R. Pallasmaa

Report
Scrum
Koostas: Robin Pallasma
Mis on Scrum?
 Scrum on iteratiivne ja kasvava populaarsusega
agiilse tarkvara arendamise raamistik.
 Scrum keskendub projektijuhtimisele, kus on
raske pikalt ette planeerida.
 Scrum pakub paindlikku raamistikku, mis aitab
nii suurtel kui väikestel meeskondadel
keskenduda sihile, et ühiselt, kogu meeskonnaga,
vajalik tulemuseni jõuda.
Kuidas Scrum siis ikkagi toimib?

1. Organisatsioon jaotatakse väikesteks
gruppideks (meeskondadeks), igal meeskonnal
on ka oma esindaja (Scrum master).
Kuidas Scrum siis ikkagi toimib?

Töö jaotatakse väikesteks konkreetseteks
eraldi ülesanneteks, järjestatult tähtsuse ja
hinnangu järgi.
Kuidas Scrum siis ikkagi toimib?

Aeg jaotatakse lühikesteks fikseeritud
ajapikkusega etappideks, nii et peale igat etappi
oleks näha mingit arengut.
Kuidas Scrum siis ikkagi toimib?

Peale igat etappi toimuvad tagasivaate koosolekud, kus
arutatakse, mis läks hästi, mis läks halvasti, ja mida võiks
järgmine kord teistmoodi teha.

Niisiis selle asemel et suur grupp kulutab pikka aega tehes
mahukat tööd, teevad scrumi puhul väikesed grupid
üheaegselt lühikese aja jooksul väiksemaid ülesandeid.
Aeg-ajalt ülesandeid kokku pannes, et näha tulemusliku üldpilti.
Scrumi töö põhineb tsüklilisusel:

Etappe kutsutakse sprintideks.

Üks sprint kestab üldjuhul 1-4 nädalat.

Iga sprint algab koosolekuga ja lõppeb
demonstratsiooniga.

Sprindi lõpul toimub lisaks
demonstratsioonile ka tagasivaate koosolek.
Scrum Board

Igal lühietapil (sprintil) kasutatakse spetsiaalset
“tahvlit” mida kutsutakse Scrum boardiks.

Scrum board on tabel mis koosneb ridadest ja
tulpadest.

Tabeli lahtrites olevad märgised tähistavad
ülesandeid

Igal kasutuslool on oma rida, igal tulbal oma
pealdis ja otstarve.
“Story” tulbas on kasutuslood, mida teostatakse sprindi jooksul. (Back-log)
“To Do” tulbas on vastava kasutusloo tehnilised ülesanded.
“In Process” tulpa liiguvad paremalt need ülesanded, mida (hetkel) teostatakse.
“To Verify” tulbas on valmis, kuid veel testimata ülesanded.
“Done” tulbas on ülesanne, kui ta on täielikult valmis.
Kasutuslugu (User Story)

Kirjeldavad toote funktsioone kasutaja vaatevinklist.

Aitab jõuda selleni et arendatakse eelkõige omadusi, mis
on kliendile kõige suurema väärtusega.

Kasutatakse lihtsat malli:


I as <kes> want <mida> so that <milline on kasu>
Kasutuslood koostatakse toote omaniku kirjelduste
põhjal ja kantakse teostamata tööde nimekirja.
Teostamata kasutuslugude nimekiri

Nimetatakse “Product Backlog”

Product Backlog on nimekiri funktsioonidest, mida
soovitakse tootele saada.

Toote kohta rohkem teada saades saab Product
backlogi alati täiendada, algul on kõige olulisem
kirja saada esimese sprinti jagu infot.
Stand Up-id ja Sprint Demo

Sprinti jooksul peetakse igal hommikul või
pärastlõunal ühel kellaajal koosolek, kus iga
meeskonna liige saab öelda, mis ta tegi eelmine
päev, mis tal tulevasel päeval plaanis on ja mis teda
segab (road block).

Kui Sprint on läbi tarnitakse kliendile toode ja
toimub demonstratsioon. Peale seda toote
omaniku ja meeskonna ühisel koosolekul annab
toote omanik teada kas tulemus vastab tema
ootustele ja vajadustele.
Tänan kuulamast!
Küsimusi?
Mis eesmärk on igas
meeskonna ühel liikmel,
kellele on määratud
“Scrum Master” tiitel?
Meister on meeskonna eestvedaja ja esindaja.
Meistrid läbivad tihtipeale koolituse, et osata
protsessi paremini korraldada. Nad vastutavad
protsessi läbi viimise eest. Meister peab kõik
tegema selleks et meeskonna liikmed annaksid
tööd tehes endast maksimumi.
Iga sprinti lõpus toimub
tagasivaate koosolek, samuti
toimuvad sprinti jooksul igapäev
püstjala koosolekud.
Kas on vajalik ka enne esimest
sprinti koosolekut, töö mahu
hindamiseks?
Jah, enne töö alustamist peab iga meeskond hindama
teostamiseks vajalikku töömahtu. Selleks mängitakse nn
planeerimis pokkerit (planning poker). Hindamiseks
kasutatakse numbritega kaarte. Ning igaüks valib sellise
numbriga kaardi, millisena hindab ta ülesande keerukust ja
mahtu. Kui kõik on oma kaardi valinud käidakse need
üheaegselt lauale. Kõige väiksemate punktida ja ka kõige
suuremate punktide valiku teinud liige peab põhjendama
miks ta nii valis. Seejärel otsustab terve meeskond ühiselt
mitu punkti (story points’i) töö saab.

similar documents