FOD VGH - toekomst DGH

Report
FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
1
Zone en Volksgezondheid
Marcel Van der Auwera
Diensthoofd Dringende Hulpverlening
FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
2
•
•
•
•
Beleid & visie
Budget
Radiopark
Rizivnummers
FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
3
Beleid en visie
Minister De Block heeft kennis genomen van
• Project 112
• DGH
Planning
• Kabinet versterken met expertise
• Visie vertalen naar haalbaar beleid
FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
4
Budget
2014-2015
• Lopende zaken – behoedzaamheid – 12den
• MB werd ondertekend
2015-2016
• Lineaire besparing
• Herverdeling ter vrijwaring subsidie
• Werkingsmiddelen FOD VVVL wel geïmpacteerd
FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
5
Radiopark
• -20% werkingsmiddelen in 2015
•
921K voor radiopark
•
abonnement, gebruik, onderhoud, herprogrammatie, herstellingen, ….
•
2014 : 1 092K begin september 2014
•
•
•
1057 mobiele radio’s (422,29 euro)
922 draagbare radio’s (401,72 euro)
238 pagers (72,60 euro)
•
834 025,17 euro
FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
6
Thinking out of the box
• Werkingsmiddelen herverdelen niet mogelijk
• Sudsidies herverdelen wel mogelijk (Drugs)
• Subsidie ziekenwagendienst verhogen
FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
7
Voorbeeld draagbare radio
• Abonnement Astrid = 402 euro
• Aankoop THR 9 = 680 euro
Stel vernieuwing om de 3 jaar 226,67 euro afschrijving
•
• Herstelling gemiddeld per radio = 107,50 euro
•
226,67 + 107,50 = 334,17 euro
• raamovereenkomst AEG “Omnium + renewal” = 331 euro
• Voorstel 750 euro includeren
FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
8
WIN-WIN
• Minimale configuratie gespreksgroepen
• Verkort onderhoud en herstellingstraject
• Vrijheid voor operationele dienst
FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
9
Concreet
•
•
•
•
•
Beleid reservetoestellen
Concessie toestellen
Overdracht abonnement
Hernummering ISSI
Budget 2015-2016
FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
10
RIZIV & zone
• 1 rizivnummer
• Meerdere rizivnummers

similar documents