Kleopatra - oidsaluomad

Report
Karismaatilisi naisi ajaloost:
Kleopatra,
kuulsaim Ptolemaioste dünastia esindaja
Kleopatra VII
Kleopatra VII
Rooma marmorbüst
Vana Muuseum, Berliin
Ptolemaioste dünastia*
• Ptolemaios I Soter (tõlkes: päästja) oli Aleksander
Suure** väepealik. Kui Aleksander
323. a eKr suri, jagasid tema väejuhid suure riigi
omavahel.
• Väejuht Ptolemaiosest sai esmalt Egiptuse satraap
ehk asehaldur. Ta liitis oma valdustega ka Küprose ja
Väike-Aasia lõunaranniku.
• 305. a kuulutas kreeklane Ptolemaios end Egiptuse
kuningaks, pannes aluse Ptolemaioste dünastiale.
____________
* dünastia – valitsejasugu, rida
samast soost põlvnenud ja üksteise järel valitsenud monarhe
** Aleksander Suur (356–323 eKr), Makedoonia kuningas ja väejuht, kes kindlustas
Makedoonia ülemvõimu Kreekas, vallutas hulga alasid, k.a Egiptuse; tema vallutustega sai
alguse nn hellenismi ajajärk, kus kreeka kultuur levis nii Aasiasse kui ka Põhja-Aafrikasse
Hellenistlik Egiptus
• Ptolemaios I valitsemisajal muudeti Egiptus
hellenistlikuks* riigiks, mis tähendas seda, et
riigikeeleks sai kreeka keel.
• Ptolemaiosed olid Egiptuses võimul üle 300
aasta; nende valitsusajal oli Egiptuse pealinn
Aleksander Suure rajatud Aleksandria.
• Viimase Ptolemaioste soost valitseja Kleopatra
VII surm 30. a eKr tõi kaasa dünastia hääbumise.
____________________
* hellenism (sõnast ’hellēn’ kreeklane) – kreekapärasus
kreeklaste (makedoonlaste) poolt vallutatud aladel; kreeka
kultuuri segunemine vallutatud maade kultuuriga
Kleopatra* VII sündis
69. a eKr
Aleksandrias, mis oli
Ptolemaioste riigi
pealinn.
Ta oli kreeklanna,
tema emakeel oli
kreeka keel.
Kleopatra isa oli
Ptolemaios XII.
__________
* Kleopatra – tõlkes: isa
kaudu kuulus
Elizabeth Taylor filmis „Kleopatra“ (1963)
Kleopatra abielud
• Kleopatral oli kaks venda: Ptolemaios XIII ja
Ptolemaios XIV ja üks õde.
• Et võim oma perekonnast välja ei läheks,
abiellusid Ptolemaiosed tihti omavahel. Nii tuli
noorukesel Kleopatral abielluda esmalt ühe,
hiljem teise vennaga.
• Vendadega Kleopatral lapsi ei olnud.
• Neiu sai juba väga noorelt abielust aru nii: see on
poliitiline trikk, et võimule saada ja seal püsida.
Intriigid* võimu pärast
• Ptolemaios XII suri 51. a eKr. Trooni pärisid tema
vanem poeg Ptolemaios XIII ja vanem tütar
Kleopatra, kes pandi omavahel paari.
• Et aga poiss oli alaealine, määrati regendiks ehk
asevalitsejaks Potheinos, kes oli tuntud intrigaan.
• Potheinos ässitas alaealise kuninga oma õe vastu
üles, nii et kolme aasta pärast puhkes Egiptuses
Kleopatra-vastane kodusõda.
______________
* intriig – salasepitsus; intrigaan – intriigide sepitseja;
Rooma kodusõda
• See oli aeg, mil ka Rooma riigis oli kodusõda: Julius
Caesar oli just saavutanud võidu Pompeiuse* üle.
Viimane põgenes Egiptusesse.
• Egiptuse regent Potheinos otsustas olukorra enda
kasuks pöörata. Ta teeskles, et soovib Pompeiust
toetada, ja määras viimasele kohtumise – Pompeius
tapeti (tal raiuti pea otsast).
• Kui Pompeiust jälitav Caesar Egiptusesse jõudis,
soovis regent temaga kohtuda. Ta pakkus Caesarile
kingiks kandikule asetatud Pompeiuse pead. Selline
barbaarsus
tekitas
Caesaris
üksnes
tülgastust
…
________________
* Pompeius (106-48 eKr) – Rooma riigimees ning andekas väepealik; püüdis takistada
Caesari pürgimist ainuvõimule, kuid sai viimaselt 48. a. lõplikult lüüa; lootes leida kaitset
Egiptuses, mõrvati Ptolemaios XIII käsul
Caesar
seriaalis „Rooma“
(Rome 2005–2007;
Caesari rollis Ciarán Hinds)
Kingitus Caesarile
• Kleopatra ei palunud Caesarilt audientsi*, sest
oli veendunud, et mees keeldub. Kuid ka tal oli
suurele väepealikule valmis mõeldud kingitus …
• Kui Caesar oli õhtutunnil magama heitmas,
teatati talle, et Egiptuse kuninganna palub tal
vastu võtta väike kingitus. Tuppa toodi vaip,
mille kaks teenrit Caesari silme ees lahti rullisid.
... Vaiba vahelt veeres välja imeilus vähese
riietusega naine …
• Kleopatra oli siis 22-aastane!
________________
* audients – kõrge ametiisiku jutul olek, tema ametlik jutulevõtt
Kleopatra ja
Caesar
Jean-Léon Géroméģ
Caesar ja Kleopatra
• Kleopatra vallutas Caesari südame...
• Ptolemaios XIII põgenes ja uppus peagi Niiluses,
regent hukati. Kleopatrast sai Egiptuse
ainuvalitseja, kuigi ametlikult valitses ta koos
noorema vennaga, õigemini vend-abikaasa
Ptolemaios XIV-ga.
• Aasta möödudes sünnitas Kleopatra Caesarile
poja, kes sai nimeks Caesarion. Ema kuulutas
pisipoja jumalkuningaks, Isise* pojaks.
________________
* Isis – algselt Egiptuse lehmapealine emajumal, kõiksuse- ja taevajumalanna;
Ptolemaioste ajal samastati Demeteri jt jumalatega
Kleopatra seriaalis „Rooma“
(Rome 2005 – 2007; Kleopatra rollis Lyndsey Marshal)
Kleopatra ja Caesari kohtumine:
http://www.youtube.com/watch?v=C1uDLCBQldg
Cleopatra VII ja
tema poeg
Caesarion
Dendera tempel
Kleopatra Roomas
• Aastatel 46 – 44 elas Kleopatra Caesari kutsel
Rooma linnas.
• Ta võlus roomlasi sedavõrd, et moodi läks kõik
egiptusepärane. Jäljendati Kleopatra riietust,
soengut, meiki. Suurmoeks sai püstitada kõikjale
obeliske* (Roomas on neid tänaselgi päeval 13).
Üks jõukas roomlane püstitas oma maa peale
isegi püramiidi, mis siiani ikka veel püsti.
• Et haritud roomlased rääkisid peale ladina keele
ka kreeka keelt, polnud Kleopatral Roomas
mingit keelebarjääri – oli ju kreeka keel tema
emakeel.
obelisk – ülalt ahenev neljakandiline kivisammas
Caesari surm
• Paraku lõppes Kleopatra muretu jõudeelu
päeval, mil Julius Caesar 44. a märtsis tapeti.*
• Nüüd tuli Kleopatral mõelda oma julgeolekule …
• Ta põgenes Egiptusesse, et päästa nii enda kui
ka oma poja Caesarioni elu.
_____________
* Caesari tapjate hulgas oli ka Brutus (85– 42 eKr) – Rooma
riigimees, kes võlgnes kogu oma karjääri Caesarile; senatis peeti
teda Caesari lemmikuks, kuid ta ühines Caesari tapjatega; surma
eel jõudnud Caesar hüüda: Ka sina, mu Brutus!
Rooma vabariigi lõpp
• Caesarit tappes soovisid vandenõulased säilitada
vabariiklikku korda – oli ju Caesarist oli saamas
ainuvalitseja, ehkki täidesaatev võim allus endiselt
senatile (mis oli roomlaste parlament).
Vandenõulased uskusid, et Caesari kõrvaldamisega
jääb vabariik alles.
• Paraku läks hoopis teisiti … Algas kodusõda Caesari
pooldajate (Octavianus, Antonius) ja vastaste
(Brutus, Cassius) vahel. Peale jäid esimesed.
• See tähendas vabariigi peatset hukku ja
ainuvalitsuse (keisririigi) algust.
Kleopatra
Antiikne münt Kleopatra kujutisega
Bareljeef kujutab Kleopatrat Egiptuse valitsjana
Octavianus ja Marcus Antonius
• Rooma kodusõja võitsid Caesari
pooldajad Octavianus ja Marcus
Antonius.
• Pärast kättemaksu Caesari
tapjatele sai noorest
Octavianusest aastal 42 eKr
Rooma riigi lääneosa valitseja,
tema vanem sõber Marcus
Antonius jäi vastutajaks
idaprovintside eest.
• Antonius oli abielus
Octavianuse õe Octaviaga …
Marcus Antonius
seriaalis „Rooma“
(Rome 2005 – 2007;
Antoniuse rollis James Purefoy)
Coup de foudre*
• Pole teada, kas Kleopatra Marcus Antoniusega
ka Roomas kohtus. Kui, siis väga põgusalt. Oli ju
kuulus väepealik pidevalt pealinnast kaugel …
Kuidas küll võis juhtuda, et 29-aastasel
Kleopatral õnnestus 42-aastast Antoniust
võrgutada!? … Kõik viitab sellele, et tegemist oli
nähuga, mille kohta prantslased ütlevad coup de
foudre*.
______________
* coup de foudre – (pr. k.: pikselöök) armastus esimesest silmapilgust
Marcus Antonius (R. Burton) ja Kleopatra (E. Taylor)
filmis „Kleopatra“ (1963)
Vähesed
kahtlevad
Antoniuse
siirates tunnetes
Kleopatra vastu.
See armastus
kestis 10 aastat.
http://www.youtube.com/
watch?v=NGDyZHlHklo
Filmi „Kleopatra“ (1963)
reklaamklipp
Antonius ja Kleopatra
• Antoniuse ja Kleopatra armuloost on saanud legend,
mis on inspireerinud kunstnikke, kirjanikke*,
heliloojaid, filmitegijaid.
• Octavianus saatis Antoniusele rohkeid kirju, et sõpra
korrale kutsuda, kuid asjatult. Mida aeg edasi, seda
kirglikumalt Antonius Kleopatrat armastas.
• Aastal 36 eKr nad abiellusid. Antonius nimetati
jumal Dionysos-Osirise** maiseks kehastuseks,
Kleopatrast sai jumalatar Isis. … Möödusid aastad.
• Kleopatra sünnitas Marcus Antoniusele kolm last.
___________
* Nt W. Shakespeare’il on näidend „Antonius ja Kleopatra“
** Dionysos-Osiris – Dionysos oli kreeklaste veinijumal ja Osiris oli egiptlaste
surnutejumal, Isise abikaasa
Kleopatra
Kleopatra Süüria mündil
Kleopatra Egiptuse jumalannana
basalt
1. saj I pool eKr Ermitaaž, Peterburg
Marcus Antoniuse surm
• Vastasseis kahe suurmehe, Antoniuse ja
Octavianuse vahel kulmineerus Aktioni
merelahingus aastal 31. eKr.
• Selles saatuslikus lahingus sai Antoniuse ja
Kleopatra ühendatud laevastik lüüa.
• Jõudnud Aleksandriasse, tappis Antonius enese
(kukutas end oma mõõga otsa).
Kleopatra surm
• Kleopatra mõistis, et Egiptuse troon on talle ja ta
lastele kadunud. Et mitte lasta ennast
Octavianusel uhkes võidurongkäigus Rooma viia,
lasi ta end mürkmaol salvata.
• See juhtus aastal 30 eKr. … Egiptuse riik liideti
Rooma riigiga, Octavianusest sai peagi Rooma
riigi esimene keiser Augustus (tõlkes: üllas).
Kleopatra surm
Guido Cagnacci
Kleopatra surm
Kunstiajaloo
Muuseum, Viin
Kleopatra ja madu
(„Rooma“ 2005 – 2007)
Kleopatra lapsed
• Augustus lasi Kleopatra ja Caesari poja hukata.
• Antoniuse ja Kleopatra lapsed kasvatas üles
suuremeelne Octavia – Antoniuse esimene
abikaasa ja keisri õde.
Kordamine I: Kleopatra päritolu
• Mis rahvusest oli Kleopatra? Milline keel oli tema emakeel?
• Kleopatra oli päritolult kreeklane, tema emakeel oli kreeka
keel
• Millist dünastiat esindas Kleopatra?
• Kleopatra oli Ptolemaioste dünastia viimane liige
• Kes pani sellele dünastiale aluse?
• Aleksander Suure väejuht Ptolemaios I Soter (tõlkes:
päästja)
• Kui kaua valitses Egiptuses Ptolemaioste dünastia?
• U 300 aastat (223 – 30 eKr)
• Mida tähendab Kleopatra nimi?
• ‘isa kaudu kuulus’
Kleopatra
Kordamine II: Kleopatra
•
•
•
•
•
•
•
•
Miks abiellusid Ptolemaiosed tihti omavahel?
Nii sooviti hoida võimu perekonnas.
Mitu korda Kleopatra abielus oli?
Kolm: kõigepealt oma vendadega, Ptolemaios XIII
ja Ptolemaios XIV-ga, aastast 36 eKr kuni surmani
kestis abielu Marcus Antoniusega
Mitu last oli Kleopatral?
Neli: poeg Caesarion Julius Caesariga ja kolm last
Marcus Antoniusega
Kuidas Kleopatra enesetapu sooritas?
Lasi end maol salvata
Kordamine III: Kleopatra ja Caesar
• Kuidas leidis aset Kleopatra ja Julius Caesari esimene
kohtumine?
• Kleopatra saatis Caesarile kingiks vaiba, mille sees ta
end ise varjas – kui vaip lahti rulliti, tuli sealt välja
napis riides 22-aastane Kleopatra
• Kleopatra elas kaks aastat Roomas. Miks ta Roomast
kiiresti lahkus?
• Kleopatra oli sunnitud Roomast põgenema pärast
Caesari tapmist, et päästa enda ja oma poja
Caesarioni elu – vandenõulased ei suhtunud kuigi
soojalt Caesari armukesse
• Milline mõju oli Kleopatra külaskäigul roomlastele?
• Roomas läks moodi kõik egiptusepärane
Kordamine IV: Kleopatra ja Antonius
• Prantsuse keeles öeldakse, et Antoniust tabas
Kleopatraga kohtudes coup de foudre. Mida see
tähendab?
• Armumine esimesest pilgust (pr k ‘pikselöök’)
• Millised põhjused võisid olla Kleopatral Antoniuse
võrgutamiseks?
• Kleopatra püüdis jääda võimule – aastal 42 eKr sai
Marcus Antoniusest Rooma idaprovintside haldur
• Miks Kleopatra valis vabasurma?
• Pärast kaotust Octavianusele (tulevasele keiser
Augustusele) tegi Antonius enesetapu, Kleopatra ei
soovinud, et Octavianus ta võidurongkäigus Rooma
viiks, ja võttis endalt samuti elu.
Kleopatra
Pronksmünt Kleopatra VII kujutisega
Kordamine V: varia
• Milline linn oli Kleopatra ajal Egiptuse pealinn?
Milline linn on Egiptuse pealinn praegu?
• Kleopatra-aegne pealinn oli Aleksandria,
tänapäeval: Kairo
• Mis asjaoludel sattus Julius Caesar Egiptusesse?
• Caesar jälitas oma konkurenti Pompeiust, kes
püüdis takistada tema teed ainuvõimule.
Pompeius oli põgenenud Caesari eest
Egiptusesse, kus ta reedeti ja hukati.
Kordamine VI: varia
• Mida arvata Caesari tapjatega ühinenud
Brutusest?
• Igaüks võib arvata Brutuse käitumisest, nagu
soovib. Paljude jaoks on Brutus muutunud reeturi
sümboliks, sest ta oli Caesarile väga lähedane ja
võlgnes emale kogu oma karjääri, ometi ühines ta
Caesari tapjatega (kes soovisid säilitada
vabariiklikku korda ja senati võimu).
• Mis sai Octavianusest?
• Esimene Rooma keiser Augustus (‘üllas’)
Kleopatra kujutisi Kom Ombo templis
Kordamine VII: mõisted
•
•
•
•
•
•
•
•
Mis on intriig? Kes on intrigaan?
salasepitsus; intriigide sepitseja
Mis on dünastia?
valitsejasugu, rida samast soost põlvnenud ja
üksteise järel valitsenud monarhe
Mida tähendab hellenism?
kreeka kultuuri mõju Aleksander Suure vallutatud
aladel
Kes või mis on regent?
asevalitseja nt monarhi alaealisuse korral
Kordamine VIII: mõisted
•
•
•
•
Mis on obelisk?
ülalt ahenev neljakandiline kivisammas
Mis on audients?
kõrge ametiisiku jutul olek, tema ametlik
jutulevõtt
Allikad
• Lauri Leesi õppematerjalid TPL-i kodulehel:
http://www.tpl.edu.ee/joomla/index.php/269-oppeaasta-kolmasroomusonum-7-karismaatilist-naist
• Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
• www.eki.ee (“Eesti keele seletav sõnaraamat”):
http://www.eki.ee/dict/ekss/
• www.google.com
• “Eesti nõukogude entsüklopeedia” köited
Koostanud: Anneli Oidsalu

similar documents