Avanemisperiood aktiivne faas

Report
Avanemisperioodi
aktiivne faas
A. Kärema
ITKH ämmaemand
TTK õppejõud-õpetaja
Ämmaemanda roll
Sünnitaja ja loote jälgimine, olukorra hindamine ning
vajadusel abistamine
Rutiinid? Toimingud?
Sünnitaja jälgimine
 Partogramm
Loote jälgimine
 KTG
Abistamine
 Amniotoomia
 Epiduraalanalgeesia
Olukorra hindamine
 Vaginaalsed vaatlused
 Ajaline faktor (perioodi pikkus)
Partogramm & KTG
Partogrammi eesmärk on anda piltlik ülevaade sünnituse kulust
ning juhtida ämmaemanda/ günekoloogi tähelepanu ema/lapse
heaolule ning sünnituse ajalistele kriteeriumitele
• Soovitav avada sünnituse aktiivses faasis
• Kirjandus „ mõistlik on kasutada 4h partogrammi“ ( alert-,
action line)
KTG
• Pidev KTG ei ole madalariski sünnituse korral näidustatud
Amniotoomia
• Amniotoomiat teostatakse tänapäeva sünnitusabis erinevatel
eesmärkidel: induktsiooniks, sünnitustegevuse nõrkuste korral
,lootevete värvuse hindamiseks patoloogilise
kardiotokograafia korral ning rutiinselt sünnituse kiirendamise
eesmärgil.
• Amniotoomia avanemisperioodi aktiivses faasis vähendab
sünnituse pikkust aga ei mõjuta Apgari hinnet, ei tõsta
keiserlõigete ega stimulatsioonide arvu
• Vähendab pikaleveninud sünnituse riski
Vaginaalsed vaatlused
• Teostatakse vastavalt partogrammile
• Normaalse sünnituse korral mitte sagedamini kui 6h tagant
Hinda:
Bishop`i skaala
veepõie olemasolu, iseloom
• kummuv
• lame
loote eesasetseva osa seadumine ja suhe vaagnaga
• eesasetseva osa määramine – pea, tuhar, väiksed osad, raske aru
saada
• millises mõõdus – noolõmblus, lõgemed
• millises vaagna tasapinnas eesasetsev osa asub
Ajaline faktor
• Tuleneb partogrammi kasutamisest
• Ajalimiidi eesmärgiks on tagada terve laps ja terve ema
• Sünnituse normaalseks kuluks on oluline hormoonide
optimaalne produktsioon ( minimeerida hirm, valu ja stress)
• Sünnitusetegevuse nõrkuste puhul kasutatakse nn. „ three Pp“
Power
Passinger
Pelvis
Ämmaemandale
• Tegevused baseerugu tõestatud uuringutele!
• Ole pidevas arengus!
• Ole paindlik- anna valida rutiinsete ja alternatiivsete
toimingute vahel!
• Hoia tasakaalus tehnoloogia ja inimlikkus!
• Lähtu sünnitaja individuaalsusest!
Kirjandus
1. „ Amniotomy for shortening spontaneous labor“ Cochrane Review 2009
2. „The impact of early amniotomy on mode of delivery and pregnancy
outcome.“Sheiner E, Segal D, Shoham-Vardi I, Ben-Tov J, Katz M, Mazor M. 2000
3. „The duration of labor in healthy women“.LL. Albers 1999
4. „ Continuous cardiotocography as a form electronic fetal monitoring for fetal
assesment during labour“ Cochrane Review 2008
5. Effect of partogram use on outcomes for women in spontaneous labour at term
(Review)“. Lavender T, Hart A, Smyth RMD
6. „Promoting, protecting and supporting Normal Birth: A Look at a evidence.“Amy M.
Romano and Judith A. Lothian 2007

similar documents