat
läbilugemist, kuid enamus olid selgelt kirjutatud.
Test meeldis, paneb loogilise ja
matemaatilise mõtte tööle.
Kohati oli raske
aga samas hea
test.
Oli veidi keeruline, kuid väga hariv. Sain uusi
teadmisi. Selliseid uuringuid võiks toimuda ka
koolis tundidena.
Meeldib lahendada
selliseid ülesandeid.
Küsimused oleks võinud
olla raskemad ja
keerulisemad.
Suhteliselt kerge, rasked küsimused puudusid.
Tegelikult oli kerge test, aga ei viitsinud
pingutada, Testi koostajad on olnud tublid.
Test oli normaalne. Vahepeal olid lihtsamad
ülesanded ja raksemad. Huvitav oli aga aega
on liialt selle tegemiseks.
Test oli normaalne, see oli piisavalt raske ning
pani mõtlema.
Soovime edu testi sooritamisel!
http://uuringud.ekk.edu.ee/
(Siit saab näha näidisülesanded. Kui proovid eülesandeid, kasuta palun Firefoxi.)

similar documents