lkjf Eesti looduskaitse all olevad taimed ja loomad

Report
EESTI LOODUSKAITSE ALL OLEVAD
TAIMED JA LOOMAD
Ketri Nõlvak 7B
2012
SISSEJUHATUS
Taimed
 Mägi-kadakkaer
 Jumalakäpp
 Arukäpp
Loomad
 Merikotkas
 Kassikakk
 Lendorav
Sõnaseletused
MÄGI-KADAKKAER
(CERASTIUM ALPINUM)

Eestis I kategooria
kaitsealune taim.

Eestis on ainus leiupaik
Lasnamäe klindineemikul.

Mägi-kadakkaera
kasvatatakse õrna ja
paljulillelise välimuse tõttu
kiviktaimlates.
Su õis on valge ja väike,
kuid õisi on sul palju.
Tundub, et sa ei kuulu siia.
Miks?
Aga sa oled ikka siin.
Sa ei lähe kuhugi.
Miks?
JUMALAKÄPP
(ORCHIS MASCULA)




II kategooria
kaitsealune taim.
Peamiseks ohuks on
leiukohtade
võsastumine.
Rahvakeeles
kutsutakse ka
jumalakäsi, mehe
käpp, nallernaat ja
vanapoisirohud.
Jumalakäppa võib
kohata Lääne-Eestis
ja eriti läänesaartel.
Lühike lill,
kuid huvitav ikka.
Roosakad õied
ning lühikesed lehed.
Väga sarnane lill oli koos temaga läbi aegade,
kuid see muutus.
Ja nüüd on ta üksi.
ARUKÄPP EHK
POIROHI (ORCHIS MORIO)



Eestis II kategooria
kaitsealune taim.
Ta kasvab LääneSaaremaal ja LääneMuhumaal.
Arukäpa
meeliskasvupaigad
on kuivad niidud,
puisniidud,
lookadastikud ja
hõredad loometsad.
Oled tuntud teistes maades,
tundub, et nad ei hooli sinust.
Kuid siin, kus sind on väga vähe,
ei tea sinust mitte keegi,
aga meie hoolime.
Väga.
MERIKOTKAS
(HALIAEETUS ALBICILLA)



Merikotkas kuulub
looduskaitsealuste
liikide I kategooriasse.
Looduslikke vaenlasi
merikotkal ei ole (peale
inimese).
Rahvakeeles
kutsutakse ka
valgesulg, helehänd,
valgesaba-kotkas ja
merisääsk.
Lendad kõrgel-kõrgel taeva laes
ja oled toiduahela tipus.
Mitte keegi sind ei ohusta,
kuid kas on see tõsi?
Ei, meie olemegi süüdi,
et kaod sa meie maadelt.
Kahju, oled ilus linnuke.
KASSIKAKK
(BUBO BUBO)



Kuulub katsealuste
liikide II kategooriasse.
Rahvapärased nimed
on öökull, uhhuu,
suurkõrvik, kassipea,
kasspeakull, huugikull,
tohotaja ja vuugilind.
Eestis on kassikakk
ühtlaselt levinud
väikesearvuline
haudelind.
Oled huvitav lind,
väga valiv,
oled suur ja tugev,
kuid kuidagi ikkagi nõrk.
Kuidas me saame sind päästa,
kui sa ise päästmist ei taha?
Tundub, et sulle meeldib rohkem kusagil
mujal kusagil paremas kohas.
LENDORAV
(PTEROMYS VOLANS)



Kuulub üliharuldase
liigina kaitstavate
liikide I
kategooriasse.
Neid ohustavad
metsnugis, kakud,
kanakull.
Elupaigana eelistab
ta vanade puudega
metsa, kus on palju
puuõõnsusi, millesse
oma pesa teha.
Su kodu on ohus
- sa oled ohus.
Kuid Eestis on hea olla,
ei taha sa ära minna.
Kaitseks said sa koha margil
ja sa oled ka ELF vapil.
Oled tuntud,
keegi sind enam ära ei aja.
Loodetavasti.
SÕNASELETUSED
I kaitsekategooriasse arvatakse:
1) liigid, mis on Eestis haruldased ja esinevad
väga piiratud alal ja vähestes elupaikades.
2) liigid, mis on hävimisohus, mille arvukus on
inimtegevuse mõjul vähenenud, elupaigad ja
kasvukohad rikutud kriitilise piirini ja
väljasuremine Eesti looduses ohutegurite
toime jätkumisel väga tõenäoline.

II kaitsekategooriasse arvatakse:
1. liigid, mis on ohustatud, kuna nende arvukus
on väike.
2. liigid, mis võivad olemasolevate
keskkonnategurite toime jätkumisel sattuda
hävimisohtu.

TÄNAN!

similar documents