Presentatie Ira Helsloot

Report
De risico-regelreflex ontleed
Over de zin en onzin van (meer)
regels en de handhaving ervan
Ira Helsloot
Hoogleraar besturen van veiligheid
De zin van regels: het wordt veiliger
• Regels op het gebied van sanitatie hebben eind 19e en begin
20e eeuw onze levensverwachting sterk verhoogd
• Evenzo regels op het gebied van voedselveiligheid (inclusief
additieven)
• In mindere mate geldt dat ook voor de eisen aan de chemische
industrie in reactie op de grote ongevallen uit de jaren zestig en
zeventig uit de vorige eeuw: die hebben ons enkele minuten
per mens opgeleverd
Zijn we dan al klaar met veiligheid?
• Een verschil in sociale klasse betekent een verschil in
levensverwachting van 7 jaar en voor gezonde levensjaren is
dat zelfs 13 jaar.
• Dus hier ligt nog een opgave … in termen van opleiding,
welvaart en misschien een paternalistisch ‘duwtje’
Iets kleiner: zijn bedrijven al veilig?
• Perrow stelde al in 1984 dat ongevallen ‘normaal’ zijn
• Coleman, Wolfe hebben na 2005 laten zien dat er inderdaad
(exponentieel) meer ‘klassieke bedrijfcrises’ komen (maar
minder slachtoffers)
• ICS en anderen laten zien ook steeds meer ‘andere
bedrijfscrises’ zoals fraude, recall, ICT-uitval, collatoral damage
etc.
• Coleman heeft laten zien dat 25% van de getroffen bedrijven
het niet overleefd. Tien procent van de getroffen bedrijven
wordt meteen door meerdere bedrijfscrises getroffen: ongeluk
trekt ongeluk aan, of speelt er iets anders?
De onzin van meer regels
•
Meer regels leiden nu niet zomaar tot meer veiligheid
•
Langjarig zien we:
• 2200 doden bij ongevallen in huis
• 800 verkeersdoden
• 60 doden door brand
• Enkelen a.g.v. industriële ongevallen buiten bedrijfsterrein
•
Frederick Wolfe heeft laten zien dat winst een betere
voorspeller is van veiligheid dan (meer geld besteed aan) meer
veiligheidsregels
•
En natuurlijk de klassieker Adams: wie zich veilig voelt,
gedraagt zich onveilig (en omgekeerd).
De risico-regelreflex
•
De RRR is het automatisme om na incidenten of het publiek
worden van een risico het als (overheids)opgave te zien om
dat risico te verkleinen.
•
Menselijk maar stom … als het een incident is en de
maatregelen duur … en dat is meestal het geval
•
Bedrijven geven vaak de overheid de schuld en de overheid de
burger … twee serieuze misverstanden
Maar regels zijn er niet voor niets
•
Veel van de grotere ongevallen (zoals Enschede en Volendam)
worden veroorzaakt door malafide ondernemers.
•
Handhaving is dus wel noodzakelijk!
•
Ook hier gaat het trouwens meestal om bedrijfstakken met
weinig marge (uitzondering BP?)
Maar handhaving door wie?
•
De overheid kan het niet (alleen) … bovendien wiens risico is
het eigenlijk?
•
Alternatieven voor overheidstoezicht zijn:
• Erkenningsregeling (terug naar het gildesysteem dus…)
• Certificering (maar wie betaalt, bepaalt…)
• Risicoaansprakelijkheid (maar let op dan ook verplichte
verzekering en onderken dat de focus dan schadevergoeding is)
• Ketenaansprakelijkheid
• Vertrouw op consument (maar dat kan alleen als de consument
bewust kan kiezen)
Concluderend
•
Ja, het wordt steeds veiliger! We leven immers steeds langer.
•
Maar vooral omdat de welvaart toeneemt. Nieuwe regels
zullen weinig bijdragen. Nu ja, financiële regels misschien wel
om economische crises wat minder diep te maken.
•
Een beetje betere handhaving kan helpen om de boefjes tijdig
te stoppen.
•
Maar waar mogelijk liever niet door de overheid
Dank voor uw aandacht!
Contact: [email protected]

similar documents