Slovenija in Škotska - Društvo slovenskih založnikov

Report
Škotska in
Slovenija: zgodba
o dveh knjižnih
trgih
1
Dve zelo različni deželi
 Škotska je na evropskem severu, Slovenija pa na jugu.

Škotska je zibelka liberalnega kapitalizma in rojstna
dežela Adama Smitha, v Sloveniji pa smo skozi vso
svojo zgodovino najraje imeli ekonomski
korporativizem ter leve ali desne avtoritarne
ideologije.
 Na Škotskem govorijo škotščino, gelščino in
angleščino, ki si jo delijo z dobro milijardo govorcev
po vsem svetu, medtem ko slovenščino govori le 2,5
milijona ljudi, od katerih jih velika večina živi v
Sloveniji.
2
Toda:
 Tako Slovenci kot Škoti so večino svoje zgodovine
preživeli pod okriljem habsburškega in britanskega
imperija (pri čemer lahko Jugoslavijo in Tita
razumemo tudi kot zgodovinski odsev avstro-ogrske
monarhije).
 Ker nista imeli lastne nacionalne države, je v obeh
skupnostih knjiga postala eden od stebrov nacionalne
identitete: poleg tega, da so knjige morale biti uspešne z
estetskega zornega kota, so pogosto skozi umetniško izražanje
pomagale pri življenju ohranjati narod, ki ni imel politične
državnosti (Lambert, 2013).
3
Središče Ljubljane
4
Središče Edinburga
5
Toda le nekaj korakov od
spomenika Walterju Scottu …
6
Ključna razlika:
 V Sloveniji smo se praviloma več ukvarjali sami s sabo
kot pa s svetom okoli sebe. Tisti izobraženci, ki so jih
zamikala širša obzorja, so pogosto prenehali pisati v
slovenščini, mnogi so iz Slovenije tudi odšli (Louis
Adamič, Friderik Pregl, Slavoj Žižek, Anton Lavrin,
Ignacij Knoblehar …).
 Škotskim piscem ni bilo treba samih sebe izumiti na
novo v novem jeziku, niti se jim ni bilo treba
odpovedati škotskosti knjig, ki so jih pisali, kadar so
hoteli prestopiti meje svoje kulture (Walter Scott, Ian
Rankin, Irvine Welsh …).
7
Toda …
 “Podobno kot škotski nogometaši zapustijo Škotsko,
ko začne njihova cena naraščati, in odidejo v
bogatejše klube na jug, tudi uspešni škotski avtorji
prenehajo objavljati na Škotskem, ko začnejo
naraščati naklade njihovih knjig.”
8
Ugotovitev št. 1
 Ne glede na kulturne in jezikovne razlike v obeh
deželah posebna privlačna sila izsesava avtorje iz
založniške in kulturne periferije v založniška in
kulturna središča.
9

Škotsko založništvo v
letu
2012
Promet: 405 milijonov funtov, 1500 zaposlenih, 3000
izdanih naslovov
 Outsourcing: oblikovanje, urejanje, skladiščenje,
distribucija, zastopniki, konverzija v e-knjige
 Naklade: 500 za prvi roman, do 3000 za ilustriran
priročnik, 200.000+ za uspešnice
 Prodajni kanali: Amazon, zidane knjigarne,
supermarketi
 Splet t + e: ~ 50 %
10

Slovensko založništvo v
letu
2012
Promet: 80 milijonov evrov, 770 zaposlenih, 3–4000
naslovov, izdanih za splošni, izobraževalni in znanstveni
knjižni trg
 Outsourcing: oblikovanje, lektura in urejanje, občasno
distribucija
 Naklade: 300–500 za prvi roman, do 3000 za ilustriran
priročnik, do 20.000 za uspešnice
 Prodajni kanali: zidane knjigarne, supermarketi, knjižni
klubi, Reader’s Digest, direktna poštna in kataloška
prodaja, Istore
 Spletna prodaja t + e: ~ 8 %
11
Nekaj primerjav
 Promet na izdani naslov:
 Škotska: Slovenija 4 : 1
 Promet na zaposlenega:
 Škotska : Slovenija 2 : 1
 Število zaposlenih na izdani naslov:
 Slovenija : Škotska 3 : 1
12
Ugotovitev št. 2
 Finančni uspeh založniške industrije je v
prvi vrsti odvisen od velikosti knjižnega
trga.
13
Ugotovitev št. 3
 V škotskem založništvu je stopnja sodelovanja
oziroma kooperativne konkurence bistveno višja kot v
slovenskem.
14
Struktura trga
 Na obeh trgih ustvarijo s knjigami domačih avtorjev ok.
10–15 % prometa.
 V Sloveniji ustvarimo z uvoženimi knjigami ok. 15–20 %
prometa na celotnem knjižnem trgu. Za Škotsko ni
podatka, koliko prometa ustvarijo knjige “neškotskih”
založnikov.
 Večina malih založnikov na Škotskem ustvari prek
Amazona približno polovico vse svoje prodaje. E-knjige
zavzemajo ok. 15 % knjižnega trga.
 Podobno vlogo kot Amazon na Škotskem ima v Sloveniji
mreža MKT. Prodaja e-knjig je v Sloveniji zanemarljiva.
15
Razlike pri trženju
 Škotski založniki občasno uporabljajo e-knjige kot
promocijsko/marketinško orodje za prodajo 4–8-krat
dražjih tiskanih knjig in za prodajo pravic v tujino.
 Zaradi majhnih naklad so v Sloveniji proizvodni
stroški pri tiskanih in e-knjigah enaki. Posledično
slovenski založniki ne morejo uporabljati e-knjig kot
trženjsko orodje za prodajo t-knjig.
 Bistveno nižje cene e-knjig v angleščini lahko
disruptivno vplivajo na slovenski knjižni trg.
16
Patrick Ness in slovenski
mulci
17
Ugotovitev št. 4
 V Sloveniji ni tržnih mehanizmov, ki bi spodbujali
razvoj e-knjižnega trga v slovenščini. Vpliva prodaje eknjig v angleščini na slovenski knjižni trg ni mogoče
izmeriti.
18
Samorazumevanje vloge založnika
na Škotskem
 Izdajati in uspešno prodajati dobre knjige
 Biti uspešen na vsem angleškem govornem področju
 Ključni problem: pomanjkanje sredstev zaradi
gravitacijske moči središča
19
Samorazumevanje vloge
založnika v Sloveniji
 Izdajati in uspešno prodajati dobre knjige
 Izdajati prevode in tudi s tem skrbeti za razvoj
jezikovne kulture
 Ključni problem: pomanjkanje sredstev zaradi
majhnega trga
20
Skratka:
 Škotski založniki delujejo na globalnem anglosaškem
trgu, založništvo pa razumejo najprej kot posel in nato
kot kulturo, večina slovenskih založnikov pa svojo
dejavnost razume najprej kot kulturo in nato kot posel,
praviloma pa ostajajo omejeni na slovenski knjižni trg.

21
Knjiga v javnem interesu
 Škotska: 0 % DDV (VB), finančna podpora na knjigo
vezanim dogodkom, prevajanje škotskih avtorjev v tuje
jezike, podpora knjigam v jezikih manjšin (~ 1,8 milijona
evrov)
 Slovenija: nižji DDV (9,5 %), podpora prevodom v
slovenščino, podpora izdajanju izvirnih del, finančna
podpora na knjigo vezanim dogodkom, prevajanje
slovenskih avtorjev v tuje jezike, podpora knjigam v jezikih
manjšin (~ 4–5 milijonov evrov)
 Knjižnična izposoja: Škotska 23 milijonov/4 izvodi per
capita, Slovenija 23 milijonov/11 izvodov per capita, brez
podaljšav 7 izvodov per capita
22
Ugotovitev št. 5
 Slovensko založništvo je “introvertirano” in bolj
odvisno od državne pomoči, medtem ko je škotsko
“ekstrovertirano” in skoraj v celoti odvisno od trga.
23
A ne glede na razlike …
 … je privlačna sila kapitala v kombinaciji z
jezikovnimi omejitvami v obeh državah ustvarila
podobno založniško krajino.
24

similar documents