Kleopatra

Report
I osa
2013/2014. õppeaasta III ülekooliline test
SEITSE ARMASTUSLUGU AJALOOST
Seitse armastuslugu ajaloost I
Kleopatra ja Antonius
Kleopatra VII
Rooma marmorbüst
Vana Muuseum, Berliin
Ptolemaioste dünastia*
• Ptolemaios I Soter (tõlkes: päästja) oli Aleksander
Suure** väepealik. Kui Aleksander 323. a eKr suri,
jagasid tema väejuhid suure riigi omavahel.
• Väejuht Ptolemaiosest sai esmalt Egiptuse satraap
ehk asehaldur. Ta liitis oma valdustega ka Küprose ja
Väike-Aasia lõunaranniku.
• 305. a eKr kuulutas kreeklane Ptolemaios end
Egiptuse kuningaks, pannes aluse Ptolemaioste
____________
dünastiale.
* dünastia – valitsejasugu, rida
samast soost põlvnenud ja üksteise järel valitsenud monarhe
** Aleksander Suur (356–323 eKr), Makedoonia kuningas ja väejuht, kes kindlustas
Makedoonia ülemvõimu Kreekas, vallutas hulga alasid, k.a Egiptuse; tema vallutustega sai
alguse nn hellenismi ajajärk, kus kreeka kultuur levis nii Aasiasse kui ka Põhja-Aafrikasse
Hellenistlik Egiptus
• Ptolemaios I valitsemisajal muudeti Egiptus
hellenistlikuks* riigiks, mis tähendas seda, et
riigikeeleks sai kreeka keel.
• Ptolemaiosed olid Egiptuses võimul üle 300 aasta;
nende valitsusajal oli Egiptuse pealinn Aleksander
Suure rajatud Aleksandria.
• Viimane Ptolemaioste soost valitseja oli Kleopatra
VII.
• Kleopatra surm 30. a eKr tõi kaasa dünastia
hääbumise.
____________________
* hellenism (sõnast ’hellēn’ kreeklane) – kreekapärasus kreeklaste
(makedoonlaste) poolt vallutatud aladel; kreeka kultuuri
segunemine vallutatud maade kultuuriga
Kleopatra* VII sündis
69. a eKr
Aleksandrias, mis oli
Ptolemaioste riigi
pealinn.
Ta oli kreeklanna,
tema emakeel oli
kreeka keel.
Kleopatra isa oli
Ptolemaios XII.
__________
* Kleopatra – tõlkes: isa
kaudu kuulus
Elizabeth Taylor filmis „Kleopatra“ (1963)
Kleopatra abielud
• Kleopatral oli kaks venda: Ptolemaios XIII ja
Ptolemaios XIV ja üks õde.
• Et võim oma perekonnast välja ei läheks,
abiellusid Ptolemaiosed tihti omavahel. Nii tuli
noorukesel Kleopatral abielluda esmalt ühe,
hiljem teise vennaga.
• Vendadega Kleopatral lapsi ei olnud.
• Abielu oli poliitiline vahend, et võimule saada ja
seal püsida.
Intriigid* võimu pärast
• Ptolemaios XII suri 51. a eKr. Trooni pärisid tema
vanem poeg Ptolemaios XIII ja vanem tütar
Kleopatra, kes pandi omavahel paari.
• Et aga poiss oli alaealine, määrati regendiks ehk
asevalitsejaks Potheinos, kes oli tuntud
intrigaan*.
• Potheinos ässitas alaealise kuninga oma õe vastu
üles, nii et kolme aasta pärast puhkes Egiptuses
Kleopatra-vastane kodusõda.
______________
* intriig – salasepitsus; intrigaan – intriigide sepitseja;
Rooma kodusõda
• Samal ajal oli ka Rooma riigis kodusõda: Julius Caesar
oli just saavutanud võidu Pompeiuse* üle. Viimane
põgenes Egiptusesse.
• Egiptuse regent Potheinos otsustas olukorra enda
kasuks pöörata. Ta teeskles, et soovib Pompeiust
toetada, ja määras viimasele kohtumise – Pompeius
tapeti (tal raiuti pea otsast).
• Kui Pompeiust jälitav Caesar Egiptusesse jõudis,
soovis regent temaga kohtuda. Ta pakkus Caesarile
kingiks kandikule asetatud Pompeiuse pead. Selline
barbaarsus
tekitas
Caesaris
üksnes
tülgastust
…
________________
* Pompeius (106-48 eKr) – Rooma riigimees ning andekas väepealik; püüdis takistada
Caesari pürgimist ainuvõimule, kuid sai viimaselt 48. a. lõplikult lüüa; lootes leida kaitset
Egiptuses, mõrvati Ptolemaios XIII käsul
Caesar
seriaalis „Rooma“
(Rome 2005–2007; Caesari rollis Ciarán Hinds)
Kingitus Caesarile
• Kleopatra ei palunud Caesarilt audientsi*, sest
oli veendunud, et mees keeldub. Kuid ka tal oli
suurele väepealikule valmis mõeldud kingitus …
• Kui Caesar oli õhtutunnil magama heitmas,
teatati talle, et Egiptuse kuninganna palub tal
vastu võtta väike kingitus. Tuppa toodi vaip,
mille kaks teenrit Caesari silme ees lahti rullisid.
Vaiba seest veeres välja napilt riietatud
Kleopatra, kes oli siis 22-aastane.
________________
* audients – kõrge ametiisiku jutul olek, tema ametlik jutulevõtt
Cleopatra (1999. a film)
Kleopatra ja Caesari kohtumine
Leonor Varela - Kleopatra
Timothy Dalton- Julius Caesar
http://www.youtube.com/watch?v=KY7VpR9XQrM
Kleopatra ja
Caesar
Jean-Léon Géroméģ
Caesar ja Kleopatra
• Kleopatra vallutas Caesari südame.
• Ptolemaios XIII põgenes ja uppus peagi Niiluses,
regent hukati. Kleopatrast sai Egiptuse
ainuvalitseja, kuigi ametlikult valitses ta koos
noorema vennaga, õigemini vend-abikaasa
Ptolemaios XIV-ga.
• Aasta möödudes sünnitas Kleopatra Caesarile
poja, kes sai nimeks Caesarion. Ema kuulutas
pisipoja jumalkuningaks, Isise* pojaks.
________________
* Isis – algselt Egiptuse lehmapealine emajumal, kõiksuse- ja taevajumalanna;
Ptolemaioste ajal samastati Isist Demeteri jt jumalatega
Kleopatra seriaalis „Rooma“
(Rome 2005 – 2007; Kleopatra rollis Lyndsey Marshal)
Cleopatra VII ja
tema poeg
Caesarion
Dendera tempel
Kleopatra Roomas
• Aastatel 46 – 44 elas Kleopatra Caesari kutsel
Rooma linnas.
• Ta võlus roomlasi sedavõrd, et moodi läks kõik
egiptusepärane. Jäljendati Kleopatra riietust,
soengut, meiki. Suurmoeks sai püstitada kõikjale
obeliske* (Roomas on neid praegugi 13). Üks
jõukas roomlane püstitas oma maa peale isegi
püramiidi, mis siiani ikka veel püsti on.
• Et haritud roomlased rääkisid peale ladina keele
ka kreeka keelt, polnud Kleopatral Roomas
mingit keelebarjääri – kreeka keel oli tema
emakeel.
obelisk – ülalt ahenev neljakandiline kivisammas
Caesari surm
• Kleopatra muretu jõudeelu lõppes päeval, mil
Julius Caesar 44. a märtsis tapeti.*
• Kleopatral tuli mõelda oma julgeolekule. Ta
põgenes Egiptusesse, et päästa nii enda kui ka
oma poja Caesarioni elu.
_____________
* Caesari tapjate hulgas oli ka Brutus (85– 42 eKr) – Rooma
riigimees, kes võlgnes kogu oma karjääri Caesarile; senatis peeti
teda Caesari lemmikuks, kuid ta ühines Caesari tapjatega; surma
eel jõudnud Caesar hüüda: Ka sina, mu Brutus!
Rooma vabariigi lõpp
• Caesarit tappes soovisid vandenõulased säilitada
vabariiklikku korda – Caesarist oli saamas
ainuvalitseja, ehkki täidesaatev võim allus endiselt
senatile (mis oli roomlaste parlament).
Vandenõulased uskusid, et Caesari kõrvaldamisega
jääb vabariik alles.
• Paraku läks hoopis teisiti … Algas kodusõda Caesari
pooldajate (Octavianus, Antonius) ja vastaste
(Brutus, Cassius) vahel. Peale jäid esimesed.
• See tähendas vabariigi peatset hukku ja
ainuvalitsuse (keisririigi) algust.
Kleopatra
Antiikne münt Kleopatra kujutisega
Bareljeef kujutab Kleopatrat Egiptuse valitsjana
Octavianus ja Marcus Antonius
• Rooma kodusõja võitsid Caesari pooldajad
Octavianus ja Marcus Antonius.
• Pärast kättemaksu Caesari tapjatele sai
noorest Octavianusest aastal 42 eKr Rooma
riigi lääneosa valitseja, tema vanem sõber
Marcus Antonius vastutas idaprovintside eest.
• Mehed olid seotud ka perekondlikult: Antonius
oli 40. a eKr abiellunud Octavianuse õe
Octaviaga.
Marcus Antonius,
Caesari truu kaaskondlane, kes pärast tema surma võimule tuleb
Marcus Antonius seriaalis „Rooma“
(Rome 2005 – 2007; Antoniuse rollis James Purefoy)
Coup de foudre*
• Pole teada, kas Kleopatra Marcus Antoniusega ka
Roomas kohtus. Kui, siis väga põgusalt, sest
kuulus väepealik oli pidevalt pealinnast kaugel …
• 29-aastasel Kleopatral õnnestus 42-aastane
Antonius võrgutada… Kõik viitab sellele, et
tegemist oli nähuga, mille kohta prantslased
ütlevad coup de foudre*.
______________
* coup de foudre – (pr. k ‘pikselöök’) armastus esimesest silmapilgust
Marcus Antonius (R. Burton) ja Kleopatra (E. Taylor)
filmis „Kleopatra“ (1963)
Vähesed
kahtlevad
Antoniuse
siirates tunnetes
Kleopatra vastu.
See armastus
kestis 10 aastat.
http://www.youtube.com/
watch?v=NGDyZHlHklo
Filmi „Kleopatra“ (1963)
reklaamklipp
Antonius ja Kleopatra
• Antoniuse ja Kleopatra armuloost on saanud legend,
mis on inspireerinud kunstnikke, kirjanikke*,
heliloojaid, filmitegijaid.
• Octavianus saatis Antoniusele rohkeid kirju, et sõpra
korrale kutsuda, kuid asjatult. Mida aeg edasi, seda
kirglikumalt Antonius Kleopatrat armastas.
• Aastal 36 eKr nad abiellusid. Antonius nimetati
jumal Dionysos-Osirise** maiseks kehastuseks,
Kleopatrast sai jumalatar Isis. … Möödusid aastad.
• Kleopatra sünnitas Marcus Antoniusele kolm last.
___________
* Nt W. Shakespeare’il on näidend „Antonius ja Kleopatra“
** Dionysos-Osiris – Dionysos oli kreeklaste veinijumal ja Osiris oli egiptlaste
surnutejumal, Isise abikaasa
Kleopatra
polnud mitte ainult
hurmav naine, vaid
ka tark poliitik.
Selleks ajaks, kui ta
Marcus Antoniuse
endale võitis, oli ta
tollele võrdväärne
partner – nii voodis
kui ka nõupidamistel
nt maksustamise,
sõjalise väljaõppe või
diplomaatia
küsimustes.
Kleopatra Egiptuse jumalannana
basalt
1. saj I pool eKr Ermitaaž, Peterburg
Kleopatra Süüria mündil
Marcus Antoniuse hävingu põhjused
• Marcus Antoniusele meeldis kuninganna
luksuslik elu – sõjamehena oli ta pidanud
palju puudust kannatama.
• Antonius tegi oma elu suurima vea: ta
unustas Rooma. Roomas aga kiruti teda:
selle asemel riigiasjadega tegeleda,
sõltub ta egiptlannast, kuhjab ta lapsed –
roomlaste jaoks võõramaalased – üle
Rooma provintsidest saadud rikkustega.
Teda peeti Ptolemaioste orjaks.
• Antonius kandis ka väejuhina kaotusi,
kuid pidas sellest hoolimata Aleksandrias
joovastavaid võidupidusid.
Marcus Antoniuse surm
• Vastasseis kahe suurmehe,
Antoniuse ja Octavianuse vahel
kulmineerus Aktioni merelahingus
aastal 31. eKr.
• Selles saatuslikus lahingus sai
Antoniuse ja Kleopatra ühendatud
laevastik lüüa.
• Jõudnud Aleksandriasse, tappis
Antonius enese (kukutas end oma
mõõga otsa / torkas mõõga rindu).
Kleopatra surm
• Kleopatra mõistis, et Egiptuse troon on talle ja ta
lastele kadunud. Et mitte lasta ennast
Octavianusel uhkes võidurongkäigus Rooma viia,
lasi ta end mürkmaol salvata.
• See juhtus aastal 30 eKr. … Egiptuse riik liideti
Rooma riigiga, Octavianusest sai peagi Rooma
riigi esimene keiser Augustus (tõlkes: üllas).
Kleopatra surm
Guido Cagnacci
Kleopatra surm
Kunstiajaloo
Muuseum, Viin
Kleopatra ja madu
(„Rooma“ 2005 – 2007)
Kleopatra lapsed
• Vendadega Kleopatral lapsi polnud.
• Keiser Augustus lasi Kleopatra ja Caesari poja
Caesarioni hukata.
• Antoniuse ja Kleopatra lapsed (kaksikud
Alexandros Helios ja Kleopatra Selene, poeg
Ptolemaios) kasvatas üles suuremeelne Octavia –
Antoniuse abikaasa ja keisri õde.
Kordamine I: Kleopatra päritolu
• Mis rahvusest oli Kleopatra? Milline keel oli tema emakeel?
• Kleopatra oli päritolult kreeklane, tema emakeel oli kreeka
keel
• Millist dünastiat esindas Kleopatra?
• Kleopatra oli Ptolemaioste dünastia viimane liige
• Kes pani sellele dünastiale aluse?
• Aleksander Suure väejuht Ptolemaios I Soter (tõlkes:
päästja)
• Kui kaua valitses Egiptuses Ptolemaioste dünastia?
• U 300 aastat (223 – 30 eKr)
• Mida tähendab Kleopatra nimi?
• ‘isa kaudu kuulus’
Kleopatra
Kordamine II: Kleopatra
•
•
•
•
•
•
•
•
Miks abiellusid Ptolemaiosed tihti omavahel?
Nii sooviti hoida võimu perekonnas.
Mitu korda Kleopatra abielus oli?
Kolm: kõigepealt oma vendadega, Ptolemaios XIII
ja Ptolemaios XIV-ga, aastast 36 eKr kuni surmani
kestis abielu Marcus Antoniusega
Mitu last oli Kleopatral?
Neli: poeg Caesarion Julius Caesariga ja kolm last
Marcus Antoniusega
Kuidas Kleopatra enesetapu sooritas?
Lasi end maol salvata
Kordamine III: Kleopatra ja Caesar
• Kuidas leidis aset Kleopatra ja Julius Caesari esimene
kohtumine?
• Kleopatra saatis Caesarile kingiks vaiba, mille sees ta
end ise varjas – kui vaip lahti rulliti, tuli sealt välja
napis riides 22-aastane Kleopatra
• Kleopatra elas kaks aastat Roomas. Miks ta Roomast
kiiresti lahkus?
• Kleopatra oli sunnitud Roomast põgenema pärast
Caesari tapmist, et päästa enda ja oma poja
Caesarioni elu – vandenõulased ei suhtunud kuigi
soojalt Caesari armukesse
• Milline mõju oli Kleopatra külaskäigul roomlastele?
• Roomas läks moodi kõik egiptusepärane
Kleopatra
Mis tegi Kleopatra vastupandamatuks?
Filmides mängivad teda alati kaunitarid,
kuid ajalooline kaunitar ei olnud ilus:
kaasaegsetel võib näha pikka kõverat
nina ja taanduvat lõuga. Seksuaalse
köitvuse seisukohalt pole ilu aga nii
tähtis, kui sageli arvatekse. Kleopatra oli
kütkestav ja roomlannadega võrreldes
väga kirglik. Armastus oli tema jaoks küll
alati poliitiline, aga ta oskas seda
nautida.
Pronksmünt Kleopatra VII kujutisega
Kordamine IV: Kleopatra ja Antonius
• Prantsuse keeles öeldakse, et Antoniust tabas
Kleopatraga kohtudes coup de foudre. Mida see
tähendab?
• Armumine esimesest pilgust (pr k ‘pikselöök’)
• Millised põhjused võisid olla Kleopatral Antoniuse
võrgutamiseks?
• Kleopatra püüdis jääda võimule – aastal 42 eKr sai
Marcus Antoniusest Rooma idaprovintside haldur
• Miks Kleopatra valis vabasurma?
• Pärast kaotust Octavianusele (tulevasele keiser
Augustusele) tegi Antonius enesetapu, Kleopatra ei
soovinud, et Octavianus ta võidurongkäigus Rooma
viiks, ja võttis endalt samuti elu.
Kordamine V: varia
• Milline linn oli Kleopatra ajal Egiptuse pealinn?
Milline linn on Egiptuse pealinn praegu?
• Kleopatra-aegne pealinn oli Aleksandria,
tänapäeval: Kairo
• Mis asjaoludel sattus Julius Caesar Egiptusesse?
• Caesar jälitas oma konkurenti Pompeiust, kes
püüdis takistada tema teed ainuvõimule.
Pompeius oli põgenenud Caesari eest
Egiptusesse, kus ta reedeti ja hukati.
Kordamine VI: varia
• Mida arvata Caesari tapjatega ühinenud
Brutusest?
• Igaüks võib arvata Brutuse käitumisest, nagu
soovib. Paljude jaoks on Brutus muutunud reeturi
sümboliks, sest ta oli Caesarile väga lähedane ja
võlgnes emale kogu oma karjääri, ometi ühines ta
Caesari tapjatega (kes soovisid säilitada
vabariiklikku korda ja senati võimu).
• Mis sai Octavianusest?
• Esimene Rooma keiser Augustus (‘üllas’)
Kleopatra kujutisi Kom Ombo templis
Kordamine VII: mõisted
•
•
•
•
•
•
•
•
Mis on intriig? Kes on intrigaan?
salasepitsus; intriigide sepitseja
Mis on dünastia?
valitsejasugu, rida samast soost põlvnenud ja
üksteise järel valitsenud monarhe
Mida tähendab hellenism?
kreeka kultuuri mõju Aleksander Suure vallutatud
aladel
Kes või mis on regent?
asevalitseja nt monarhi alaealisuse korral
Kordamine VIII: mõisted
•
•
•
•
Mis on obelisk?
ülalt ahenev neljakandiline kivisammas
Mis on audients?
kõrge ametiisiku jutul olek, tema ametlik
jutulevõtt
2013. aasta testis küsiti
• Kleopatral oli lapsi kahe mehega, üks laps oli tal
(mehe nimi?) ........
• Caesariga, kolm last aga
• Marcus Antoniusega.
• Cleopatra suri nii: ....
• ta lasi end mürkmaol hammustada.
• Octavianus sai peagi uue nime. Ajaloos tunneme
teda enamasti nime all...
• keiser Augustus.
2013. aasta testis küsiti
• Kleopatra VII esivanemm oli (tõmba alla):
Tutanhamon / Aleksander Suur / Ptolemaios I /
Augustus
• Ptolemaios I
• Kleopatra kodulinn oli (tõmba alla): Teeba /
Luxor / Karnak / Amarna / Kairo / Aleksandria /
Ateena
• Aleksandria
• Kleopatra pääses esmakordselt Julius Caesari
ette mähituna (millesse?) ......
• vaipa
Allikad
• Lauri Leesi õppematerjalid TPL-i kodulehel:
• Wikipedia:
• http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
• www.eki.ee (“Eesti keele seletav sõnaraamat”):
http://www.eki.ee/dict/ekss/
• www.google.com
• “Eesti nõukogude entsüklopeedia” köited
• Barbara Sichtermann “Paarid. Kõige kuulsamad armastajapaarid” (sari “50
klassikut”), Tea 2004
Koostanud: Anneli Oidsalu
2013, 2014

similar documents