Presentatie van de persconferentie

Report
Griepcampagne 2013-2014
Persconferentie 25 september 2013
• Vlaamse griepvaccinatiebeleid
Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen
• Griep en griepvaccinatie: seizoen 2013-2014
Prof. Dr. Marc Van Ranst (griepcommissaris)
• Griepvaccinatie bij zwangerschap
Gynaecologe dr. Elke Sleurs
(Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie)
• Vragenronde
• Vaccinatiemoment
• Interviews
Vlaamse griepvaccinatiebeleid
Cijfers voor België:
• + 200.000 mensen met griepachtige symptomen naar de huisarts
• ± 4.000 mensen moeten zich door de griep laten opnemen in het
ziekenhuis
• ± 470 mensen, vooral ouderen, overlijden aan de infectie.
Bron: Federaal Kenniscentrum, 2013
Vlaamse griepvaccinatiebeleid
Nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstelling (april 2012)
“Tegen 2020 moet een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in
Vlaanderen erop gericht zijn de bevolking gedurende
het hele leven doeltreffend te beschermen tegen
vaccineerbare infectieziekten die een ernstige impact
kunnen hebben op de levenskwaliteit.”
Vlaamse griepvaccinatiebeleid
Nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstelling (april 2012)
• Tegen 2020 is minstens 50% van de risicogroepen voor
complicaties van griep jonger dan 65 jaar jaarlijks
gevaccineerd tegen seizoensgriep.
• Tegen 2020 wordt een vaccinatiegraad tegen
seizoensgriep van 75% bereikt bij 65-plussers.
• Tegen 2020 is minstens 50% van de zwangere vrouwen
gevaccineerd tegen seizoensgriep.
• Tegen 2020 wordt ernaar gestreefd dat 80% van het
gezondheidspersoneel gevaccineerd is tegen
seizoensgriep.
Vlaamse griepvaccinatiebeleid
Huidige vaccinatiegraad in Vlaanderen:
• Totale populatie: 15,5%
• 65 plussers: 63% (Thuiswonend: 61% - WZC: 82%)
• Zwangere vrouwen: 0,8 tot 2%
Bron: IMA rapport 2007-2008, 2008-2009
Vlaamse griepvaccinatiebeleid
Vaccinatiecampagne
Griep en griepvaccinatie: 2013-2014
Prof. Dr. Marc Van Ranst
Griepcommissaris
Griepvaccinatie bij zwangerschap
Dr. Elke Sleurs
Gynaecoloog
Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Waarom zwangeren vaccineren?
• risico’s moeder:
– groter risico ernstiger verloop infectie
– oa. longontsteking enz.
– nog groter risico igv diabetes, astma, obesitas
• owv. verminderde immuniteit
• fysiologische veranderingen agv. zwangerschap
– sneller hartritme
– groter plasmavolume
– verminderde longcapaciteit
• pandemie 2009: 7x meer hospitalisaties
Waarom zwangeren vaccineren?
• risico’s baby
– preterme arbeid
– vroeggeboorte
– miskraam
– lager geboortegewicht
– zelden overlijden
Waarom zwangeren vaccineren?
• vaccinatie beschermt moeder
– minder kans ziek te worden
– indien ziek, minder ernstig
• vaccinatie beschermt ook baby
– antistoffen doorheen placenta
– bescherming eerste 6 maanden na geboorte
Waarom zwangeren vaccineren?
• vaccinatie is veilig voor moeder en kind
– geen levend geattenueerd virus
• vaccineren vanaf oktober (griepseizoen)
• tweede en derde trimester

similar documents