5_2 Printerid, Vähem kasutatavad+

Report
Arvutite
perifeeriaseadmed
Maatriks, Termo –ja 3D
printerid
Marko Kaju
Maatriks/Nõelprinterid
• Maatriksprinterid on löögiga printerid. Need töötavad
peaaegu samuti nagu jugaprinterid, kuid värvidüüside
asemel on neil komplektist peentest nõeltest ja neid
juhtivatest elektromagnetitest prindipea.
• Maatriks printerit (nõel printerit ) on sobivaim kasutada
kohtades, kus on vaja printida isekopeeruvale paberile
või kui on vaja suuremahulist väljatrükki.
• Töötamisel teeb kõvat lärmi, kuid
võimaldab odavaima printimise.
• Nende printerite tööiga on pikk
aga miinuseks on see et nad
suudavad printida ainult neid
kirjastiile ja pilte mis on nendesse talletatud.
Tööpõhimõte
• Printer trükib tähti ja illustratsioone- lüües nõeltega
vastu värvilinti(ribbon), mille tulemusena lähestikku
asuvad punktid moodustavad soovitud kujutise.
• Nõelad printeri peas asuvad püstises tulbas.
Olenemata sellest, et need asetsevad teineteisele
väga lähedal, on iga nõel eraldi kontrollitav.
• Printimispea liigub horisontaalselt mööda paberit,
kus igas punktis moodustuvad erinevad nõelte
kombinatsioonid.
• Sellisel viisil läbi värvilindi nõeltega lüües, tekib
paberile kujutis.
Tööpõhimõte
9pin ühe rea kohta
24 ühe realine
18(9/9) kahe realine
Parameetrid
Kasutamine
•
•
•
•
•
Poed
Pangad
Postkontorid
Pimedate kiri
…
Termoprinter
• Termoprinter (Thermal Printer) on arvuti
väljundusseade, mis kasutab printimiseks
kuumutamist, mille
tulemusel kuumutatud
kuumutustundliku
paberi osa muutub
tumedamaks.
Koosneb
•
Termopea - toodab soojust, prindib
paberile
• Trükisilinder - kummist rull, mis söödab
paberi
• Vedru - surub termopea peale ja sunnib
seda luua kontakti termopaberiga
• Kontroller - kontrollib mehhanisme
Tööpõhimõte
Kasutamine
•
•
•
•
Pangaautomaatides
Kassaaparaatides
Faksides
...
3D Printer
• Kolmemõõtmeline printer ehk 3D-printer
on seade, mille abil saab CAD failist
tekitada kolmemõõtmelise detaili.
Printimise meetodid
• Põhiline erinevus detailide valmistamise
tehnoloogiate vahel seisneb selles, kuidas
materjali kihte üksteise peale
paigaldatakse.
Laserpaagutamine
• Laserpaagutamistehnoloogia kasutab
võimast laserit, mis sulatab plastiku,
metalli,
keraamika või
klaasi pulbri
kihthaaval,
vastavalt detaili
läbilõikele,
terviklikuks mudeliks.
Stereolitograafia
• Kasutab printimise toormaterjalina
vedelat polümeeri, mis tahkub teatud
lainepikkusega valguse käes.
• Valgusallikana kasutatakse laserit,
ning soovitud detail saadakse jällegi
kihthaaval materjali tahkestamisega
vastavalt mudeli läbilõikele.
• Kuna materjal muutub tahkeks ainult
laseri fookuses, siis peale ülejäänud
vedela polümeeri eemaldamist jääb
alles soovitud detail.
• Detaili valmistamise aeg sõltub selle
suurusest ja keerukusest, kuid üldiselt
pole see kauem, kui üks päev.
• Sellist tehnoloogiat kasutatakse
laialdaselt valuvormide
valmistamiseks.
Sulatatud sadestumise vormimine
• Fused deposition modeling- FDM tehnoloogia puhul
valmistatakse detail sulatatud plastiku
paigaldamisega läbi peene otsiku, kihthaaval,
järgides soovitud mudeli läbilõikeid.
• See tehnoloogia on
peamine, mida
kasutatakse
kiirprototüüpimises,
kuna toormaterjal
on suhteliselt
odav ning mudeli
valmistamise aeg on
lühike.
Elektronkiirega sulatamine
• Electron beam melting- EBM tehnoloogia puhul
kasutatakse toormaterjalina metallsulami pulbrit,
mis sulatatakse terviklikuks detailiks vaakumi all.
• Erinevus laserpaagutamistehnoloogiast seisneb
selles, et laseri asemel kasutatakse elektronkiirt.
• Samuti on valmistatud detailid vastupidavamad.
Kuna see tehnoloogia võimaldab kasutada
toormaterjalina titaani sulameid, kasutatakse seda
laialdaselt meditsiinitööstuses proteeside
valmistamiseks.
Selektiivne lasertehnoloogia
•
•
•
SLS (Selective laser sintering) - Esemete valmistamiseks laotatakse maha
õhuke pulbrikiht ja laseriga suunates sulatatakse pulbri terakesed kokku.
Printimise hetkel ühenduses mitteolevad pulbriterakesed toestavad eset kuni
see valmib.
Printimise lõppedes saab järelejäänud pulbrit taaskasutada. Praegused SLS
3D-printerid suudavad toota esemeid paljudest erinevatest pulbermaterjalidest, näiteks polüstüreenist, nailonist, keraamikast, terasest,
titaaniumist, alumiiniumist ja hõbedast.
Multi-jet vormimine
• MJM vormimine (multi-jet modelling). Esemed
ehitatakse üles järjestikuste pulbrikihtide abil.
Tindipritsi pea piserdab sideainet, mis liimib
ainult vajalikud terakesed kokku.
• Mõned MJM printerid, nagu
näiteks ZCorp'i ZPrinter 650,
suudavad piserdada nelja
erinevat värvi sideainet,
võimaldades luua kuni
600x540 punktitihedusega
värvilisi esemeid.
3D-skanner
• 3D-skanner on arvuti
lisaseade, mis analüüsib
reaalsete esemete kuju ja
välimust (näiteks värve).
• Kogutud andmetest luuakse
eseme kolmemõõtmeline
(3D) mudel.
Kasutusvaldkonnad
• Kolmemõõtmelist printimist kasutatakse
kiirprototüüpimiseks peaaegu kõigis tööstusharudes:
alates ehte- ja meditsiinitööstusest, lõpetades
kosmosetööstusega.
• Kolmemõõtmeline printimine on kasutust leidnud ka
arheoloogias väärtuslikest esemetest koopiate
valmistamisel. Antud juhul tehakse algsest esemest
3D-skänneriga mudel arvutisse ning seejärel
prinditakse mudelist koopia.
• Kriminoloogias on eelnevalt kirjeldatud tehnoloogiat
kasutatud kannatada saanud asitõendite
taastamiseks.
• Video

similar documents