Bildspel-utbildning20

Report
Räddningschef i beredskap
Brand i byggnad 2009
Ludvika kommun
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Antal bränder
Döda i bränder
140
120
100
80
Antal döda
60
40
20
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Antal dödsbränder/döda per timme 1999-2009
70
60
50
40
Antal bränder
30
20
10
0
Antal döda
Dödsbränder 2009
18
16
14
12
10
8
Antal Omkomna
6
4
2
0
Totalt 122 omkomna i dödsbränder
Lagens Syfte
Färre skall dö
Färre skall skadas
Mindre skall förstöras
Antalet olyckor skall minimeras
Den enskildes ansvar
(fysisk)
Skyldighet att varna och tillkalla hjälp
Tjänsteplikt 18-65 år
Bedriva SBA
Den enskildes ansvar
(juridisk)
I skälig omfattning:
Vidta förebyggande åtgärder mot brand
Utrustning för livräddning
SBA
I vissa fall lämna skriftlig redogörelse
av brandskyddet
Den enskilde har det primära ansvaret att skydda sig, sin egendom och miljö!
SBA för villaägare
Utrymningssäkerhet
Brandvarnare
Brandsläckningsutrustning
Sotning & brandskyddskontroll
Takskyddsanordningar
Brandceller
Brandfarlig vara
Brandrisker
Över 100 C
25W
Över 160 C
40W
Över 270 C
100W
Sotning & brandskyddskontroll
Egensotning
Rengöring av imkanal
Grundläggande brandkunskap
Mängdförhållande
Värme
Syre
Bränsle
PLASTER
FIBRÖSA MATERIAL
100-200 Grader
200-400 Grader
VÄTSKOR
Flampunkt
Vad finns i röken?
Fibrös brand
Plast - Oljebrand
Kolmonoxid
Kolmonoxid
Koldioxid
Koldioxid
Sotpartiklar
Kväveoxider
Vattenånga
Cyanväte
Saltsyragas
Människan och utrymning
Värmestrålning
Varma rökgaser
Giftiga gaser
c
Stress
Försämrad sikt
Olika agerande
Rationellt, närmaste nödutgång…
Förnekande, händer inte mig…
Lokalkännedom
Hysteri, apatisk och paralyserad…
Rörelseförmåga
Avgör totala
utrymningstiden
Utrymning innan kritisk förhållanden uppstår
Tid
Kritiska förhållanden
Utrymning
Reaktion och beslut
Upptäckt
Utrymning från bostad
Rumsbranden
Brandcell
Rädda larma
Handbrandsläckare
Skum
Egenskaper
Används mot bränder
•Släcker genom kylning och
kvävning
I fibrösa material med
glödbrand samt
vätskebränder
•Tömningstid för S9
31 sekunder (21A183B)
Lämplig i: Villa/Hem samt
kontor med trä och papper
•Rent släckmedel
•Skyddar mot
återantändning
A B
Kolsyra
Egenskaper
Används mot bränder
•Släcker genom kvävning
•Ej elektriskt ledande
I elektrisk utrustning samt
vätskebränder inomhus
•Tömningstid för K5
11 sekunder (klass II- 89BC)
•Rent släckmedel
Lämplig i: utrymmen med
Elektrisk utrustning
Restaurangkök
•Inget skydd mot
återantändning
• Vindkänsligt
B
Pulver
Egenskaper
•Släcker genom kylning
Används mot:
•Ej elektriskt ledande
Alla typer bränder
(Ej metallbränder)
•Tömningstid för 6kg
minst 15 sekunder
Lämplig i:
Hem, Garage, Bil, Husvagn, Båt
Verkstad samt förråd för
brandfarlig vara
•(klass III- 43A233BC)
•Smutsig släckning
•Vind känslig
A B C

similar documents