Aptis

Report
O teście Aptis
Globalny test z języka angielskiego opracowany przez British Council
Test kompetencji w języku angielskim dla osób dorosłych (16+)
Oparty na najbardziej aktualnych wynikach badań z dziedziny lingwistyki
stosowanej
Łatwodostępny, prosty w administracji i przyjazny dla kandydatów
Testuje wszystkie umiejętności językowe – rozumienie tekstu, pisanie,
słuchanie i mówienie
Lub tylko jedną z nich – np. słuchanie
Każdy moduł poszerzony o test z zakresu gramatyki
i słownictwa
Jakie umiejętności sprawdza test?
Aptis jest podzielony na części, które mogą być łączone w
pakiety
Komponent testujący gramatykę i słownictwo jest zawsze
częścią składową innych komponentów testujących
poszczególne umiejętności językowe – rozumienia tekstu,
pisania, słuchania i mówienia
Klient może dowolnie dopasować wybór komponentów do
potrzeb firmy czy stanowiska
Klient decyduje kiedy, jak i w jaki sposób przeprowadzi test, aby
uzyskać oczekiwane rezultaty
W jaki sposób przeprowadzany jest test?
Na komputerze i w wersji on-line
W wersji papierowej
Przez telefon (część testująca mówienie)
Klient może sam administrować test lub zlecić jego
administrację British Council
Oparty na rewolucyjnej, interaktywnej platformie do
tworzenia i dostarczania testów oraz raportowania
ich wyników
Wyniki dostępne w maksymalnie 72 godziny
Innowacyjny sposób prezentacji wyniku
Wynik opisany na Skali Poziomów Rady Europy (CEFR)
Wynik komponentu testującego gramatykę i słownictwo
opisany na skali od 0 do 50 punktów
Wyniki komponentów testujących poszczególne
umiejętności językowe opisane na skali od 0 do 50
punktów a także na Skali Poziomów rady Europy (A1-C)
Wyniki indywidualne i zbiorcze dla grup
Wynik opisany na skali numerycznej oraz wynik opisany
na Skali Poziomów Rady Europy dają razem bardziej
dokładną ocenę każdej umiejętności osobno
Zastosowania testu Aptis
Analiza porównawcza umiejętności językowych pracowników
Audyt językowy przeprowadzany w celu analizy potrzeb
szkoleniowych
Selekcja potencjalnych przyszłych pracowników na rozmowę
kwalifikacyjną
Selekcja pracowników na kursy czy wybór kandydatów do
awansu
Test stosowany przez firmy komercyjne, ministerstwa,
organizacje pozarządowe oraz instytucje edukacyjne
Dlaczego Aptis?
Wysoka jakość i dokładność oceny
Dobór testowanych umiejętności
Elastyczna zawartość
Wspólne obrandowanie oraz portal instruktażowy w
języku lokalnym
Dostępny i skuteczny test w przystępnej cenie
Szybka informacja o wynikach
Szybki i łatwy w administracji
Kto stosuje test Aptis?
“Ogromnym plusem tego testu jest
precyzja i szybkość w
weryfikowaniu umiejętności.” Marta Gerlach-Kaleta, Projekt
Menedżer z firmy Adecco.
Adecco, Polska
GlaxoSmithKline, Egipt
KPMG, Egipt
Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Republika
Kosowa
MPS Group Henkel, Węgry
Narodowy Bank Grecji, Grecja
Pfizer, Egipt
Siemens, Brazylia
Uniwersytet Alcala de Henares (UAH),
Hiszpania
Wybierz Aptis aby skuteczniej i na większą skalę
przetestować umiejętności językowe i podnieść
standardy posługiwania się językiem angielskim w
organizacji
www.britishcouncil.org

similar documents