Plastilise betooni lõhenemine

Report
Plastilise betooni
lõhenemine
Koostajad: Iiris Rausk
Egert Uibo
Juhendaja: Renno Veinthal
Betoon
• Betoon on tehiskivim, mis koosneb sideainest
(tsement, lubi) ja täitematerjalist (liiv, kruus,
killustik).
• Betoon on hea ehitusmaterjal, sest ta on
plastiline ning vormitav peale segu
moodustamist ning peale tardumist tugev ja
vastupidav.
Betoon
• Eelised:
•
•
•
•
•
Vähe jäätmeid
Suured taaskasutuse võimalused
Käitub termoisolaatorina
Müra-, vibratsiooni isolaator
Ei sisalda kemikaale, mürkaineid
• Nõrkus:
• Ei ole võimalik igale poole paigutada
• Nõuded lisanditele, betooni tugevdamiseks limiteerivad
kasutust
• Oluline aeg ja kvaliteet
• SEGU TAHENEMISEL TEKIVAD PRAOD
Lõhenemine
• Plastilise betooni kahanemise tagajärjel
tekkivad lõhed
(Cement Concrete & Aggregates Australia- Plastic
Shrinkage Cracking)
Lõhenemine
• Praod/Lõhed:
•
•
•
•
Suhteliselt sirged
Pikkus on vahemikus 25...2000 mm
Tavaline pikkus 300...600 mm
Laius pinnal kuni 3 mm ja kitseneb sügavusse või otse
läbi betoonelemendi
• Esinevad harva plaatide servades
• Muudavad betooni nõrgemaks
• Kahanemise ja termilise liikumise tagajärjel elemendi
mõõtmed muutuvad
Lõhenemine
• Mis tekitab plastilise betooni kahanemisel
moodustuvaid lõhesid?
• Nad tekivad kui niiskuse aurustumise tase PINNAL
ületab niiskusega varustatavuse taseme PINNAL
• Vesi kaob betoonist:
• Aurustumine pinnalt
• Aurustumine põhjast
Lõhenemine
• Aurustumise ja kuivamise tase pinnalt sõltub:
• Temperatuurist
• Suhtelisest niiskusest
• Tuule kiirusest
• Madalama aurustumise potensiaaliga betoon on
aldis pragunema
• Kõrge aurustumise potensiaaliga betoon ei ole
soovitatav, kuna tekitab oma korda probleeme
• Et hoida ära pragunemise ning ning probleeme on
oluline kontrollida kuivamise taset pinnal
Lõhenemine
(Cement Concrete & Aggregates Australia- Plastic Shrinkage Cracking)
Lõhenemine
• Võimalused lõhenemise vältimiseks:
• Niisutada aluskihti, eemaldatakse üleliigne vesi
• Kõrge õhutemperatuuri korral vähendsds segu
temperatuuri kohandades koostisosade temperatuuri
või/ja jahutades segu veega
• Kaitsta pinda kuivamise eest
» Tuule tõkkega ümbritsemine
» Alifaatsete alkoholidega pinna katmine
• Kasutada segus sünteetilisi või teraskiudusid
Lõhenemine
Plastse betooni pragude
parandamine:
• Betoonelemendi
vibroseadmega
parandamine
• Pragude täielik
täitumine
Tahke betooni pragude
parandamine:
• Kui praod on
peenikesed, parim
lahendus on leppida
nendega
• Kui praod on läiemad
kui 2 mm, siis
täidetakse sobiva
täiteainega
Tänan tähelepanu eest.

similar documents