ISI-presentatie DNB voor brancheoverleg met de trustsector (PPTX

Report
Presentatie ISI-Analyse 2012
Brancheoverleg DNB – Holland Quaestor
Arthur Sonneville (TTB)
Afdeling Toezicht Trustkantoren en Betaalinstellingen (TTB)
29 oktober 2012
Agenda
1. Korte terugblik proces ISIanalyse
2. Waar wordt de informatie uit
de ISI-analyse 2012 voor
gebruikt?
3. Resultaten Sectoranalyse
DNB
Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012 2
1. Korte terugblik proces ISI-analyse
1. Alle 303 Trustkantoren hebben het ISI-formulier 2012
tijdig en volledig ingediend.
2. Alle opmerkingen en vragen die via [email protected]
zijn gesteld nemen we mee in de evaluatie.
3. De vragen en opmerkingen zullen we verder
gebruiken om het toelichtingsdocument op het ISIformulier verder te verbeteren.
DNB
Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012 3
Waar wordt de informatie uit de ISI-analyse 2012
voor gebruikt?
1. Een actueel beeld te geven van de trustsector en de ISI-analyse geeft hierbij een
‘Snapshot’ van de vergunninghoudende trustkantoren. Verder biedt het ons de
mogelijkheid deze informatie te delen met de sector en zo een gemeenschappelijk
beeld te creëren over de trustsector.
2. Het identificeren van (de grootste) risico’s binnen de Nederlandse trustsector, het
zichtbaar maken van trends en ontwikkelingen en uitvoering geven aan het
risicogebaseerde DNB-toezicht
3. De onderwerpen voor de DNB-themaprojecten van 2012/2013 te kunnen bepalen
4. Individuele trustkantoren kunnen identificeren die een verhoogd risicoprofiel hebben
en daarom extra aandacht van DNB nodig hebben.
DNB
Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012 4
3. Resultaten Sectoranalyse (1)
Aantal vergunninghoudende
trustkantoren
304
Totaal aantal doelvennootschappen
303
24000
23549
302
302
22972
23000
300
22000
298
21000
296
295
20109
20000
294
292
19000
290
18000
2010
DNB
2011
2012
2010
2011
2012
Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012 5
3. Resultaten Sectoranalyse (2)
Gemiddeld aantal DV-en per
trustkantoor
80
Gemiddeld aantal DV-en per
accountmanager
78
78
76
76
25
21
20
16
74
15
72
70
68
9
10
68
66
5
64
62
0
2010
DNB
2011
2012
2010
2011
2012
Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012 6
3. Resultaten Sectoranalyse (3)
Verdeling Trustsector in 2012 (naar
aantal doelvennootschappen)
160
Verdeling Trustsector naar
omzetgegevens 2011 (x1000 euro)
120
103
135
140
100
84
120
80
94
100
60
80
60
40
40
37
32
32
16
20
20
7
5
0
0
0 Dvs
DNB
61
01 tot 10
11 tot
100
101 tot meer dan
1000
1000
0
01 tot
10
11 tot 101 tot 1001 meer
100
1000
tot
dan
10.000 10.000
Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012 7
3. Resultaten Sectoranalyse (4)
Aantal DV-en met branches, zelfstandig bevoegde
buitendirecteuren (z.b.b.d.) en dv-en gerelateerd aan onroerend
goed
3500
3293
2873
3000
2500
branches
2357
2058 2034
2000
1780
1500
z.b.b.d.
1324
1000
500
539
388
onroerend
goed
0
2010
DNB
2011
2012
Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012 8
3. Resultaten Sectoranalyse (5)
Aantal Operationele Doelvennootschappen
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
895
798
Operationeel
Waarvan Consultancy
247
153
2011
DNB
2012
Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012 9
Overzicht statistieken trustsector
Aantal vergunninghoudende trustkantoren
Nieuwe aanvragen voor een trustvergunning
Totaal aantal doelvennootschappen (dv’en)
Gemiddeld aantal dv’en per trustkantoor
Gemiddeld aantal dv’en per AM (‘span of control’)
Trustkantoren met meer dan 50 dv’en
Trustkantoren met 20 t/m 50 dv’en
Trustkantoren met minder dan 20 dv’en
Aantal dv’en met een PEP als UBO
Aantal dv’en met branches
Aantal dv’en met zelfstandig bevoegde buitendirecteuren
Aantal dv’en gerelateerd aan onroerend goed
Aantal operationele dv’en
Aantal operationele dv'en waarbij sprake is van consultancy
Aantal dv’en aangebracht door feeders
Trustkantoren zonder dv'en
Trustkantoren waarbij sprake is van verkoop van rechtspersonen
Trustkantoren met doorstroomvennootschappen
Aantal doorstroomvennootschappen
Trustkantoren met dienstverlening aan commanditaire vennootschappen
Trustkantoren met dienstverlening aan coöperaties / coöperatieve verenigingen
Trustkantoren met een interne compliance functie
Trustkantoren met een externe compliance functie
Trustkantoren met een combinatie van een interne en externe compliance functie
Trustkantoren die het PHB (nog) niet hebben aangepast a.g.v. de wetswijziging op 1 juli 2012
DNB
2010
295
10
20.109
68
21
54
44
78
351
388
2.058
2.034
781
2011
302
23
22.972
76
16
71
60
171
501
539
2.873
2.357
798
153
2012
303
17
23.549
78
9
72
60
171
493
1.324
3.293
1.780
895
247
1.430
1.317
37
44
44
111
67
103
167
46
90
168
% van de
sector
24%
20%
56%
31%
12%
15%
15%
22%
34%
55%
15%
30%
55%
Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012 10

similar documents