Kenguros_prieziuros_metodas

Report
KENGŪROS
PRIEŽIŪROS METODAS
Išvertė ir paruošė
Rez. Laura Russetti
KAS YRA KPM?




Kengūros priežiūros metodas yra būdas, kuomet
neišnešiotą naujagimį jo globėjas glaudžia prie savęs taip,
kad būtų kuo daugiau odos kontakto.
KPM metu naujagimis yra vertikalioje pozoje, kniūpsčias,
ant mamos nuogos krūtinės tarp krūtų, po drabužiais.Odasu-oda kontaktas yra labai svarbus, todėl kūdikis turi būti
tik su sauskelnėmis ir kepuryte.
Ligoninėje praktikuojančios nepertraukiamą KPM mamos
naktį miega lovoje, pakeltoje 45° su kūdikiu ant krūtinės.
KPM gali būti praktikuojamas net ITS,
pvz.,ventiliuojamam kūdikiui.
KAIP BUVO IŠRASTAS KPM

KPM buvo pradėtas naudoti Bogotoje, Kolumbijoje
1978m. KPM buvo išrastas MGSN priežiūrai, kad
išvengti didelio sergamumo ir mirštamumo dėl sepsio
bei gyvenimo tankiai apgyvendintose vietose.
Pradžioje, tam kad sumažinti hospitalinio sepsio
atvejus, naujagimiai buvo išrašomi iš ligoninės
nepaisant jų svorio, kai tik jų būklė būdavo stabili ir
mamos būdavo išmokytos KPM. Šie naujagimiai
būdavo sekami gydytojo ir išvykus.Galiausiai šio
metodo taikymas davė mažesnio sergamumo ir
mirštamumo rezultatus.
KPM teigiamas poveikis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kraujo perpylimui (KP)
Žindymui
Naujagimio psichologijai
Naujagimio fiziologijai
Infekcijai
Naujagimio elgsenai
Kognityviniui naujagimio vystymuisi
Analgezijai
Hospitalizavimo trukmei
Transportavimui
Kraujo perpylimas (KP)
KP išlieka svarbia mažo ir labai mažo gimimo
svorio naujagimių gydymo dalimi. Apie 6580% LMGSN bent vieną kartą per
naujagimystės laikotarpį yra perpilama
eritrocitų masė.
Kraujo perpylimas
Kirsten ir Weyers atliko tyrimą apie kraujo
perpylimų (eritr. m., šald. plazmos, tromb.)
taikymo paplitimą naujagimiams, kurių svoris
buvo <1800g , kuriems buvo taikomas
pertraukiamas KPM ir buvo maitinami beveik
visada MP.
Vėliau šie naujagimiai buvo palyginti su
beveik visada adaptuotu pieno mišiniu
maitintais, inkubatoriuose slaugomais, <1800g
svorio naujagimiais.
Studijos metu LMGSN buvo taikomas KP
esant HCT<28%.
Kraujo perpylimas
Tyrimas parodė, kad:
 Mažiau kūdikių su lengvo laipsnio ar be respiracinio
sindromo, kuriems buvo taikomas KPM ir buvo maitinami MP,
buvo perpilama eritr. masė (13%) nei kontrolinėje gr. (23%).
 Esant indikacijoms KP, KPM grupėje eritr. m. perpylimų sk./
naujagimiui buvo mažesnis, nei kontrolinėje grupėje. Šis eritr.
m. perpylimų sumažėjimas buvo pastebimas daugiausiai KPM
grupėje tarp naujagimių, kurių svoris buvo >800g, o gestacijos
amžius >28sav.
 KPM grupėje mažiau naujagimių nei kontrolinėje grupėje
buvo perpilama šviežia šaldyta plazma (atitinkamai 1 ir 4,5%),
nors nebuvo ryškaus skirtumo tromb. perpylimuose.
 Dėl mažesnio KP dažnio gydymo išlaidos KPM grupėje buvo
55% mažesnės nei kontrolinėje grupėje.
Žindymas
Buvo įrodyta, jog ankstyvas oda su oda kontaktas turi
svarbią teigiamą reikšmę ankstyvam žindymui bei jo trukmei.
Naudojant KPM yra padidinamas maitinimų skaičius ir
pagerinama jų kokybė. Vis daugiau neišnešiotų naujagimių
išvyksta iš ligoninės maitinami tik iš krūties.
Kai nepertraukiamas KPM nėra įmanomas, jis gali būti
taikomas pertraukiamai, bet kuo ilgiau (geriausia ilgiau nei 2
val). KPM turi būti pradedamas žymiai anksčiau prieš
maitinimą. 2-jų val. periodas reikalingas mamos pieno
gamybos stimuliacijai, kad jo pasigamintų daugiau ir jis
lengviau ištekėtų. Taip pat ši laiko trukmė reikalinga
naujagimiui pačiam atsibusti, pačiam pradėti žįsti ir užmigus
užbaigti pilną miego ciklą.
Psichologinė reikšmė

KPM padrąsina ypatingai mamą, bet ir tėtį,
tiesiogiai juos įtraukiant į jų gležno naujagimio
priežiūrą. Jų reikšmingas prisidėjimas padidina
pasitikėjimą ir padeda atsigauti po emocinio
šoko, susijusio su priešlaikiniu gimdymu.
KPM taikymas padidina mamos prisirišimą
prie naujagimio.
Fiziologinė reikšmė




Atlikus tyrimus, kad ištirti kaip KPM veikia
sveikų neišnešiotų naujagimiamių
kardiopulmoninę bei termoreguliacinę sistemas,
buvo nustatyta, kad:
KPM veikia kardiopulmoninę bei
termoreguliacinę sist kliniškai priimtinose
ribose.
Taikant KPM nepasitaikė apnėjų, bradikardijų
ir periodinio kvėpavimo.
Naujagimiai, kuriems buvo taikytas KPM,
turėjo aukštesnę timpaninę temperatūrą ir
miegojo ramiau nei kontrolinės grupės
naujagimiai.
Reguliarus KPM taikymas padidina svorio
prieaugį per dieną prieš išvykstant iš ligonės.
Infekcija
Daugelyje tyrimų buvo diskutuojama apie KPM naudą infekcijai.

Sloan et al. (1994) nustatė reišmingą sunkių infekcijų,
tokių kaip pneumonija ir septicemija, sumažėjimą
naujagimiems iki 6 mėn, kuriems buvo taikytas KPM.

Charpak et al. (1997) nustatė, kad naujagimiai, kuriems
buvo taikytas KPM rečiau sirgo nozokomine infekcija.
Taip pat šie naujagimiai rečiau sirgo sunkiomis infekcijomis
iki 1 metų koreguoto amžiaus.

Pietų Afrikoje atliktame tyrime Kirsten & Kirsten (2000)
buvo pastebėta, kad pradėjus taikyti KPM žymiai sumažėjo
nekrotinio enterokolito dažnis (10% → 2.8%).
Naujagimio elgsena
KPM pozoje naujagimis yra ramesnis.
Dominuoja ramus miegas su reguliariu
kvėpavimu, tuo tarpu aktyvus miegas yra
trumpesnis. Miego laikui ilgėjant, aktyvumas
sumažėja- taip išsaugant energiją.
Kognityvinis naujagimio vystymasis
Yra duomenys, patvirtinantys, kad naujagimiai,
kuriems buvo taikytas nuolatinis KPM turėjo didesnį
IQ ir Griffiths koeficientus 1 metų amžiuje. Poza
pagerina jutimų stimuliavimą: klausos per mamos
balsą, lietimo ir uodimo per oda-su-oda kontaktą,
vestibuliarinės-judėjimo sistemos bei regėjimo. Labai
svarbu, kad meta-analizės metu buvo nustatyta tiek
trumpalaikė kiek ir ilgalaikė žindymo nauda
kognityvinės naujagimio funkcijos vystymuisi.(nuo 6
mėn iki 16 metų amžiaus).
Analgezija
Kanadoje buvo atliktas tyrimas apie
neišnešiotų naujagimių patiriamą skausmą po
kulno prabrėžimo procedūrų metu.
Naujagimiai, laikyti kengūros pozoje prieš
kulniuko prabrėžimą ir per pačią procedūrą,
išreiškė mažiau skausmo nei paprastai
paguldyti naujagimiai.
Hospitalizavimo trukmė
Atlikti tyrimai parodė, kad naujagimiai,
kuriems buvo taikomas KPM, buvo anksčiau
išrašomi iš ligoninės ir praleido mažiau laiko
ligoninėje iki 1 metų koreguoto amžiaus. Tai
nulemia žymiai mažesnes finansines išlaidas.
Transportavimas
Gerai žinoma, kad neišnešiotiems
naujagimiems keliauti “gimdoje” yra daug
geriau nei inkubatoriuje. Tranportavimo
inkubatoriuje neigiamos pusės: nestabilumas,
nelaimingo atsitikimo metu- sistemų
naujagimiui apsaugoti nebuvimas, o taip pat
naujagimio atskyrimas nuo mamos. Buvo
įrodyta, kad kengūros pozoje transportuojamų
(10-300min) naujagimių ŠSD, KD, O2Sa,
rektalinė temperatūra išliko stabilūs per visą
transportavimo laikotarpį.
IŠVADOS
KPM duoda labai plačią naudą naujagimiams bei
jų tėvams. Kai ši nauda buvo pastebėta, KPM
buvo pradėtas taikyti ne tik besivystančiose šalyse,
bet ir išsivysčiusiose. Tai yra nepakeičiama
procedūra NRITS, naujagimių palatose bei
namuose. Nors kai kuriems duomenims patvirtinti
reikia platesnio ištyrimo, yra visiškai aišku, jog
KPM neturi nei ankstyvų nei vėlyvų pašalinių
reiškinių naujagimiui ir tėvams. KPM gali
praktikuoti visi tėvai nepriklausomai nuo
naujagimio gestacijos, ligotumo ir svorio.
Literatūra

“Kangaroo Mother Care- a review”, D. Hall &
G. Kirsten Departments of Obstetrics and Gynaecology
and Paediatrics, Tygerberg Hospital (including Tygerberg
Children’s Hospital), and Stellenbosch University, Tygerberg,
South Africa
accepted for publication 30 November 2007
Ačiū už dėmesį

similar documents