SVERIGE 1800 - 1900 Ett land i förändring

Report
Ett land i förändring




Sveriges befolkning:
1800: Ca 2,3 milj
1900: ca 5,1 milj (!)
HUR kan detta komma sig? Vi återkommer till
den frågan….

1814 – vi får en ny kung ( Karl XIV Johan )

Samma år: krig mot Frankrike Sverige
förlorade endast 180 män.

Detta är sista kriget Sverige har varit med i,
mao fred i nästan 200 år!





Karl XIV Johan gillade INTE idéerna om frihet,
jämlikhet & broderskap
Ville inte dela makten med någon, krävdes
dock av regeringsformen från 1809…
Aftonbladet grundas 1830, den första
moderna tidningen.
Grundaren Hierta kritiserade kungen,
tidningen tystades, den startades igen,
tystades, startades osv….
Fram till 30:e Aftonbladet…



1840 minskade kungens makt mera, nu var
han TVUNGEN till att ta hänsyn till
ministrarna i regeringen
1866 – ny riksdagsordning. Vi fick den
riksdag som vi har idag ( ungefär )
Trots detta saknade 80% av männen rösträtt
och 100% av kvinnorna… Demokrati??

De flesta människorna bodde i byar vi denna
tiden, men städerna växte hela tiden pga
industrialiseringen

Fanns inte kommuner utan det var socknar.

Under 1800-talet förändras jordbruket.

Hur förändrades det?

Det kom: - nya grödor ( potatis, sockerbetan
bl )

Det stora skiftet, små åkrar blev stora

Allt fler och bättre redskap och maskiner

Man började använda gödsel mm

1842 – skolreformen dvs alla socknar blev
enligt lag skyldiga att bygga skolhus och
anställa lärare

Började omkring år 1850 med skogsbruket
och sågverken.

Sen ökade exporten av papper och
pappersmassa

Efter det kom textilindustrin

…och industrialiseringen är igång









Exempel:
Asea – hur elektrisk ström skulle ledas över långa
avstånd
Ericsson – kom på ny telefon där hörlur och
mikrofon satt samman
AGA – tände fyrar automatiskt
SKF- Svenska Kullagerfabriken
Volvo
Tetra Pak
Alfa-Laval – separator som skilde grädden i
mjölken
Mm mm

Började ca 1850, tog fart på 1860 –talet och
höll sig i ca 60 år

Ca 1,2 milj svenskar emigrerade

De flesta till USA

Men även många till Nya Zeeland och norra
Tyskland

Småbönder, familjer med barn

Oliktänkande ( alla var tvungna att tillhöra
svenska statskyrkan )

Drängar & pigor som ville ha ett bättre liv

Äventyrslystna

Bort från fattigdomen

Ingen religionsfrihet

Svält ( var missväxt i Sverige på 1860-talet
 Så
hur KUNDE Sveriges
befolkning öka med ca 3 milj
människor på 100 år??
 Enligt
Esaias Tegnér ( svensk
skald under 1800-talet ) fanns
tre skäl:
 Freden (inga krig)
 Vaccinet (mindre smittsamma
sjukdomar)
 Potäterna ( bättre mat )

similar documents