Workshop - vurdering i friluftsliv

Report
Av: Sturla Aakre
Aktiviteslære
 3 hovedområder:
 Idrettsaktiviteter
 Basistrening
 Friluftsliv
Kompetansemål AKL1-FLL
 praktisere enkle former for friluftsliv i nærmiljøet
 gjøre rede for lokale friluftslivstradisjonar
 planlegge, gjennomføre og vurdere tur med
overnatting ute i naturen
 utøve friluftsliv på en måte som er skånsam mot
naturen
 vise evne til forpliktande samarbeid
 beskrive opplevingar i naturen
Vurdering FLL i AKL Stord vgs
 Friluftsliv: 30% av AKL-faget
 2 deling av vurderinga i friluftsliv
 Teoretisk (10%)


Forarbeid
Etterarbeid
 Praktisk (20%)

Det som skjer på tur
Turane vi har på vg1
 Kyst-tur og vintertur
 Vintertur
 4 dager i fjellet




1 dag i heisanlegg
1 overnatting ute
Fokus på fjellski
Tverrfaglig saman med
norsk og naturfag
Dagsprogram for vintertur
 Måndag:
 Avreise Stord – Hovden
 Skileik på flatmark
 Laging av snarer
 Tysdag:
 Liten tur utanfor preparerte løyper
 Graving og overnatting i snøhule
 Onsdag:
 Bygging av skileikanlegg
 Langtur utanfor løpa
 Torsdag
 Hovden skisenter (frikjøring eller instruksjon)
Kompetansemål i vinterturen
 Gjøre rede for lokale friluftslivstradisjoner
 planlegge, gjennomføre og vurdere tur med
overnatting ute i naturen
 utøve friluftsliv på en måte som er skånsam mot
naturen
 vise evne til forpliktande samarbeid
 beskrive opplevingar i naturen
Forarbeid
 Planlegging av turen
 Utstyrsliste for heile turen
 A-plan for langturen



Innteikning på kart
km, hm, tid
Utstyr
 Oppgåve om ski leik anlegg
 Snarefangst (samarbeid m/naturfag)
Etterarbeid
 Refleksjonsnotat frå turen
 Turlogg
 Kva lærte eg
 Kva kunne eg tenkt meg å lære meir om
 Beskrive naturopplevingar som har gjort inntrykk på
turen
 Oppgåve om snarefangsten som er tverrfaglig mellom
naturfag og AKL
Praktisk
 Ferdselskompetanse (20% av AKL-karakteren)
 Skiteknikk (gradert karakter)



Korleis legge spor i urørt snø som alle kan gå i
Bauting
Genrell skiteknikk
 Skileikanlegg (gradert gruppe karakter)



Bygging av 2 element kvar gruppe
Val av trasè
Utforming
Praktisk
 Ferdselskompetanse (20% av AKL-karakteren)
 Snøhule konstruksjon (gradert gruppekarakter)



Hensiktsmessig konstruksjon
Konkavt tak
God nok plass
Generell ferdselskompetanse (gradert karakter)

Kompetanse som er spesielt for friluftsliv som er vanskelig å
definere
Praktisk
 Ferdselskompetanse (20% av AKL-karakteren)
 Naturvennlig ferdsel (+ og -)

Skånsam mot naturen
 Samarbeid (+ og -)



Bidra i gruppeoppgåver
Møte presist
Ta vare på medelevar
 Utstyrskontroll (+ og -)


Ha kontroll på eige utstyr
Ha kontroll på fellesutstyr
Likheitar på alle turar
 Forarbeid
 VG1: A-plan
 VG2: A og B-plan
 VG3: A og B-plan + Beredskapsplan
 Etterarbeid
 Refleksjonsnotat
 Praktisk
 Generell ferdselskompetanse
 Samarbeid
 Naturvennlig ferdsel
 Utstyrskontroll
 + spesifikk kompetanse for den aktuelle turen under forarbeid,
etterarbeid og praktisk
Eksempel 1
 Ola
 Skiteknikk = 5 Skileikanlegg = 6
 Snøhule konstruksjon = 5
 Genrell ferdselskompetanse = 5
 Til saman blir dette = 5+
 Naturvennlig ferdsel = - Samarbeid = +
 Utstyrskontroll = 0
 Totalt = 5
Eksempel 2
 Per
 Skiteknikk = 4 Skileik anlegg = 3
 Snøhule konstruksjon = 4
 Generell ferdselskompetanse = 3+
 Dette blir 4 til 3
 Naturvennlig ferdsel = ++
 Samarbeid = ++
 Utstyrskontroll = ++
 Totalt = 5-
Eksempel 3
 Kari
 Skiteknikk = 5
 Skileik anlegg = 6
 Snøhule konstruksjon = 6
 Generell ferdselskompetanse = 5
 Dette blir 6 til 5
 Naturvennlig ferdsel = - Samarbeid = - Utstyrskontroll = - Totalt = 4+
Fordeler med modellen
 Meir objektiv vurdering
 Klare vurderingskriterier for elevane i forkant av tur
 Fylle ut på tur når ein ser noko ikkje sitte på kvelden
eller når ein kjem heim å prøver å huske korleis
elevane var.
Utfordringar med modellen
 Klare å bevare opplevingane til elevane på tur
 Opplevingane til lærerane blir ofte dårligare ved
mange vurderingskriteriar
 Finnst sikkert fleire
Muligheit å løysa utfordringane
 Vurdering vs Oppleving
 Gå gjennom vurderingskriteriane i god tid før tur, ikkje
snakke om vurdering på turen.
 Læreranes oppleving
 Jobb ikkje fritid

similar documents