Lezing 15.00 uur Digitale Delta

Report
Ongelimiteerd werken met data in de watersector
Een Top sector partnership met IBM, TU Delft, Deltares, Delfland en Rijkswaterstaat
Digitale Delta
De Digitale Delta biedt toegang tot data, kennis en kunde in het
waterdomein
ILOW innovatie symposium 24 april 2013
Raymond Feron
Programma directeur
Huidige situatie
Visie
Ontwikkelstrategie
Trends: Digitale Delta <=> Laboratoria ?
Voorbeeld: Proeftuinen, sensoren en mobiele apps
Stellingen
Huidige situatie
Fragmentatie
Incompatibiliteit
Ondoorzichtigheid van oplossingen
Onvoldoende gebruik van standaarden
Lange ‘time-to-market’ van nieuwe producten
Visie (1)
Wat als alle databronnen beschikbaar zijn op de
plek en het moment dat je ze nodig hebt?
Wat als een applicatie ontwikkeld door een organisatie
door andere organisaties kan worden (her)gebruikt ?
Visie (2)
Wat als alle applicaties op het ene platform goed
samenwerken met applicaties op andere platformen ?
Wat als lokale oplossingen eenvoudig en goedkoop
kunnen worden “geschaald” naar watersector-brede
oplossingen ?
“Gedeelde
infrastructuur”
De Digitale Delta is de oplossing
DD verbindt
Netwerk/distributielaag met generieke
services
DD is open, flexibel en schaalbaar
Open data, web-services, koppelbaar
voor alle denkbare platformen
“In 2016 is de Digitale Delta een
operationeel wereldwijd platform
voor ICT-gebaseerde water- en
klimaatdiensten”
DD standaardiseert
open standaarden, open data,
waterdatamodel
DD legt redundantie bloot
platformen, apps, databronnen, webportals
DD creëert kansen voor vernieuwing
Big Data, analyse, rapportage,
assetmanagement, interoperabiliteit
DD bespaart
hergebruik data en apps
Doelen & ambitie
Data voor iedereen beschikbaar
en niet verstopt, 4 dubbel ingewonnen en 10 dubbel opgeslagen
We ontwikkelen alleen nieuwe functionaliteit
en niet 10 keer opnieuw wat we al eerder hebben ontwikkeld
We ontwikkelen nieuwe applicaties binnen 6 maanden
en niet in 2 tot 3 jaar
Onderzoeks- en
ontwikkelstrategie
•Onderzoek meerdere architecturen (centraal – decentraal)
•Kernpartners + actieve betrokkenheid MKB in Use Cases
en proeftuinen
Digitale Delta verbindt…………
Bestaande en nieuwe platformen
Data-distributielagen van organisaties in de gouden driehoek
Organisaties en stimuleert hun innovatiekracht
Verschillende topsector initiatieven
Maar ook……..meetnetten, laboratoria, sensoren
……..en stimuleert samenwerking
tussen Waterschappen en Rijkswaterstaat
Diverse waterprogramma’s (HWBP, deltabesluiten etc)
Samenwerking van onderaf in één waterketen
Profilering van één publieke watersector
Landelijke uitrol regionale initiatieven
Voorbeeld:
datadistributielagen
Ander
voorbeeld:
platformen
Intermezzo
Standaarden + Architectuur + Internet
En alles komt goed ??!
Trend 1
Gebruik zal toenemen, onderlinge
afhankelijkheid zal daardoor stijgen
Ontsluiten van benodigde data op 1 gezamenlijk overeengekomen standaard
manier
Vindbaar maken van die data bronnen (registry/telefoonboek)
Ontwikkelde functionaliteit herbruikbaar maken (APIs)
Trend 2
Er zal behoefte komen aan nieuwe
functionaliteit zoals SLA’s en/of keurmerk
op databronnen
Data kwaliteit en betrouwbaarheid zullen een grotere rol gaan spelen
Trend 3
“16 miljoen sensoren in Nederland”
Andere standaarden, datatransformatie,
andere security en autorisatieomgevingen
Niet “traditionele” data bronnen bv onderhoudsgegevens van kunstwerken,
groeninformatie gemeentes, burgers als databron
Proeftuin
Delfland
Proeftuin openboezem, open data
Samenwerking Waternet/AGV met hun waterburen: HDSR, Rijnland, Hollands
Noorderkwartier en Rijkswaterstaat
Open verbinding met de buren, open data met de buren?
Volg- en stuursysteem
KRW rapportages
Prijsvraag: beste openboezem, open data APPs
City campus plug en play sensoring
Distrometers plaatsen door studenten (plug en play)
Data collectie node, Smart sensor kit
Digitale Delta verzamelt de meetgegevens
Database/historian
Analyse en presentatie functie
Als er nog tijd/energie is voor een
paar stellingen………
Stellingen
1.
Het laboratorium in het veld = intelligente plug
en play sensor
2. De overheid gaat “verdienen” aan een goede
datakwaliteit + keurmerk!
3. Interoperabiliteit is een technisch probleem !
Apps
Netwerklaag
Data
bronnen
Webportal
“routeplanner”
fiets

similar documents