Õhu saastumine

Report
Õhu saastumine
Kasvuhooneefekt
Mis on kasvuhooneeferkt?
• Kasvuhoone läbipaistvad seinad ja katus
lasevad sisse päikesekiirgust, millest osa
muutub mullale ja taimedele langedes
soojuskiirguseks.
• Soojuskiirgust ja veeauru aga kasvuhoonekate
nii kergesti välja ei lase ning seal tõuseb
temperatuur ja niiskusesisaldus.
Kasvuhooneefekt Maal.
• Kasvuhoone seina ja katust asendab atmosfäär.
• Päikesekiirgus langeb läbi selle maapinnale ja
muutub osaliselt soojuseks.
• Soojuse kiirgumist läbi atmosfääri
maailmaruumi takistavad aga atmosfääris
olevad kasvuhoonegaasid.
• Seetõttu on Maad ümbritsevas õhukihis
temperatuur kõrgem kui väljaspool atmosfääri.
• Tänu sellele on Maal piisavalt soe ja
elutingimused organismidele sobivad.
Mis põhjustab kasvuhooneefekti
suurenemist?
Inimese tegevus:
• Hoonete kütmine.
• Fossiilsete kütuste kasutamine.
• Loomakasvatuses ja prügimägedel tekkiv
metaan.
• Külmutusseadmetes kasutatavad freoonid.
• Põllumajanduses väetisega liialdamine. Mille
tagajärjel tekkivad lämmastikoksiidid.
Tagajärjed
• Kliima soojenemine.
• Kliima kiire muutumine, muudab kohastumise
elusolenditele raskeks.
• Suured üleujutused, tormid jt
looduskatastroofid.
• Maailmamere pinna tõusmine.
• Kõrbed muutuvad kuumemaks ja kuivemaks.

similar documents