02-09-2014 Presentatie bomen Cabralstraat

Report
Iepen Cabralstraat
Informatieavond 2 sept 2014
Ontwerpproces Cabral en Vespuccistraat
2011
Project voorgedragen als Shared Space
Project
Maart 2012
Eerste bewonersinformatiebijeenkomst
Mrt ‘12- mei ‘13
Bijeenkomsten ontwerpcommissie
Mei 2013
Presentatie Voorlopig Ontwerp
Verspreiding ontwerp 1500 adressen
34 reacties retour, waarvan bezwaar tegen
kap bomen
Sept 2013
Presentatie Definitief Ontwerp met behoud
bomen Cabralstraat
December 2013
Vaststelling Definitief Ontwerp
Vastgesteld ontwerp met behoud bomen in Cabralstraat
Op verzoek bewoners
Cabralstraat met bloesembomen
Na bezwaar
Cabralstraat met behoud bomen
Situatie bomen
17 Iepen (Ulmus monumentalis ‘Sarniensis’
5 gekapt (noodkap) na zeer risicovolle situatie
a.g.v. wortelsnoei
12 resterende bomen, waarvan:
8 beschermwaardig
6 instabiel
Oorzaken instabiliteit bomen
• Schrale bodemsituatie; oppervlakkige beworteling
• Gevolg: ontstaan van dunne wortelplak tot 9 m. uit de stam
• Wortelkap is onvermijdelijk bij herinrichtingen
• Te groot wortelverlies leidt tot instabiliteit
• Situatie ernstiger dan vooraf voorzien
Aanpak resterende bomen
VARIANT 1.
Alle bomen (ook de beschermde) vervangen door
nieuwe bomen
Argumenten voor:
• Geen veiligheidsrisico meer
• Levensverwachting is gering
• Geen wortelopdruk meer
• Bomen van gelijke vorm en grootte
• Geen extra gevolgen voor parkeervoorzieningen in de
straat
Argumenten tegen:
Oude bomen gaan verloren
Lang kapvergunningtraject i.v.m. beschermde status
VARIANT 2.
Bomen laten staan met rigoureuze snoei van 6 risicovolle bomen
Argumenten voor
De oude, grote monumentale iepen blijven behouden. Het kan jaren
duren voordat andere bomen dit groenbeeld bereiken
Argumenten tegen
• kleinere levensverwachting door de toegenomen kans op
schimmelaantastingen en ziektes en door verzwakking door het
kandelaberen (advies boomdeskundigen)
• Bomen moeten steeds opnieuw gesnoeid worden: onzekere
veiligheidssituatie (advies boomdeskundigen)
• Aantasting bomenbeeld van de straat
Voorbeeld rigoureus gesnoeide boom
(Admiraal de Ruyterweg)
Oplossingsvarianten
Variant 1: Nieuwe goede start
alle bomen vervangen door nieuwe bomen
boomvakken 4 x 4 m
Variant 2a: behoud 12 resterende bomen
ruimere boomvakken (gemiddeld 5 x 5)
Variant 2b: behoud 12 resterende bomen
in grootte variërende boomvakken
(2,5 x 5 en 5 x 5)
Keuze nieuwe boom:
1. Plataan (ca. 20 m. hoog)
Smalle kroon op jonge leeftijd
Sterke boom
Geeft snel een groen beeld
Boombeeld grote straatboom na aanplant en na 20 jaar:
Gevolgen voor planning werkzaamheden
Deel uw mening over aanpak bomen
Cabralstraat met lid Dagelijks Bestuur
bestuurscommissie West
Fenna Ulichki

similar documents