Bostadstillägg

Report
Bostadstillägg
1
Vad är bostadstillägg till pensionärer?
• Ett inkomstprövat tillägg till pensionen för att betala sitt
boende
• Tidigast från 65 års ålder
2
Vad påverkar bostadstilläggets storlek?
• Boendekostnad
- upp till 5 000 kr för ensamstående
Högsta möjliga bostadstillägg
– Ensamstående, max 4 990 kr
– Gift/sambo/registrerad partner, max 2 495 kr
• Inkomster
• Tillgångar
3
Boendeformer
•
•
•
•
Hyrd bostad
Bostadsrätt
Egen fastighet
Annat boende, till exempel:
– Äldreboende/serviceboende
– Inneboende
– Husvagn
4
Tillgångar
•
•
•
•
•
Kontanter och behållning på konton
Aktier, fonder och övriga värdepapper
Kapitalförsäkringar
Livförsäkringar
Privat bostadsfastighet och bostadsrätt
som inte är permanentbostad
5
Inkomster
•
•
•
•
Ålderspension, premiepension och efterlevandepension
Tjänstepension/avtalspension och privat pension
Livränta
Arbetsinkomst, inkomst av näringsverksamhet
-Fribelopp 24 000 kr från jan 2014
• Inkomst av kapital
• Förmögenhetstillägg
6
Vad ska bifogas din ansökan första gången?
• Hyrd bostad och annat boende
– Hyreskontrakt och senaste hyresavisering
• Bostadsrätt
– Bostadsrättsavtal och senaste avgiftsspecifikation
– Lånehandlingar och senaste låneavisering
• Egen fastighet
– Lånehandlingar och senaste låneavisering
• För alla
– Utbetalningsbesked för alla inkomster som inte betalas ut av
Pensionsmyndigheten
– Lönebesked
– Senaste inkomstdeklarationen med bilagor
– Årsbesked från banker
7
9
10
11
12
13
Särskilt bostadstillägg
• Prövas alltid samtidigt som bostadstillägget
• Pensionär som har mindre än 5 353 kr att leva på när
hyran är betald. (gift 4 407 kr)
• Hyra upp till 6 200 kr ogift
(3 100 kr gift)
14
Äldreförsörjningsstöd
• Ger skälig levnadsnivå när annan pension inte räcker.
• Berör t ex den som inte får full garantipension, t ex för
man bott utomlands som vuxen
• Skiljer sig från garantipension eftersom hela stödet är
behovsprövat.
• Villkor. Måste ha prövat garantipension
Måste ha prövat pensioner utomlands.
15
Fler kan ha rätt till bostadstillägg
• Cirka 115 000 pensionärer kan ha
rätt till bostadstillägg men har inte
sökt det. Ännu fler enligt
Riksrevisionens studie våren 2013.
• Det finns inte tillräckligt med
uppgifter om bostadskostnad eller
förmögenhet för att göra en
tillräckligt exakt beräkning eller göra
riktade utskick.
2015-04-07
16
Tumregel för ensamstående
• Har du lägre inkomst än 13 000 kronor efter skatt i
månaden (9 000 för gifta)
• Har du låg förmögenhet
• Då kan du vara aktuell för bostadstillägg
17
Checklista
• 1) Kolla tumregeln om du kan ha rätt till bostadstillägg
• 2) Gå in på vår webbplats eller ring kundservice
• 3) Skicka in ansökan
18
Kontakta oss
www.pensionsmyndigheten.se
Kundservice: 0771 – 776 776
Servicekontor nära dig:
www.pensionsmyndigheten.se/Servicekontor
2015-04-07
19

similar documents