LK 2 Norma

Report
Prof. dr. sc. Branka Tafra
NORMA
LK
• Što je standardni jezik?
• Što je norma?
• Vrste normi
• Normativni priručnici
• Pravopisna norma
• Gramatička norma
• Leksička norma
Standardni je jezik sredstvo
polifunkcionalne javne
komunikacije.
Obilježja standardnoga jezika:
• autonomnost
• polifunkcionalnost
• normiranost
• kodificiranost
• postojanost (stabilnost) u prostoru
• gipka postojanost (elastična
stabilnost) u vremenu
Funkcije jezika javne komunikacije
nazivaju se funkcionalnim stilovima
standardnoga jezika:
administrativni
beletristički
publicistički
razgovorni
znanstveni
religijski stil
NORMA
Norma je ukupnost najustaljenijih
tradicionalnih ostvaraja jezičnoga
sustava, izabranih i utvrđenih u
procesu društvene komunikacije.
NORMA
Norma je skup povijesno ostvarenih
mogućnosti jezika kao sustava koje je
neka jezična zajednica prihvatila kao
obvezujuće u javnoj komunikaciji.
Norma je uvijek izbor među postojećim
mogućnostima.
izbor:
slušalac, slušatelj, slušač
sravniti, usporediti
između, među
porezni, poreski
računalo, kompjuter, kompjutor
u vezi čega, u vezi s čim
ona je ista tata, ona je isti tata
NORMA
• upotrebna ("kako se govori")
• kodifikacijska ("kako bi se trebalo
govoriti")
• nestandardno : standardno
podsjetnica → posjetnica (vizitka)
(podsjetiti ≠ posjetiti)
ogroman → velik, golem
normizacija → normacija, normiranje
Gdje ideš? → Kamo ideš?
NORMA
• upotrebna norma → uzorna
norma → kodifikacija
To je ujedno put nastanka
standardnoga jezika.
(napomena: uporaba – upotreba)
NORMA
Vrste normâ:
• implicitna
Svojstvena je jeziku kao sustavu.
• eksplicitna
Svojstvena je jeziku kao standardu,
izražena najčešće u jezičnim
priručnicima; na nju utječu jezični i
izvanjezični čimbenici.
NORMA
U nas se norma najčešće shvaća kao
eksplicitna, institucionalna, dakle
ona koja se odnosi na standardni
jezik. Ona u nas ima jaku simboličku
ulogu. (Usp. natječaj u Jeziku za
najbolju riječ.)
NORMA
• restriktivna
• liberalna
"moda" u jeziku: upotreba kratica,
emotikona, tvorba kraćenjem (telka,
fotić, badić, Kvatrić ...)
NORMA
• Normiranost i stabilnost glavna su
obilježja standardnosti jezika
• Ono što je stabilno ne mora u jeziku
biti i pravilno, i obratno, ono što je
nestabilno ne mora biti pogrešno (u
vezi čega – vrlo stabilno, a nepravilno;
pisač – nestabilno, a pravilno)
• Jedna norma ili norme?
Svaki funkcionalni stil ima svoju normu.
zakon kojega je donio Sabor
došao je zbog pomoći – često u
razgovornom
putem pošte – u admin. jeziku ispravno
Lijepa Naša – neprikladno u znan.
jeziku
bijo – pogreška u svim stilovima
NORMA
normativni priručnici
• gramatike, pravopisi, rječnici,
savjetnici
pogreške u njima:
• Račkijev, Zrinskijev; njegovoga;
normizacija; Prevezli su ih osmerim
zrakoplovima, kožnata torba
razlike u normativnim priručnicima:
• Sveta Ana, sveta Ana; Katolička
Crkva, Katolička crkva
• HPT-usluga i HPT usluga (a treba:
usluga HPT-a!)
• nadohvat/nadomak djece (Anić)
• nadohvat/nadomak djeci (Šonje)
• 'u blizini': nadomak grada, nadohvat
ruke
• sport (Anić), šport (Šonje)
norma jest izbor, ali postoji i dubletnost
kad je pravilno i ovo i ono:
 jezikoslovlje, lingvistika; istoznačnost,
sinonimija; naziv, termin ...
 dijalektni, dijalekatski, dijalektalni
 pripovjedaka, pripovjetki
 Gradišci, Gradiški
 Banjaluka, Banja Luka
pravopisna norma
• gradišćanski Hrvati
• autocesta Zagreb – Rijeka
• Hladno pivo, sjeverni Jadran
• Koncertna dvorana Vatroslava
Lisinskoga
• Dersu Uzala Akire Kurosawe
• internetska stranica
• u MUP-u, blizu HNK-a, iz SAD-a
• ni u kojem slučaju, aoristni, masni
gramatička norma
• supkultura, supstitucija, opkopati
• bit ću, preporučujem
• bifeima, jetrima, Selcima, Verdija, Maoa,
kakaa, emua, Nagya, Vignyja
• njegova, njezina, bakina, bratova
• Moj je kaput nov.
• Žao joj ga je oduvijek.
• Ni u čemu ni na koji način neće
nedostajati.
leksička norma
 klizaljke (ne: sklizaljke)
 sustav, usustavljivati, usustavljen (ne:
sistem, sistematizirati, sistematičan),
ali: sistematika bilja
 uliti/naliti vino (ne: sipati)
 ravnične šume (ne: ravničarske šume),
ali: ravničarski život
leksička norma
 sindikalist (ne: sindikalac, razg.)
 sjesti, leći (ne: sjesti se, leći se)
 vapno (ne: kreč)
 opeka (ne: cigla)
 nedostajati (ne: faliti),
ali: fali mu cigla u glavi

similar documents