Rakkude jagunemine

Report
Külli Kori, Meelis Brikker
Tartu Ülikool
Mida teame?
• Mis on suguline paljunemine?
• Mis on mittesuguline paljunemine?
https://www.youtube.com/watch?v=jk2RJm5RBEk
(Drollinger, 2013)
Külli Kori, Meelis Brikker
2
Mida teada saame?
• Kuidas rakud paljunevad?
• Kuidas toimub mitoos?
• Kuidas toimub meioos?
original by Afunguy
Külli Kori, Meelis Brikker
3
Rakkude jagunemine
• Rakud tekivad ainult teistest rakkudest.
• Mitoosi tulemuseks on kaks eellasrakuga
identse geneetilise materjaliga tütarrakku.
• Meioosi tulemuseks on, et geneetilise
materjali hulk tütarrakkudes on
eellasrakuga võrreldes
kaks korda väiksem ja see
ei ole geneetiliselt identne.
Külli Kori, Meelis Brikker
4
Rakutsükkel
Interfaas
• Raku eluring ühest jagunemisest
teiseni
Tsütokinees
• Mitoos ja interfaas
• Karüokinees –
Karüokinees
tuuma jagunemine
• Tsütokinees – tsütoplasma
ja organellide jagunemine
• https://www.youtube.com/watch?v
=JcZQkmooyPk (Biology /
Medicine Animations HD, 2014)
Külli Kori, Meelis Brikker
5
Rakutsükli juhtimine
• Tsükliinid ja tsükliin-sõltuvad kinaasid määravad ära
raku edasijõudmise läbi rakutsükli.
• Kontrollpunktid – rakk ei saa järgmisse faasi liikuda
enne, kui kontrollpunkti tingimused
on täidetud.
• https://www.youtube.com/watch?v=1EB8q9aR8Hk
(Johnny Clore, 2010)
• Häired rakutsükli komponentide töös võivad viia
kasvajate tekkimiseni.
• https://www.youtube.com/watch?v=IeUANxFVXKc
(Jeremy Friedberg, 2011)
Külli Kori, Meelis Brikker
6
Interfaas
• Jagunemiste vaheline aeg
• Raku kasvamine, DNA
kahekordistumine,
ettevalmistused mitoosiks
• Umbes 90% kogu
rakutsüklist
Interfaas
Külli Kori, Meelis Brikker
7
DNA replikatsioon
• Ensüüm (DNA helikaas) katkestab
nukleotiididevahelised vesiniksidemed ja
DNA kaksikahel avaneb.
• Mõlema ahela külge kinnituvad ensüümide
kaasabil uued nukleotiidid.
• Tekib kaks uut DNA kaksikahelat, milles
mõlemas on üks vana ahel ning teine uus ahel.
• https://www.youtube.com/watch?v=zdDkiRw1PdU
(Steve Colucci, 2009)
Külli Kori, Meelis Brikker
8
Kromosoom
Tsentromeer
Tütarkromatiidid
Kromosoom
https://www.youtube.com/watch?v=UzzAqXRotYM (eHowEducation, 2014)
Külli Kori, Meelis Brikker
9
Mitoosi etapid
profaas metafaas anafaas
telofaas
https://www.youtube.com/watch?v=VlN7K1-9QB0 (ppronelubio, 2006)
Külli Kori, Meelis Brikker
10
Meioosi etapid
Kromosoomide ristsiire
1. profaas
1. metafaas
1. anafaas
Külli Kori, Meelis Brikker
11
1. telofaas
Meioosi etapid
2. profaas 2. metafaas
2. anafaas 2. telofaas
https://www.youtube.com/watch?v=D1_-mQS_FZ0 (ppronelubio, 2006)
Külli Kori, Meelis Brikker
12
Ülesanne
• Võrrelge meioosi ja mitoosi! Tooge
välja nii erinevused kui ka
sarnasused!
Külli Kori, Meelis Brikker
13
Loe lisaks
• Nobel tuli haihtuva aine uurimise eest
http://novaator.ee/ET/idee/nobel_tuli_haihtuva_a
ine_uurimise_eest/ (Novaator, 2010)
Külli Kori, Meelis Brikker
14
Kokkuvõte
• Mitoos on päristuumsete rakkude jagunemine,
mille tulemuseks on kaks eellasrakuga identse
geneetilise materjaliga tütarrakku.
• Meioos on päristuumsete rakkude jagunemine,
mille tulemusena on kromosoomide arv
tütarrakkudes eellasrakuga võrreldes kaks korda
väiksem.
• Mitoos esineb organismi kasvamisel, meioos
sugurakkude moodustumisel.
Külli Kori, Meelis Brikker
15

similar documents