prezentacja do pobrania

Report
„Nauczyciele współpracują w planowaniu
i realizowaniu procesów edukacyjnych”
Badając wymaganie „Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych”
stwierdzamy, że cała kadra jest zaangażowana w życie szkoły. Wszyscy oni współpracują między sobą przy
realizacji procesów wychowawczych i edukacyjnych. Wspólne działania prowadzone są zarówno wśród
wszystkich nauczycieli uczących w placówce jak i w gronie uczących w jednym oddziale. Każda zmiana
dotycząca przebiegu procesów edukacyjnych, czyli planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie
jest efektem ustaleń jakie wypracowuję oni między sobą. Wspólnie rozwiązują oni powstałe problemy
wychowawcze jak i inne powstałe w wyniku pracy z dziećmi. Doskonalą także metody i formy współpracy
między sobą. W przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej pomagają sobie nawzajem. Doskonalą także własną
pracę poprzez wymianę doświadczeń i poglądów. Wymaganie zostało zatem spełnione w stopniu wysokim.

similar documents