India skulptuur

Report



India skulptuuri iseloomustaavad dünaamilisus,
mänglevus ning liigutuste ja žestide äärmine
mitmekesisus; kehad on nii painduvad, nagu
puuduks neil luud.
Maistest vahekordadest ja proportsioonidest ei
peeta kinni (need pole jumalate kujutamisel
vajalikud). Niisamuti mitte anatoomiast, sest
esinevad mitme pea ja paljude jäsemetaga
inimesed. Samuti on liidetud inimesi ja loomi
eriskummalisteks olenditeks.
Teoste materjaliks on põhiliselt kivi, kuid
kasutatakse ka vaske ja pronksi.



Valitsevaks India skulptuuri vormiks on reljeef,
mis sageli meenutab pigem ümarplastikat, kuid
seintele ja sammastele paigutatuna on siiski
vaadeldav ainult ühest küljest.
Reljeef on tihti jutustava laadiga ja lubab
esitada tegelasterohkeid stseene.
Tõsised ja pühalikud jumalad on ümbritsetud
elurõõmsatest, veetlevatest naistest, kes
kehastavad mitmesuguseid alamaid jumalaid,
deemoneid ja haldjaid.Ülev vaimsus esineb
kõrvuti ja läbisegi kõige maalähedasema
meelelisusega.
Vamana reljeef templi seinal

India kunst tahab rõhutada, et miski ei
kao ega lõpe täielielikult, vaid kõik
kordub. See õigustab traditsioonide
austamist ja kujutamise kaanonite
püsimist. India kunstis ei pöörata
tähelepanu üksikisiku erinevustele, vaid
näidatakse igaühe kuulumist mingisse
liiki, rolli või kasti.
 Nende
tähtsamateks motiivideks on
hinduistlikud jumalad (Šiva, Višnu) ja
Buddha (elas u. 560-480 eKr). Kuulsad
on tantsiva Šiva pronkskujud, kus tihti on
Šival rohkem kui kaks kätt, erinevate
võimete tähistamiseks.
Šiva pronkskuju
Lakšmī ehk Mahalakshmi on hinduismis tervise ja jõukuse jumalanna.
1.-2. sajandil Gandharas loodud kujud
osutavad seoseid hellenismiga. Neile on
omane rahulik, leebe ja ülev ilme.
Sealsest stiilist välja kujunenud
mediteeriva buddha kujud andsid
eeskuju ka hiina ja jaapani skulptuurile.
 India kujutava kunsti hiilgeaeg (nn.
klassikaline periood) oli Guptade
dünastia ajal (4.-7. sajand pKr).



Budism taganes Põhja-Indias pealetungiva
islami usu ees ja Lõuna-Indias sulas kokku
hinduismiga.
Hinduistlikest skulptuuridega kaetud templitest
kuulsaimad asuvad Khajurahos. Khajuraho oli
kunagi ühe võimsavalitsejadünastia pealinn ja
religioosne keskus. Hiljem kasvas aga
džunglisse. Sealsed 25 templit on kantud ka
UNESCO maailmapärandi nimistusse. Templid
(ehitatud 9.-12. sajand) on stiililt ühtlased;
nende liivakivist pinda katavad skulptuursed
stseenid kaunite eluküllaste naisfiguuridega.



India tüüpi arhitektuuri ja skulptuuri suurteosed
on Borobuduri tempel Jaava saarel
Indoneesias (9.sajand) ja Angkor Vat
Kambodžas (12.sajand).
Borobuduri tempel on üks üaremini säilinud
budistlikke templeid Kagu-Aasias. Ligi tuhat
aastat seisis see mahajäetuna pealetungiva
džungli sügavuses. Tempel koosneb astmeliselt
tõusvatest terrassidest, millest alumisi
kaunistavad reljeefid ja Buddha kujud.
Angkor Vat on hinduistlik Višnu tempel muistses
Angkori linnas Kambodžas, mis ehitati Khmeri
impeeriumis kuningas Suryavarman II ajal 12.
sajandil. Angkor Wat on maailma suurim
pühakoda. Tänapäevani pole selge, milliseid
tehnoloogiaid muistsed meistrid selle ehitamisel
kasutatasid.
Koostasid:
Saale Kree
ja
Kaarel Kisant
10M

similar documents