12.2 Afskrivning på anlægsaktiver

Report
12.2 Afskrivning på anlægsaktiver
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
12.2 Afskrivning på anlægsaktiver
I afsnit 12.1 opgjorde virksomheden vareforbruget.
Nu ser vi nærmere på årets afskrivninger.




Årets vareforbrug
Afskrivninger på biler og inventar
Momsafslutning
Overførsel af privatforbrug.
Den sidste dag i regnskabsperioden opgør og
registrerer Fashion SHOE årets afskrivninger.
12.2 Afskrivning på anlægsaktiver
I afsnit 12.1 opgjorde virksomheden vareforbruget.
Nu ser vi nærmere på årets afskrivninger.




Årets vareforbrug
Afskrivninger på biler og inventar
Momsafslutning
Overførsel af privatforbrug.
Den sidste dag i regnskabsperioden opgør og
registrerer Fashion SHOE årets afskrivninger.
12.2 Afskrivning på anlægsaktiver
Afsnittet om afskrivninger handler om
afskrivninger på biler og inventar.
 Vælg selv, om du vil starte med biler eller
inventar (Klik på et link nedenfor).
 Uanset om du starter med biler eller inventar,
kan du vælge at se det andet afsnit bagefter.
Biler
Inventar
12.2 Afskrivning på biler
Biler og inventar er virksomhedens anlægsaktiver.
Vi ser her på Fashion SHOEs biler.
11120: Biler
Debet
Kredit
Debet
Kredit
Debet
Kredit
12.2 Afskrivning på biler
I år 1 købte Fashion SHOE en brugt varebil.
Købsfakturaen blev registreret således:
11120: Biler
Debet
Kredit
135.000
14261: Købsmoms
Debet
142902: Nygades Auto
Kredit
Debet
Kredit
168.750
33.750
Faktura fra Nygades Auto (142902):
Beløb
Brugt varebil
kr. 135.000
+ moms
kr.
I alt
kr. 168.750
33.750
Betalingsbetingelse: Løbende måned + 10 dage.
12.2 Afskrivning på biler
Jo ældre bilen bliver, jo mere falder den i værdi.
Denne værdiforringelse kaldes årets afskrivning.
11120: Biler
Debet
Kredit
135.000
Afskrivning er en omkostning for Fashion SHOE.
Rikke vurderer, at varebilen i år 1 er
faldet med kr. 20.000 i værdi.
12.2 Afskrivning på biler
Rikke udarbejder et internt bilag på afskrivningen.
Bilaget bogføres således:
11120: Biler
Debet
Kredit
135.000
11121: Akkumulerede
afskrivninger på biler
Debet
Kredit
5100: Afskrivning
på biler
Debet
Kredit
20.000
20.000
Internt bilag:
Afskrivning på varebil i år 1
Beløb
kr.
20.000
12.2 Afskrivning på biler
Hvad er der sket med de 2 konti?
Vi ser først på konto 5100: Afskrivning på biler.
11120: Biler
Debet
Kredit
135.000
5100: Afskrivning
på biler
Debet
Kredit
20.000
Konto
5100:
Kontoen
har Afskrivning
i forvejen enpå biler er
en
omkostning med en debetsaldo.
kreditsaldo.
Gælden til
Friisnu
Sko
bliverFashion
nu
Saldoen
bliver
større.
mindre. resultat bliver dermed
SHOEs
(Ny20.000
saldo: mindre.
kr. 11.250).
kr.
11121: Akkumulerede
afskrivninger på biler
Debet
Kredit
20.000
12.2 Afskrivning på biler
Hvad er der sket med bilens værdi?
Debet
Kredit
5100: Afskrivning
på biler
Debet
Kredit
135.000
20.000
20.000
11120: Biler
11121: Akkumulerede
afskrivninger på biler
Debet
Kredit
Bilens værdi er faldet med kr. 20.000 i løbet af året.
Det ville derfor være naturligt, at kreditere
konto 11120: Biler med kr. 20.000.
20.000
12.2 Afskrivning på biler
Hvad er der sket med bilens værdi?
Debet
Kredit
5100: Afskrivning
på biler
Debet
Kredit
135.000
20.000
20.000
11120: Biler
11121: Akkumulerede
afskrivninger på biler
Debet
Kredit
I stedet krediteres
konto 11121: Akkumulerede afskrivninger på biler
med kr. 20.000.
20.000
12.2 Afskrivning på biler
Hvad er der sket med bilens værdi?
11120: Biler
Debet
135.000
Kredit
5100: Afskrivning
på biler
Debet
Kredit
20.000
11121: Akkumulerede
afskrivninger på biler
Debet
Kredit
20.000
Konto 11121: Akkumulerede
afskrivninger
biler eren
enkreditsaldo.
Kontoen har ipå
forvejen
hjælpekonto
til biler.
Gælden til Friis
Sko bliver nu mindre.
(Ny saldo:
kr.en
11.250).
Kontoen
har
kreditsaldo, og svarer
til kreditsiden af konto 11120: Biler.
12.2 Afskrivning på biler
Beregning af bogført værdi pr. 31.12. år 1.
(Bilers værdi den sidste dag i regnskabsperioden).
11120: Biler
Debet
135.000
Kredit
5100: Afskrivning
på biler
Debet
Kredit
11121: Akkumulerede
afskrivninger på biler
Debet
Kredit
20.000
20.000
Beregning af bogført værdi, år 1:
Beløb
Kostpris (anskaffelsespris): Saldo på
Konto 12110: Biler
135.000
– Akkumulerede afskrivninger (saldo)
Bogført værdi den 31.12. år 1
20.000
115.000
12.2 Afskrivning på biler
Ved regnskabsafslutningen i år 2, registreres
afskrivning på biler som i år 1.
11120: Biler
Debet
Kredit
135.000
11121: Akkumulerede
afskrivninger på biler
Debet
Kredit
5100: Afskrivning
på biler
Debet
Kredit
(0)
(20.000)
20.000
20.000
Internt bilag:
Afskrivning på varebil i år 2
Beløb
kr.
20.000
En bule i
bilen er et
eksempel
på værdiforringelse.
12.2 Afskrivning på biler
Hvad er der sket med de 2 konti?
11120: Biler
Debet
Kredit
5100: Afskrivning
på biler
Debet
Kredit
135.000
(0)
20.000
Kontoen
Kontoen blev
har i nulstillet
forvejen den
en
1.1.
år 2.
kreditsaldo.
Gælden
til år
Friis
Sko
bliver
Den
31.12
2 er
årets
nu mindre. på biler kr.
afskrivning
(Ny saldo: kr. 11.250).
20.000.
11121: Akkumulerede
afskrivninger på biler
Debet
Kredit
(20.000)
20.000
Kontoen viser
de samlede
har i forvejen
en
(akkumulerede)
afskrivdebetsaldo.
ninger
(værditab)
på biler
Værdien
af varelageret
siden
anskaffelsen.
bliver nu
mindre.
(Ny
saldo:kr.
kr.40.000
9.000).
Ny saldo:
12.2 Afskrivning på biler
Beregning af bogført værdi pr. 31.12. år 2.
11120: Biler
Debet
135.000
Kredit
5100: Afskrivning
på biler
Debet
Kredit
11121: Akkumulerede
afskrivninger på biler
Debet
Kredit
(0)
(20.000)
20.000
20.000
Beregning af bogført værdi, år 2:
Beløb
Kostpris (anskaffelsespris): Saldo på
Konto 11120: Biler
135.000
– Akkumulerede afskrivninger (saldo)
40.000
Bogført værdi den 31.12. år 2
95.000
12.2 Afskrivning på biler
Se det i et
Diagram
11120: Biler
Debet
135.000
Kredit
5100: Afskrivning
på biler
Debet
Kredit
11121: Akkumulerede
afskrivninger på biler
Debet
Kredit
(0)
(20.000)
20.000
20.000
Beregning af bogført værdi, år 2:
Beløb
Kostpris (anskaffelsespris): Saldo på
Konto 11120: Biler
135.000
– Akkumulerede afskrivninger (saldo)
40.000
Bogført værdi den 31.12. år 2
95.000
12.2 Afskrivning på biler
Du har nu lært om:
Retur til menu
 Konto 5100: Afskrivning på biler
og
 Konto 11121: Akkumulerede afskrivninger på biler.
På samme måde kan foretages afskrivning på inventar.
Dog skal følgende konti anvendes:
 Konto 5200: Afskrivning på inventar
og
 Konto 11131: Akkumulerede afskrivninger på inventar.
Præsentation:
Afskrivning på inventar
Quiz:
Afskrivninger
12.2 Afskrivning på inventar
Biler og inventar er virksomhedens anlægsaktiver.
Vi ser her på Fashion SHOEs inventar.
11130: Inventar
Debet
Kredit
Debet
Kredit
Debet
Kredit
12.2 Afskrivning på inventar
Ved etableringen af Fashion SHOE købte man en del
inventar, der blev registreret således:
11130: Inventar
Debet
Kredit
225.000
14261: Købsmoms
Debet
12310: Bank
Kredit
Debet
281.250
56.250
Købsfaktura på inventar:
Beløb
Inventar til butikken
kr. 225.000
+ moms
kr.
I alt
kr. 281.250
Beløbet er hævet i banken.
Kredit
56.250
12.2 Afskrivning på inventar
Jo ældre inventaret bliver, jo mere falder det i værdi.
Denne værdiforringelse kaldes årets afskrivning.
11130: Inventar
Debet
Kredit
225.000
Afskrivning er en omkostning for Fashion SHOE.
Rikke vurderer, at inventaret i år 1 er
faldet med kr. 40.000 i værdi.
12.2 Afskrivning på inventar
Rikke udarbejder et internt bilag på afskrivningen.
Bilaget bogføres således:
11130: Inventar
Debet
Kredit
225.000
5200: Afskrivning
på inventar
Debet
Kredit
11131: Akkumulerede
afskrivninger på inventar
Debet
Kredit
40.000
40.000
Internt bilag:
Afskrivning på inventar i år 1
Beløb
kr.
40.000
12.2 Afskrivning på inventar
Hvad er der sket med de 2 konti?
Vi ser først på konto 5200: Afskrivning på inventar.
11130: Inventar
Debet
Kredit
225.000
5200: Afskrivning
på inventar
Debet
Kredit
40.000
Konto 5200: Afskrivning på inventar
Kontoen
har i forvejen
en har en
er
en omkostning.
Kontoen
kreditsaldo.
debetsaldo.
Gælden til Friis Sko bliver nu
Saldoen
mindre. bliver nu større. Fashion
SHOEs
resultat
bliver dermed
(Ny saldo:
kr. 11.250).
kr. 40.000 mindre.
11131: Akkumulerede
afskrivninger på inventar
Debet
Kredit
40.000
12.2 Afskrivning på inventar
Hvad er der sket med inventarets værdi?
Debet
Kredit
5200: Afskrivning
på inventar
Debet
Kredit
225.000
40.000
40.000
11130: Inventar
11131: Akkumulerede
afskrivninger på inventar
Debet
Kredit
Inventarets værdi er i år 1 faldet med kr. 40.000.
Det ville derfor være naturligt, at kreditere
konto 11130: Inventar med kr. 40.000.
40.000
12.2 Afskrivning på inventar
Hvad er der sket med inventarets værdi?
Debet
Kredit
5200: Afskrivning
på inventar
Debet
Kredit
225.000
40.000
40.000
11130: Inventar
11131: Akkumulerede
afskrivninger på inventar
Debet
Kredit
I stedet krediteres
konto 11131: Akkumulerede afskrivninger på inventar
med kr. 40.000.
40.000
12.2 Afskrivning på inventar
Hvad er der sket med inventarets værdi?
11130: Inventar
Debet
225.000
Kredit
5200: Afskrivning
på inventar
Debet
Kredit
40.000
11131: Akkumulerede
afskrivninger på inventar
Debet
Kredit
40.000
Konto 11131: Akkumulerede
afskrivninger
inventar
en
Kontoen har ipå
forvejen
ener
kreditsaldo.
hjælpekonto
til inventar.
Gælden til Friis
Sko bliver nu mindre.
(Ny saldo:
kr.en
11.250).
Kontoen
har
kreditsaldo, og svarer
til kreditsiden af konto 11130: Inventar.
12.2 Afskrivning på inventar
Beregning af bogført værdi pr. 31.12. år 1.
(Inventarets værdi den sidste dag i perioden).
11130: Inventar
Debet
225.000
Kredit
5200: Afskrivning
på inventar
Debet
Kredit
11131: Akkumulerede
afskrivninger på inventar
Debet
Kredit
40.000
40.000
Beregning af bogført værdi, år 1:
Beløb
Kostpris (anskaffelsespris): Saldo på
Konto 11130: Inventar
225.000
– Akkumulerede afskrivninger (saldo)
Bogført værdi den 31.12. år 1
40.000
185.000
12.2 Afskrivning på inventar
Ved regnskabsafslutningen i år 2, registreres
afskrivning på inventar som i år 1.
11130: Inventar
Debet
Kredit
225.000
5200: Afskrivning
på inventar
Debet
Kredit
11131: Akkumulerede
afskrivninger på inventar
Debet
Kredit
(0)
(40.000)
40.000
40.000
Internt bilag:
Afskrivning på inventar i år 2
Beløb
kr.
40.000
12.2 Afskrivning på inventar
Hvad er der sket med de 2 konti?
11130: Inventar
Debet
Kredit
5200: Afskrivning
på inventar
Debet
Kredit
225.000
(0)
40.000
Kontoen blev
har i nulstillet
forvejen den
en
1.1.
år 2.
kreditsaldo.
Gælden
til Friis
Sko
bliver
Den
31.12
år 2 er
årets
nu mindre. på inventar
afskrivning
(Ny40.000.
saldo: kr. 11.250).
kr.
11131: Akkumulerede
afskrivninger på inventar
Debet
Kredit
(40.000)
40.000
Kontoen viser
de samlede
har i forvejen
en
(akkumulerede)
afskrivdebetsaldo.
ninger
(værditab)
på inVærdien
af varelageret
ventar
siden
anskaffelsen.
bliver nu
mindre.
(Ny
saldo:kr.
kr.80.000
9.000).
Ny saldo:
12.2 Afskrivning på inventar
Beregning af bogført værdi pr. 31.12. år 2.
11130: Inventar
Debet
225.000
Kredit
5200: Afskrivning
på inventar
Debet
Kredit
11131: Akkumulerede
afskrivninger på inventar
Debet
Kredit
(0)
(40.000)
40.000
40.000
Beregning af bogført værdi, år 2:
Beløb
Kostpris (anskaffelsespris): Saldo på
Konto 11130: Inventar
225.000
– Akkumulerede afskrivninger (saldo)
Bogført værdi den 31.12. år 2
80.000
145.000
12.2 Afskrivning på inventar
Se det i et
Diagram
11130: Inventar
Debet
225.000
Kredit
5200: Afskrivning
på inventar
Debet
Kredit
11131: Akkumulerede
afskrivninger på inventar
Debet
Kredit
(0)
(40.000)
40.000
40.000
Beregning af bogført værdi, år 2:
Beløb
Kostpris (anskaffelsespris): Saldo på
Konto 11130: Inventar
225.000
– Akkumulerede afskrivninger (saldo)
Bogført værdi den 31.12. år 2
80.000
145.000
12.2 Afskrivning på inventar
Du har nu lært om:
Retur til menu
 Konto 5200: Afskrivning på inventar
og
 Konto 11131: Akkumulerede afskrivninger på inventar.
På samme måde kan foretages afskrivning på biler.
Dog skal følgende konti anvendes:
 Konto 5100: Afskrivning på biler
og
 Konto 11121: Akkumulerede afskrivninger på biler.
Præsentation:
Afskrivning på biler
Quiz:
Afskrivninger

similar documents