Maandusseadmed

Report
Maandusseadmed
Keijo Kapp
Keven Mekk
Maandamine on seadme või võrgu ühendamine
maaga elektriohutuse võis seadme normaalse
talitluse tagamiseks.
Maandusjuhist (või -juhtidest) ja maandurist
koosnevat süsteemi nimetatakse
maanduspaigaldiseks.
Maanduspaigaldisi liigitatakse otstarbe järgi
• Kaitemaandus
• Talitlusmaandus
• Võrgumaandus
• Töömaandus
• Piksemaandus
Maandamiseks on vaja maaga kontaktis olevat
juhtivat osa e. maanduselektroodi ning üht või
mitut juhti e. maandusjuhti.
Maanduselektroode võib olla üks või mitu, mis
ühendatakse omavahel kokku. Eesti keeles
kasutatakse nii ühest kui ka mitmest elektroodist
koosneva süsteemi kohta terminit maandur.
Maanduselektroodid valmistatakse enamasti
tsingitud terasest, harvem vasetatud või
roostevabast terasest, sest nad peavad olema
korrosioonikindlad.
Sarrusbetoonvundamendis elektrokeemilise
korrosiooni vältimiseks tuleb kasutada
tsinkimata terast, sest tsingitud
maanduselektrood ja tsinkimata sarrus võivad
esile kutsuda elektrokeemilise korrosiooni.
Maanduse juures on oluline maandustakistus,
mis koosneb kahest komponendist
• Valgumistakistus
• Maanduspaigaldise enda takistus
Valgumistakistus sõltub maanduri ehitusest,
suurusest ja maa eritakistusest.
Maa eritakistus sõltub näiteks pinnase niiskusest
ja materjalist.
Liivastes või kuivades kohtades kasutatakse
vedelike lahuseid valgumistakistuse
vähendamiseks.
Kaitsemaanduse eesmärk on tagada inimeste
ohutus elektririkke korral.
Kui korpus peaks sattuma
pinge alla tekib suletud
vooluring läbi maa ja
kaitse lülitub välja
Tänapäeval on Euroopas kohustuslik paigaldada
maandurid majade vundamenti.
Selle eeliseks on lihtne ja odav paigaldamine.
Lisaks on selline maandur stabiilsem ilmastiku
jms. suhtes.
• Maandamiseks võib kasutada ka maaga heas
kokkupuutes olevaid metalltarindeid, nt
puurkaevutorusid. Ei tohi aga kasutada veeega muid torustikke, sest need võivad
sisaldada isoleervahetükke ja pealegi ei anna
torustike valdajad selleks ohutustehnilistel ja
korrosiooniohu kaalutlustel ka luba.
Aitäh vaatamast vms

similar documents