Fördelningen av ansvar för SÄBO

Report
Fördelningen av ansvar
för SÄBO-platser samt
ersättning
Bakgrund
• Är ersättningen för patienter på SÄBO rimlig?
• Bör fördelningen av ansvar för SÄBO göras
på annat sätt?
Jämförelse med andra landsting –
särskild ersättning för uppdraget?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Sörmland
Värmland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland
nej
nej (- läkemedel)
ja
ja
ja
ja
nej
ja
ja
ja
nej
ja
nej
nej
Jämförelse med andra landsting –
fördelning av ansvar för SÄBO
Närområde:
Östergötland
Blekinge
Dalarna
Halland
Kalmar
Gävle
Jönköping
Örebro
Fördelas i dialog:
Sörmland
Jämtland
Värmland?
Västra Götaland
Via kommunen:
Västmanland
Skåne
I alla landstingen
• Patienter på SÄBO har samma fria listning
som övrig befolkning. Ofta sammanfaller
detta val med den läkare som ansvar för
boendet, men det är inte självklart så.
• I de flesta fall listar patienterna om sig på
Säbo-ansvarig läkare.
Olika upplägg
• Vissa landsting ställer krav på innehållet i
Säbo-ansvar och följer upp detta. (t.ex.
läkemedelsgenomgångar)
• Vissa ställer krav på nedlagd tid/boende.
• Vissa jämställer patienter på SÄBO med
patienter med hemsjukvård.
• Vissa VC specialiserar sig på SÄBO.
Lite fakta från
genomlysning av Säbo i
LiÖ
Antal SÄBO-platser, andel av listade
personer > 75 år
Berga
225 boende i SÄBO, ca 18 %
Kärna
170 boende i SÄBO, ca 17 %
Kungsgatan 271 boende i SÄBO, ca 24 %
Genomsnittligt ACG-värde
Besök på akutmottagning
Besök på jourcentral

similar documents