innledning Effektivitet/produsktivitet v/John Schau, Bilanalyse

Report
0,68
Økonomisk effektivitet
Bilanalyse AS
• Økonomisk effektivitet:
• salg arbeid / timedeb.prisen / kjøpte timer, forteller i
hvilke grad vi oppnår den timeprisen selskapet har
beregnet er nødvendig, identisk med regnskapet.
• Effektivitet :
• Salg arbeid / timedeb.pris / mønstret tid, forteller i hvilke
grad vi har oppnådd timedeb.prisen vi har på de timene
de produktive har vært på jobben.
• Produktivitet:
• Salg arbeid / timedeb.prisen / forbrukt tid. Vi kan ha en
god produktivitet men likevel dårlig økonomisk
effektivitet (det vi lever av)
• La oss se på mulighetene – konsekvensen.
• Timedebeteringsprisen: er den selvkost timeprisen pluss
avanse (normalt ca. 20%) vi har beregnet for vårt
verksted.
• I praksis: Alle kostnader avdelingen har (med fordeling
av selskapets felleskostnader) dividert på de timene vi
har evne til å selge. Det betyr at selvkosten varierer
avhengig av den økonomisk effektivitetsgrad vi i praksis
klarer og oppnå.
• Variasjonene er store: de svakeste ligger nede på
omkring 0,45, mens de beste oppe på ca. 1,15.
• Fordi bare noen få er gode mens mange er relativt svake,
er gjennomsnittet nær 0,68.
Årsaken(e).
•
•
•
•
Grovt sett tre hovedpunkter:
For dårlig betalt i forhold timeselvkosten.
For liten arbeidstilgang ( overkapasitet).
For svak øk. effektivitet – liten kunnskap om
temaet blant de ansatte. Utilfredsstillende
lønnsystemer. dårlig holdning, svake prosesser
i takseringen, liten evne / mulighet til å pakke
dagen på en korrekt måte – logistikk.
Aktive handlinger.
• Budsjett : Detaljert, på den enkelte, helt ned
på ukenivå.
• Intens fokus: avdelingsukerapport på salg arbeid
mot ukebudsjett og akk. på samme. Individuell
måling av den enkelte produktive hver uke og
akkumulert.
• Positiv god dialog: om avviket med den
ansatte. (Mål og Utviklingssamtale)(ikke benytte
dette som et negativt verktøy).
• Lønnsystem: som premierer øk. effektivitetsgrad

similar documents