uye_ihracat_operasyon_uzmanligi_egitim_notu

Report
1
2
DIŞ TİCARETİN KONUSU NEDİR?
• Dış Ticaretin Konusu
Dış ticaret ülkeler arasında
gerçekleşen
mal
hizmet hareketleridir.
ve
içerisinde sadece hizmete
bağlı hareketler dahil
edilebilirmi?
• Dış Ticaretin sadece ülkeler
arasında gerçekleşmiş
olmasımı gerekir
3
Uluslar arası Ekonomik İlişkiler
Uluslar arası
Ekonomik
Hareketler
Sermaye
Hareketleri
Merkez
Bankalarının
Uluslar arası
Krediler
rezerv hareketleri
Mal Hareketleri)
Cari
Hareketler
Hizmetler
4
5
SATIŞ SÖZLEŞMESİ
T.C.Borçlar Kanununun 182 nci maddesinin birinci fıkrasında satım
şöyle tanımlanır:
“Satış bir akittir ki onunla satıcı, satılan malı alıcının iltizam ettiği
(kabul ettiği) semen (değer) mukabilinde alıcıya teslim ve mülkiyeti
ona nakleylemek (devretmek)borcunu tahammül (kabul) eder.”
“Satış sözleşmesi, alıcının vermeyi yükümlendiği bir miktar para
karşılığı, satıcı yönünden satış konusu malı alıcıya teslim ederek
mülkiyeti ona geçirme borcunu doğuran bir sözleşmedir."
6
Satış Sözleşmeleri
• Sözleşmeler karşılıklı iki tarafın bir borç ilişkisini yaratmak üzere
oluşturdukları hukukî işlemlerdir.
• Sözleşmelerde karşılıklı iki tarafın bulunması zorunludur, ve iki
taraftan biri borçlu, öteki de alacaklıdır.
• Taraflardan biri, birden çok kişiden, örneğin birden çok borçludan
oluşabilir. Fakat onların hepsi de bir tek tarafı oluşturur.
• Sözleşmede tarafların alacaklılık ve borçluluk ilişkileri karşılıklıdır.
Bir Satım Sözleşmesini Kurmaya Yarayan Temel
Öğeler
Mal,
Bir miktar para
Bunların karşılıklı olarak değiştirileceğine ilişkin bir
anlaşmanın varlığı
Bunlardan yalnızca biri yoksa belki bir başka sözleşmenin
koşulları oluşabilir, fakat satım sözleşmesi kurulamaz
8
SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI
Sözleşme Özgürlüğü İlkesi
Eşitlik ilkesi
Nisbilik ve üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması
ilkesi
Sözleşmelerin rızailiği ilkesi
Dürüstlük İlkesi
Kusurlu sorumluluk ilkesi
Sözleşmelerde ivazlık ilkesi
Hakimin takdir yetkisi ilkesi
9
SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE
BORÇLARI
A) Satıcının Borçları
1.Satılan Malı Teslim ve Mülkiyeti Alıcıya Geçirme Borcu
2.Ayıba Karşı Tekeffül (Ayıbı Üstlenme) Borcu
3.Zapta Karşı Tekeffül (Başkalarının Malda Hak İleri
Sürmeyeceklerini Üstlenme) Borcu
4.Satıcının Diğer Borçları
10
B)Alıcının Borçları
1.Satılan Malı Teslim Alma Borcu
2.Satış Parasını (Semeni) Ödeme Borcu
3.Alıcının İkincil Borçları
11
Sözleşmelerin Önemli Özellikleri
• Mal kavramıyla, taşınır ve taşınmaz niteliğindeki tüm nesnel varlığa
sahip ve mülkiyetin konusu olmaya elverişli olan eşya kastedilir.
• Satış sözleşmesinin konusu olan malın, sözleşmenin yapıldığı sırada ille
de var olması ya da satıcının mal varlığında bulunması gerekmez.
• Eğer ödeme zamanında mal mevcut değilse, yani temin edilmesi
mümkün değilse; artık sözleşme bu yüzden geçmişe dönük olarak
geçersiz sayılır.
• Sözleşmeyle yükümlendiği borcu yerine getirmeyen satıcı, alıcıya karşı
tazminat ödemekle yükümlüdür.
Taraflardan biri kendi borcunu yerine getirmediği sürece karşı tarafın
borcunu ödemesini isteyemez.
Satışın peşin yapıldığı kural olarak kabul edilir. Bu yüzden satıcı malını
vadeli olarak sattığını iddia ediyorsa bunu ispatlaması gerekmektedir.
Uluslar arası ticari belgelerin nasıl kullanılacağı satış sözleşmeleri ile
belirlenmiştir.
Kural olarak, teslim borcu yerine getirilmekle, mülkiyet borcuda yerine
getirilmiş olur.
Buna göre;faturalar mülkiyeti, taşıma belgeleri de teslim borcunu
ispatlar.
Sözleşmede Bulunması Gereken Hususlar
 Taraflar, yasal adres ve haberleşme detaylarıyla
beraber tanımlanmalıdır.
 Sözleşmenin konusu
 Tarafların yükümlülükleri
 Sözleşmenin birim ve toplam bedeli
 Ödemenin nasıl yapılacağı
 Mücbir sebepler
14
B. Sözleşmede Bulunması Gereken Hususlar
 Uyuşmazlıkların nasıl çözümleneceği
 Sözleşmenin nasıl ve ne zaman yürürlüğe gireceği
tanımlanmalıdır.
 Yürürlük maddesinde sözleşmenin kaç sayfa, kaç
madde olduğu da tanımlanmalıdır.
15
 İmza satıcı ve alıcının net yasal tanımlarıyla beraber
açılmalıdır.
 Sözleşmenin, varsa ekleri yürürlük maddesinde net
olarak yer almalıdır.
 İmzalayan yetkili kişilerin yetkili olduklarına dair
belgeler (noter tasdikli imza sirküleri) sözleşmenin
doğal eki olarak düşünülmelidir.
16
17
Dış Ticarette Teslim Nedir?
Teslim; Malların Yükleme Yeri Yada Limanından, Varış
Yeri
yada
Limanına
kadar
taşınması
sırasında
masrafların ve rizikonun Satıcı ile Alıcı arasında Nerede,
Ne
Zaman,Ne
Şekilde
ve
Nasıl
paylaşılacağının
belirlenmesidir.
18
Uluslararası
Ticaret
Odası,
Incoterms 2000 kurallarını yeniden
gözden
ihtiyaçları
geçirerek,
günümüzün
doğrultusunda
etmiş bulunmaktadır.
revize
Incoterms klozları eylül sonunda
yayınlanmıştır.
Gözden
geçirilmiş
(revize)
yani
versiyonu ticarette ve taşımadaki yeni
uygulamaları dikkate almaktadır.
Incoterms
taşıma
maliyetlerinin
dağılımını,
Risk transferlerini
Ulusal ve uluslararası satış işlemlerde
faaliyetlerin ayrıntılarını düzenler.
Alıcı ve satıcıların yükümlülükleri, 10
noktalı şema ile kıyaslanacak şekilde
her bir kloz için net bir şekilde tarif
edilmiş, Ayrıca doğru Incoterms’in
seçilmesini kolaylaştırmak için resimli
açıklamalar yer almaktadır.
Her bir klozdan önce uygulama notu
bulunup, temel içerikler özetlenmiştir.
Incoterms bir yasa değildir,
Ancak satış kontratına ilave olarak alıcı ve
satıcı
arasında
üzerinde
anlaşmaya
varılması gerekir.
Alıcı ve satıcı arasında üzerinde tam
olarak mutabık kalınmışsa yürürlüğe girer.
Taraflar arasındaki belirli kontratlarda yer
alan yasal ve özel hükümler, Incoterms’in
yerine geçer.
1. INCOTERMS KURALLARI SATIŞ KONTRATININ İÇİNE DÂHİLDİR
Incoterms’in kullanılacağı satış kontratında açıkça belirtilmiş
olmalıdır.
2. UYGUN INCOTERMS KURALI SEÇİMİ
Seçilen Incoterms kurallarında her şeyden önce tarafların ek
yükümlülükler koymak niyetinde olmadığı ve malların taşımaya
uygun olması gerekir.
Örneğin; taşıma yada sigortayı alıcı veya satıcının organize etmesi
gibi. Her Incoterms kuralı özellikle bu seçimi yaparken yardımcı
bilgiler
içerir.
Hangi
Incoterms
kuralı
seçilirse
taraflar
kontratlarında özellikle gümrük açısından hangi yer yada limanın
kullanılacağını belirtmelidirler.
3. YER YADA LİMAN TAM VE MÜMKÜN OLARAK BELİRTİLMESİ
GEREKİR
Incoterms kuralları liman yada yer adı tam olarak belirtilmesi
halinde geçerli olacaktır.
"FOB /Ambarlı Port İstanbul, Turkey Incoterms® 2010". bu şekilde
hassas bir seçim iyi bir örnek olacaktır.
EXW, FCA, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, teslim şekillerinde teslim
belirtilen yerdir. Teslimin gerçekleştirildiği yerde risk satıcıdan
alıcıya geçer. CPT, CIP, CFR, CIF, Bu dört teslim şekillerinde
Incoterms kuralları farklıdır. Belirtilen teslim yerinde mallar taşıma
ücreti ödenerek teslim edilir.
26
1. Incoterms kuralları sayısı 13 den 11 e düşürülmüştür.
Incoterms 2000 kurallarındaki
DAF, DES, DEQ ve DDU teslim
şekilleri kaldırıldı,iki yeni Incoterms kuralları
DAT ve DAP
ile
değiştirildi.
Delivered at Terminal DAT, (Belirtilen Terminalde teslim) ve
Delivered at Place DAP ( Belirtilen Yerde teslim)
Bu yeni iki teslim şekli taşıma modeli belirtilmeksizin kullanılabilir.
Her iki yeni teslim şeklinde de kural olarak mallar belirtilen varış
yerinde gelen taşıma aracından boşaltılmış yada boşaltmaya hazır
olarak satıcı tarafından alıcıya teslim edilir.
Bu iki yeni kuralla birlikte daha önce Incoterms 2000 de kullanılan
DES ve DEQ teslim şekillerini kullanmak gereksiz hale gelmiştir.
2.YENİ INCOTERMS ® 2010 KURALLARININ
SINIFLANDIRILMASI
TÜM TAŞIMA MODELLERİ İLE KULLANILABİLEN KURALLAR
EXW
EX WORKS
FCA
FREE CARRIER
CPT
CARRIAGE PAID TO
CIP
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
DAT
DELIVERED AT TERMINAL
DAP
DELIVERED AT PLACE
DDP
DELIVERED DUTY PAID
2.YENİ INCOTERMS ® 2010 KURALLARININ
SINIFLANDIRILMASI
DENİZ VE İÇ SU TAŞIMACILIĞI KURALLARI
FAS
FREE ALONGSIDE SHIP
FOB
FREE ON BOARD
CFR
COST AND FREIGHT
CIF
COST INSURANCE AND FREIGHT
1. EXW ( Ex- Works )- İşyeri Teslim
(Belirtilen Yerde İsim Ekleyerek Teslim ) Incoterms® 2010
Satıcının belirlediği yerde, genellikle kendi işyerinde, malları hiçbir
taşıma aracına yüklemeden ve gümrük çıkış işlemleri yapmadan
alıcıya teslim etmesiyle sorumluluklarını gerçekleştirildiği teslim
şeklidir.
30
2. FCA (Free Carrier)- Taşıyıcıya Masrafsız Teslim (Belirtilen
Yerde İsim Ekleyerek Teslim)
Incoterms® 2010
FCA teslim şeklinde mallar, ihracatçı tarafından gümrük işlemleri
tamamlanmış olarak belirlenen yer ve zamanda ithalatçıya ya da
onun seçtiği taşıyıcıya teslim edilir.
Malların teslimiyle birlikte ihracatçının sorumluluğu sona ererken,
bundan sonraki tüm işlemlerden ithalatçı sorumludur.
31
CPT (Carriage Paid To) Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Teslim
(Belirtilen Varış Yerinde İsim Ekleyerek Teslim) Incoterms® 2010
“Navlun Ödenmiş Teslim” satıcı malları kararlaştırılan yerde
nakliyeci veya satıcı tarafından belirlenmiş kişiye nakliye bedeli
ödemiş olarak teslim anlamına gelir.Malların varış yerine kadar
tüm taşıma ve yükleme masraflarını satıcı karşılar.
Mallar varış noktasına gelmesinden itibaren yapılacak tüm
masrafları ithalatçı karşılar.
Bu kuralda, iki kritik nokta vardır; çünkü risk ve maliyetler farklı
yerlerde geçer bu sebeple taraflara sözleşmede her iki teslim
yerinin de belirtilmesi tavsiye edilir.
32
CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
(Belirtilen Varış Yerinde İsim Ekleyerek Teslim) Incoterms® 2010
“Navlun ve Sigorta Ödenmiş teslim” satıcının malları kararlaştırılan
yere malı getirdiği, nakliye bedeli ve sigorta masraflarını ödenmiş
olarak teslim ettiği teslim şeklidir. Satıcı malların taşınması sırasında
meydana gelebilecek hasar, kayıp ya da rizikoyu kapsayacak şekilde
sigorta yaptırmak zorundadır. Ancak CIP kapsamında sigorta asgari
teminatları kapsadığına dikkat edilmelidir. Bu nedenle eğer alıcı daha
kapsamlı bir sigorta istemesi halinde bunu kendisinin karşılaması
gereklidir.
33
DAT (Delivered At Termınal)
(Terminal İsmi Belirtilmiş Varış Liman Yada Yer Teslim)Incoterms®
2010
"Terminal Teslim" satıcının malları varış yerinde terminal noktasında
liman veya varış yerinde alıcının emrine boşaltılmış teslimi anlamına
gelir.
"Terminal" kapsamında olsun ya da olmasın, bir iskele, depo,
konteyner bahçe veya karayolu, demiryolu ve hava kargo terminali
gibi, her yer bu kapsamda bulunur. Satıcı malı liman veya varış yerine
terminale gelişine kadar boşaltma dahil tüm riskleri taşır.Taraflara,
özellikle satıcıya mümkün olduğunca terminali açıkça belirlemesi ve
taşıma sözleşmesine yazması tavsiye edilir.
34
DAP (Delivered At Place)
(Belirtilen Varış Yerinde Teslim) Incoterms® 2010
"Yer Teslim" satıcının malları varış yerinde alıcının emrine
boşaltılmaya hazır teslimi anlamına gelir.
" Satıcı malı varış yerine gelişine kadar tüm riskleri taşır.
Taraflara, özellikle satıcıya varış yerini mümkün olduğunca açıkça
belirlemesi ve taşıma sözleşmesine yazması tavsiye edilir.
Ayrıca, mallar gümrükten herhangi bir ithalat vergisi ödenmiş ve
herhangi bir ithalat gümrük işlemleri satıcı tarafından tamamlanmış
teslim düşünülüyorsa, o zaman DDP kuralları kullanılmalıdır.
35
DDP (Delivered Duty Paid)- Gümrük Vergileri Ödenmiş Teslim
(Belirtilen Varış Yerinde Teslim) Incoterms® 2010
"Gümrük Vergisi Ödenmiş Teslim" satıcının malları varış yerinde
alıcının emrine boşaltılmaya hazır teslimi anlamına gelir.DDP satıcı
için azami yükümlülüğü gösterir.
Satıcı malı varış yerine gelişine kadar tüm riskleri ve masrafları
üstlenir.Taraflara, özellikle satıcıya varış yerini mümkün olduğunca
açıkça belirlemesi ve taşıma sözleşmesine yazması tavsiye edilir.
36
Mallar gümrükten ithalat vergileri ödenmiş ve ithalat gümrük
işlemleri satıcı tarafından tamamlanmış teslim edilir. Satıcıların
doğrudan veya dolaylı olarak ithalat izni almasının mümkün
olup olmadığı belli değilse DDP kullanmamaları tavsiye edilir.
Bu durumda eğer taraflar gümrük işlemleri ve formalitelerini
alıcının yapmasını kararlaştırmışlarsa DAP teslim şeklini
kullanmaları tavsiye edilir.
Açıkça satış sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadıkça ithalat
üzerine ödenecek KDV veya diğer tüm yerel vergiler satıcının
aittir.
38
FAS ( Free Alongside Ship) -Gemi Bordasında Masrafsız Teslim
(Belirtilen Yükleme Limanında Teslim) Incoterms® 2010
“Gemi yanında masrafsız teslim" satıcının malları sevkiyat limanında
(örneğin bir iskele veya bir mavna da) alıcı tarafından gönderilen gemi
doğrultusuna yerleştirildikleri teslim anlamına gelir.
Malla ilgili kayıp veya hasar riski mal gemi yanına geldiği andan
itibaren tüm giderleri ile birlikte satıcıdan alıcıya geçer.
39
FOB (Free On Board)-Gemi Güvertesinde Masrafsız Teslim
Belirlenen yükleme limanında, malın
geminin
güvertesine
(veya
ambarına)
aktarılmasıyla satıcının sorumluluğunun
sona erdiği teslim şeklidir.
Mal geminin küpeştesini geçtiği andan
itibaren bütün rizikolar ve masraflar
ithalatçıya aittir.
40
FOB (Free On Board)-Gemi Güvertesinde Masrafsız Teslim
(Belirtilen Varış Limanında Teslim) Incoterms® 2010
“Gemi güvertesi masrafsız teslim" satıcının malları sevkiyat
limanında (alıcı tarafından gönderilen gemi güvertesinde teslim
yada mallar yüklenmiş teslim edilecek anlamına gelir. Malla ilgili
kayıp veya hasar riski mallar gemi güvertesine yada ambarına
indiği andan itibaren tüm giderleri ile birlikte satıcıdan alıcıya
geçer.
CFR (Cost And Freight) Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Teslim
(Belirtilen Varış Limanında Teslim) Incoterms® 2010
“Mal bedeli ve Navlun ödenmiş teslim” satıcı gemide malları teslim
ettiğini ya da mal temin edilmiş teslim anlamına gelir.
mal kaybı veya hasar riski mal gemide iken satıcıdan alıcıya geçer
Malların varış limanına kadar tüm taşıma ve yükleme masraflarını
satıcı karşılar.
Geminin varış limanına gelmesinden itibaren yapılacak tüm
masrafları ithalatçı karşılar.
42
CIF (Cost, Insurance And Freight) Mal Bedeli, Navlun, Sigorta
Ödenmiş Teslim (Belirtilen Varış Limanında Teslim)
“Mal bedeli Navlun ve Sigorta ödenmiş teslim” satıcının gemide malları
teslim ettiğini ya da mal temin edilmiş teslim anlamına gelir.
mal kaybı veya hasar riski mallar gemide iken satıcıdan alıcıya geçer
Malların varış limanına kadar tüm taşıma ve yükleme masraflarını satıcı
karşılar. Ayrıca alıcının olası hasar ve kayıp riskleri için sigorta yaptırır.
Geminin varış limanına gelmesinden itibaren yapılacak tüm masrafları
ithalatçı karşılar.
43
HAYATTA SADECE İKİ SEÇENEĞİNİZ
OLSAYDI
EXW’DE ALICIMI?
YOKSA
DDP’DE SATICIMI?
OLMAK İSTERDİNİZ…
44
45
Aykırı Incoterms Uygulamaları
Bazı terimlerinin Incoterms’de belirtilen amaçlarının
dışında yada farklı yerlerde kullanıldıkları görülmektedir.
Örneğin
proforma
sözleşmelerinde,sigorta
faturalarda,
poliçelerinde
nakliye
yada
diğer
belgelerde bu terimlere rastlamak söz konusudur.
Amaçları dışında kullanılan bu tarz teslim terimlerine
“Aykırı Incoterms” adı verilir.
46
47
48
49
İhracat Fiyatları
Doğrudan Maliyetler +Değişken Maliyetler= Üretim
Maliyeti
Üretim Maliyeti/ Ürün Miktarı= Birim Maliyeti
Birim Maliyeti ( Başa baş Noktası)+ Kar
Yurt içi Satış Fiyatı
Yurt içi Satış Fiyatı EXW İhraç Fiyatımıdır?
50
Üretim maliyeti+depolama+ banka komisyonları
finansman masrafları+ihracat belge giderleri+ İhraç ambalaj
maliyetleri (+ KAR)
= EXWTeslim Fiyatı
Yükleme masrafları+ İhraç Gümrük Masrafları+Teslim
noktasına kadar Ara nakliye ve Sigorta Giderleri(+ KAR)
= FCA/FAS Teslim Fiyatı
Yükleme Masrafları (+ KAR)
= FOB Teslim Fiyatı
51
Uluslararası taşıma masrafları(+ KAR)
= CFR/CPT Teslim Fiyatı
Uluslararası taşıma ve sigorta masrafları
(+ KAR)
= CIF/CIP/DAF/DES/DDU Teslim Fiyatı
İhraç pazarındaki gümrük ve dağıtım maliyetleri
=DDU Teslim Fiyatı
52
İTHALAT SIRASINDA MALİYETİ ARTIRAN ETKENLER
Satış komisyonları
Taşıma şirketleri için ödenen ücretler
Gerekli belgeler için yapılan masraflar
Finansman maliyetleri
 Akreditif masrafları
Ambalajlama masrafları
53
Etiketleme ve işaretleme masrafları
 Ülke içinde taşıma masrafları
 Ürünün varış yerinde boşaltılması için yapılan masraflar
 Sigorta masrafları
 Gerekli belgelerin çevirisi gibi işlemler
 Kredi vadeleri
 Depolama için yapılan masraflar
54
Doğrudan Maliyetler= 1$
Değişken Maliyetler= 1$
Yurtiçi Komisyon ve Masraflar= 0.50$
Yurtdışı navlun ve sigorta Gideri= 1,5$
KAR= 1$
Üretim Kapasitesi %50
Teklif= CIF 3,5 $
BU TEKLİFTEN MALINZI SATARMISINIZ
SATMAZMISINIZ…
55
56
İhracatçı Avantajlı (İthalatçı Dezavantajlı)
Peşin ödeme
Akreditifli ödeme
Vesaik mukabili (Belge karşılığı) ödeme
Mal mukabili ödeme
Konsinye ödeme
İhracatçı Dezavantajlı (İthalatçı Avantajlı)
57
Bu
ödeme
yöntemlerinde
başka
uluslararası piyasalarda kabul gören
ancak daha az sıklıkta kullanılan, Açık
Hesap, Kabul Kredili Ödeme, Karşı
Ticaret gibi diğer ödeme yöntemleri de
mevcuttur.
58
Peşin Ödeme (Cash Payment, Advance Payment, Cash
in Advance, Cash Before Delivery)
Peşin ödeme, ithalat bedellerinin malın fiili ithalinden önce
ödenmesi olarak ifade edilebilir.
Peşin ödeme bir anlamda ön ödeme demektir. Peşin ödemede
ihracat gerçekleşmeden önce ithalatçı, mal bedelini ihracatçıya
öder ve ihracatçı da mal bedelini tahsil ettikten sonra malları
ithalatçıya sevk eder.
Ödeme ile ilgili risk tamamen ithalatçı altındadır. İhracatçının ise
hiç bir riski yoktur.
59
Mal Mukabili Ödeme (Cash Againist Good)
Bu tür ödeme yönteminde, ihracatçının önce malı ve sevk
belgelerini gönderip sonra mal bedelini tahsil ettiği ödeme şeklidir.
Mal mukabili ödeme şekli peşin ödeme şeklinin tam tersi
istikamette gelişmektedir.
İhracatçı önce malı hazırlar, sevkiyata ait belgeleri doğrudan
ithalatçıya ya da bankaya gönderir.
Belgeleri alan ithalatçı, malları gümrükten çeker ve ihracatçı ile
aralarındaki anlaşmaya göre tespit edilen süre içinde mal bedelini
öder.
60
Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents)
Alıcının ithal ettiği malın evraklarını ancak mal bedelini ödemesi
karşılığında bankasından devralabildiği ödeme şeklidir.
İhracatçının göndermiş olduğu mal karşılığında, ithalatçının
bankası tarafından mal bedelinin ödenmesi karşılığında ilgili
belgelerin ithalatçıya teslimini öngören bir ödeme şeklidir.
Vesaik Mukabili Ödeme şeklinde, alıcının ithal ettiği mal bedelini
malı temsil eden belgelere dayanarak ihracatçıya ödeyeceğinin
garantisi söz konusudur.
61
Akreditifli Ödeme (L/C - Letter Of Credit)
Akreditif; tarafların dış ticaret işlemlerinde üzerlerine
düşen
sorumlulukları
yerine
getirmesi
halinde,
ihracatçıya mal bedelinin ödeneceğini, ithalatçıya da ya
malları alacağını ya da ihracatçının şartlarını yerine
getirmemesi
halinde
mal
bedelinin
tekrar
geri
ödeneceğini garanti eden bir ödeme şeklidir.
62
BİR L/C DE 3 FARKLI
SÖZLEŞME VE TARAF MEVCUTTUR
1. L/C Mektubu
2.
Satış Sözleşmesi
3. Akreditif Açma Talimatı
63
Akreditifli Ödemede Taraflar
Akreditif Amiri (İthalatçı)
Akreditif Lehtar (İhracatçı)
Bankalar
Akreditif
tarafları,
aracı
bankaların
sayısına
ve
akreditifteki rollerine göre en az dört olmakla birlikte bu
sayı değişebilmektedir.
64
Akreditif Bankaları
1. Amir Banka / Açan Banka (Applicant Bank/Opening
Bank/ Issuing Bank,)
2. İhbar/Muhabir Bankası (Advising Bank)
3. Teyit Bankası (Confirming Bank)
4. Ödeme Bankası (Paying Bank)
5. Devir ve Ciro Bankası – İştira Bankası (Negotiating
Bank)
6. Rambursman Bankası (Reimbursing Bank)
7. Kabul Bankası (Accepting Bank)
65
66
SWIFT Mesajları
SWIFT
(Society
for
Worldwide
Interbank
Financial
Telecomminication); Dünya Bankalar Finansal Haberleşme
Birliği’nin kısaltılmış adıdır.
Her bankanın ayrı bir swift kodu vardır.
Kodların ilk 4 karakteri banka adını, sonraki 2 karakteri ülke
kodunu,daha sonraki 2 karakteri bulunduğu şehri,son 3 karakteri
şube adını gösterir.
67
SWIFT MESAJ Kodlarının Açıklanması
Swift mesajları kullanılırken farklı bir kodlama sistemi kullanılır.
Bu kodlar bazı rakam ve harflerden oluşmakta, her rakam ve
harf, farklı anlamlar taşımaktadır.
MT 700 mesajlarında doldurulması zorunlu olan yerler “M” harfi
ile isteğe bağlı doldurulacak yerler “0” harfi ile gösterilmiştir.
68
SWIFT MESAJ Kodlarının Açıklanması
M
27
Sequence of Total (Toplam Mesaj sayısı)
M
40A
Form of Documentary Credit ( Akr. Türü : Dön./ Dön.mez)
M
20
Documentary Credit Number (Mesaj no’su)
O
23
Reference to Pre-Advice (Ön İhbar Bilgisi)
O
31C
Date of Issue (Açılış Tarihi)
M
31D
Date and Place of Expiry (Mesaj geçerlilik tarihi)
O
40E
Applicable Rules (Akreditifi Tabi Olacağı Kurallar)
O
51a
Applicant Bank (Mesajı Çeken /Amir Banka)
M
50
Applicant (Amir)
M
59
Beneficiary (Muhatap/ Lehdar)
M
32B
Currency Code, Amount ( Döviz cinsi/Tutarı)
69
O
39A
Percentage Credit Amount Tolerance (Kull.Kredi Oranı)
O
39B
Maximum Credit Amount(Maksimum Kredi Tutarı)
M
41a
Available With…. by (Ödemeyi Yapacak Banka)
O
42C
Drafts at...(Poliçeli)
O
42a
Drawee (Keşideli)
O
42M
Mixed Payment Details (Karışık Ödeme Detayları)
O
42P
Deferred Payment Details (Kredili Ödeme Detayları)
O
43P
Partial Shipments (Kısmi Yükleme)
O
43T
Transshipment (Aktarma)
O
44A
Loading (Yükleme Yeri)
O
44B
For Transportation To (Boşaltma Yeri)
O
44C
Latest Date Of Shipment (Son Yükleme Tarihi)
O
44D
Shipment Period (Yükleme Vadeleri)
70
O
45A
Description of Goods (Malın Cinsi)
O
46A
Documents Requtredit (İstenen Belgeler)
O
47A
Additional Conditions (İlave Şartlar)
O
71B
Charces (Komisyon ve Diğer Masraflar)
O
48
Period for Presentation (Vesaik İbraz Süresi)
M
49
Confirmation Instructions (Teyid Emri)
O
53a
Reimbursing Bank (Rambursman Bankası)
O
78
Instructions to the Paying/ Accepting/ Negotiating Bank
(Ödeme,Teyid,İştira Emri)
O
57a
Advise Through Bank (Diğer Bankaların İstekleri)
O
72
Sender to Receiver Information
( Mesajı Çeken/Amir Bankanın Talimatları)
71
73
Uluslar arası Ticari Belgeler
• Uluslar arası Ticarette Kullanılan belge sayısı 200 den
fazladır
• 50 den fazla kurum yada kuruluş belgeler bağlı
işlemlerde yetkilidir.
• Belgelerden bazıları resmidir.
• Bazı
belgeler
sadece
ihtiyari
amaçla
düzenlenmektedir.
• Belgeler
işlemin
gerektirdiği
hukuki
ispat
niteliğindedir.
74
Firmalarca Düzenlenen
Belgeler
• Faturalar
• Koli Listesi
• Sertifikalar
• Çeki /Koli Listesi
• Sevk Belgeleri
Nakliye ve Sigorta Belgeleri • Sigorta Poliçesi
Resmi Belgeler
• Dolaşım Belgeleri
• Menşe Belgeleri
• Standart
ve
Kontrol
Belgeleri
• Gümrük beyannamesi
75
TAŞIMA BELGELERİ
Bir taşıma belgesinin üç temel özelliği vardır;
 Malın taşıyıcı tarafından taşınmak üzere teslim alındığını
gösteren bir belgedir.
 Özellikle arka sayfasında taşımacılığın hangi şartlarda
yapılacağının detaylarının yazıldığı taşıma sözleşmesidir.
 B/L; malın mülkiyetini temsil eden kıymetli evraktır,
üçüncü şahıslara ciro edilebilir.
76
Konşimento İle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar
1.
Örneğin alıcı (Consignee) ve ihbar (Notify) bölümleri, bir
konşimentonun en can alıcı yerleridir.
2.
İkinci önemli nokta “navlun ödemesi ile ilgili “ bölümdür.
3.
Konşimentoda üçüncü önemli nokta konşimentonun üzerinde
yükleme tarihi olması gereklidir.
4.
Konşimentolar üzerinde bazen birtakım taşımacılık terimleri
de yer alabilir.
77
CONSIGNEE
• Doğrudan alıcı yada
banka adı
• “To the order of” alıcı
yada banka adı
• Order
• Tamamen BOŞ(Blank)
• Nama yazılıdır Ciro
edilemez.
• Sadece isme ciroludur
• Herkese ciro olur
• İlk orijinal belgeyi
getirene mallar teslim
edilir.
79
CONSIGNEE
• Alıcı Adı Varsa
• Ödeme Şekli Peşin
Yada Mal Mukabili
• Banka adı
• Ödeme Şekli
Vesaik yada
Akreditif
80
4. CMR Uluslar arası Kara Yolu Taşıma Belgesi (CMR Roar Waybill )
CMR (Convention Merchandises Routiers) Karayolu taşıma
sözleşmesidir
Yüklerin karayolu ile taşınması koşullarını standartlaştırmak
amacıyla düzenlenmiştir.
Ticari
mal
taşımalarında
taşıyıcının
yük
sahibine
olan
sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası anlaşmadır.
CMR anlaşmasının hükümlerini kabul eden ülkelerde karayolu
taşımacılığının CMR hükümlerine göre yapılacağını gösterir.
83
CMR
sözleşmesi
hükümlerinde
taşımacının
karayolu
taşımacığındaki görev ve sorumlulukları önceden belirlenmiştir.
Buna göre karayolu taşımacısı, belirli bir ücret karşılığında
anlaşma konusu malı iyi durumda taşıtandan teslim aldıktan
itibaren anlaşmada belirtilen varış yerinde alıcıya teslim edinceye
kadar her türlü hasar ziyan, gecikmeler ve diğer doğabilecek
hatalardan sorumludur.
84
Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde TIR Garantisi altında
taşınması yasak eşya listesi
Büyükbaş hayvanların etleri ve yenilen sakatat
Karkas ve yarım karkas,diğer kemikli parçalar,
Dondurulmuş Süt ve krema
Konsantre veya ilave şeker ve diğer tatlandırıcı maddeler
Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar
Taze muz, fidesi
Şeker kamışı ve şeker pancarı
Saf sakaroz
Tütün ve alkol türevi maddeleri
85
86
 AB üyesi ülkelerce, İşlenmiş tarım
ATR
ve Sanayi ürünleri kapsamında
istenir.
EURO1
EFTA Ülkeleri
STA ülkelerince kullanılır.
Pan Akdeniz Menşe Kümülasyonu
EUROMED
kapsamında kullanılır.
87
Menşe Şahadetnamesi
FORM A
(GPS Kapsamında)
 DTÖ üyesi ülkelerce
istenir
ABD,Kanada
Y.Zelanda,Avustralya
Japonya
Eski BDT
Ülkelerince kullanılır
88
89

similar documents