Živeti u zelenom! - Dom Zdravlja Kanjiža

Report
Živeti u zelenom!
Dom Zdravlja Kanjiža
april-septembar 2012.
Živeti u zelenom!
Zdravstveni program za stanovništvo o
zdravom načinu života u organizaciji
Doma Zdravlja Kanjiža – patronažne
službe i Dispanzera za zaštitu dece i
omladine.
Živeti u zelenom!
 vreme trajanja programa: aprilseptembar 2012. godine u Kanjiži
 broj registrovanih učesnika: 62
 starost učesnika: 17-71 god.
 broj održanih sastanaka: 17
 prosečno trajanje jednog sastanka: 1.5 h
Živeti u zelenom!
 cilj programa - edukacija učesnika o zdravom
načinu života serijom predavanja, radionica i
fizičkih aktivnosti
 obrađene teme:





zdrava ishrana
značaj fizičke aktivnosti
značaj odmora
psihička uravnoteženost
očuvanje mentalne svežine
Živeti u zelenom!
Predavači:
 Telek Kristina – dipl. psiholog
 Abel Žužana – dipl. pedagog i psihoterapeut
 Feher Čila – prof. fizičkog vaspitanja
 Brdarić Dragana – master psihologije
 Sepeši Šarkanj Marija – trener joge
 dr. Đeri Ilona – pedijatar (koordinator programa)
 Berček Čila – med. sestra (idejni tvorac i tehnički
saradnik na programu)
Živeti u zelenom!
Teme predavanja:
- Telek K.: Konflikti i naša osećanja
Kako se osećam?
Fiziologija i psihologija smeha
Mentalna higijena
- Abel Ž.: Rad na sebi
- Brdarić D.: Dijeta – šta kaže psihologija na to?
- Sepeši Š. M.: Upoznavanja sa vežbama i principima joge
- Feher Č.: Rekreacija i relaksacija
- Đeri I.: Značaj zdrave ishrane u prevenciji bolesti
- od 17 susreta 7 je proteklo u fizičkoj aktivnosti: plivanju,
šetnji, vožnji bicikla, telesnim vežbama i jogi
Živeti u zelenom!
Na kraju programa, učesnici su ispunili
upitnike – testove o novim saznanjima i
njihovoj primeni u svakodnevnom životu i
nakon završetka programa.
Živeti u zelenom!
Uvodno predavanje o
ciljevima petomesečnog
programa i predviđenim
aktivnostima
Živeti u zelenom!
Zdrava ishrana u prevenciji bolesti
Prevencija
Ishrana + fizička aktivnost = način života
Vožnja bicikla
Plivanje
Šetnja
Vežbe
Živeti u zelenom!
Promotivna šetnja po gradu povodom
Svetskog dana fizičke aktivnosti
Živeti u zelenom!
Promotivna šetnja po gradu povodom
Svetskog dana fizičke aktivnosti
Živeti u zelenom!
Promotivna šetnja po gradu povodom
Svetskog dana fizičke aktivnosti
Živeti u zelenom!
Promotivna šetnja po gradu povodom
Svetskog dana fizičke aktivnosti
Živeti u zelenom!
Promotivna šetnja po gradu povodom
Svetskog dana fizičke aktivnosti
Živeti u zelenom!
Rekreacija u CRR “Banja” Kanjiža
Živeti u zelenom!
Rekreacija u CRR “Banja” Kanjiža
Živeti u zelenom!
Rekreacija u CRR “Banja” Kanjiža
Živeti u zelenom!
Fiskultura na obali reke Tise
Živeti u zelenom!
Fiskultura na obali reke Tise
Živeti u zelenom!
Fiskultura na obali reke Tise
Živeti u zelenom!
Radionica na obali Tise na temu
“Konflikti i naša osećanja”
Živeti u zelenom!
Radionica na obali Tise na temu
“Konflikti i naša osećanja”
Živeti u zelenom!
Vežbe istezanja
“Pet Tibetanaca”
Živeti u zelenom!
Radionica na temu: “Rad na sebi”
Živeti u zelenom!
Radionica na temu:
“Rad na sebi”
Živeti u zelenom!
Radionica na temu: “Rad na sebi”
Hvala na učešću!

similar documents