Grensetjensten

Report
Gränslös verksamhet
Information
Gränsproblematik
Samordning
Gränspendlare som blir
arbetslös under sjukperiod
En person som är bosatt i Sverige och arbetar 100% i Norge blir
sjukskriven på heltid och får sjukpenning från NAV, Norge.
I sjukskrivningsperioden löper arbetskontraktet ut och i samband med
detta blir personen 50% friskskriven och får därmed 50% sjukpenning från
NAV, Norge.
Var ska personen ha möjligheten att söka 50% arbetslöshetsersättning?
NAV Utland säger NEJ för personen räknas inte som gränsarbetare längre
enligt artikel 71 i förordning 1408 (arbetsförhållandet är avslutat).
Sverige säger NEJ för personen är fortfarande socialförsäkrad i Norge.
LÖSNING: Söker arbetslöshetsersättning i Norge som är socialförsäkringsland när sjukskrivningen träder i kraft.
Arbetslöshetsersättning Sverige
efter AAP-period i Norge
En person blir långtidssjukskriven i Norge. Efter 1 år upphör sjukpenningen i
Norge och övergår i Arbeids- og avklaringspenger (AAP). 7 månader senare
blir personen frisk och anmäler sig på svensk Arbetsförmedling samt kontaktar
en A-kassa för återinträde. När A-kassan får in blankett E-301 från NAV så
saknas perioden med AAP vilket får till följd att personen inte får en sammanhängande försäkringsperiod och kan därmed ej få inkomstrelaterad
arbetslöshetsersättning i Sverige.
Norge redovisar ej AAP-period som försäkrad tid på blankett E-301 eftersom
denna inte genererar arbetslöshetsersättning i Norge.
IAF godkänner ej separat intyg på AAP-period där det framgår att man betalar
Trygdeavgift (arbetslöshets- och socialförsäkringsavgift)
LÖSNING 1: IAF godtar separat intyg.
LÖSNING 2: NAV redovisar perioden som försäkrad tid.
Försäkringsskydd
Försäkring vid praktik eller yrkesinriktad rehabilitering för
svenskboende gränsarbetare
Ersättning av allmänna medel lämnas enligt bestämmelserna i förordning 1980:631 för skada
orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.
För en person som är sjukskriven och har sin ersättning (AAP) från NAV och genomför sin
rehabilitering i Sverige, tex.vis arbetspraktik är EJ försäkrad.
LÖSNING: Förändring i förordningen där även följande lydelse framgår:
genomgår utredning, arbetsprövning eller arbetslivsinriktad rehabilitering som
Försäkringskassan fått av annan utländsk myndighet enligt (EEG) förordning
1408/71 artikel 19.1 a eller (EG) förordning 883/2004 artikel 17.

similar documents