Tarmo Kiivit

Report
Olulised tingimused
arenduslepingutes läbi praktiku
pilgu
Tarmo Kiivit
Avaliku sektori ärisuuna juht
Helmes
1
Helmes
• 20 aastat kogemust
• Tulud 2013 c.a. 14 MEUR
150+
• Suuremad rakendused
eksperti
30m klienti
• ISO 9001 alates 2001
• 150+ spetsialisti
• Telco, finants, avalik sektor
Arenduskeskustes
Tallinnas ja Minskis
2
Arendusprojekti määramatus
Allikas:
Arne Ansper,
Cybernetica
3
Koostöö põhimõtted
• Pikaajalised lepingud, et partnerid oleksid
motiveeritud ka ennast arendama
• Hangitakse teenust, mitte asja
• Usaldusväärsus ja ühtlane kvaliteet
• Senikaua kuni pole skoop selge on hanke
tähtajad või eelarve lahtised
• „Töö Tellija materjalist“
• Riskide ja vastutuse mõlemapoolne jagamine
4
„All in one“ lepingud
Tellija ootus:
- usaldusväärne partner
- saada ühe arenduslepinguga võimalikult palju
(detailanalüüsist kuni juurutamiseni ja halduseni)
- saada süsteem(id) valmis tähtaegselt vajalikus
funktsionaalsuses ja kvaliteedis
Täitja ootus:
- pikaajaline koostöö
- teha toimiv süsteem ja pälvida kliendi rahulolu
- teenida kasumit
5
Leping kui projekti raamistik
Leping peab toetama projekti metoodikat, mitte
vastupidi
- agiilse arendusmetoodika valimine kliendi poolt
eeldab ka agiilsust toetavat arenduslepingut
- Võimalus „agiilseks lepinguks“ – kokku lepitakse
tüüptingimustes ja projekti eelarves, lisadega
täpsustatakse skoopi (s.h. nõuete muudatusi) ja
tähtaegasid
- praegused avaliku sektori lepingud toetavad
valdavalt „kosemudelil“ baseeruvat arendust
- vastutuse võtmine nii Tellija kui ka Täitja poolt
6
Lepingu sisu
•
•
•
•
•
•
•
•
Visioon, aeg, raha
Ressursid
Vastutus
Finantseerimine
Üleandmine
Intellektuaalne omand
Garantii
Hooldus
7
Määratud skoobiga hange ei toimi
• 100% täpne lähteülesanne on müüt, sest
–
–
–
–
–
–
Ka tipp-eelarvestajad eksivad suurelt
Inimesed projektis muutuvad
Ideed reeglina muutuvad
Seadused muutuvad
Ärinõuded muutuvad
Liidestatavad süsteemid muutuvad
• Projekti tulemus on seega alati loterii ja vaidlus,
milles võidab üks või teine, mitte mõlemad
8
... ja on tellija raha raiskamine
• Muudatuste haldamiseks ja skoobivaidlusteks
mõlemal pool raisatud ressurss ei loo tellijale
mingit väärtust, jagab vaid õigusi ümber
• Projektipõhiselt töötava tarnija töötund on alati
kallim, kuna projekti eelarvest tuleb katta ka
projektidevaheliste perioodide kulud
• Need kulud jõuavad kliendini riskipuhvrite näol,
mille maht on reeglina 30-70% projekti hinnast
9
Mis on eduks vajalik
1. Ühine eesmärk (täidame ärieesmärgid)
2. Koostöö kokkulepped (tark ja tulemuslik
koostöö)
3. Motiveeritud inimesed
4. Mõõdame õigeid asju (äriliselt oluline ja suurem
kasu)
5. Pidev õppimine ja areng (retrospektiivid)
10
Maailm on õppinud
• Projektid ei ebaõnnestu tehnoloogia tõttu, vaid
ebaefektiivse inimestevahelise koostöö tõttu
• Kui me jätkame oma tegevust nii nagu varem,
siis ei muutu ka midagi paremaks
• Kui me muudame midagi, siis peab see aitama
kaasa ärilise eesmärgi saavutamisele
11
Küsimused
Helmes
Tarmo Kiivit
Avaliku sektori ärisuuna juht
www.helmes.ee
[email protected]
12

similar documents