Podsumowanie projektu rekolekcji o Janie Pawle II

Report

Wadowice, rok 20-sty, Emi rodzi syna.
Szkoła, teatr i kapłaństwo tutaj się zaczyna.
Pierwsze mecze, pierwsze smutki, w gimnazjum klasówki,
Po maturze z kolegami wypad na kremówki.
Ref: Nie ma lepszego, od Jana Pawła II.
Nie ma lepszego, od Jana Pawła II.
Kapłan Lolek dla Kościoła to prawdziwy diament.
W Polsce wtedy, krótko mówiąc jest niemały zamęt.
Ksiądz Sapieha bez wątpienia prym w Krakowie wiedzie,
Lolek rzeczy swe pakuje i do Rzymu jedzie.
Ref: Nie ma lepszego, od Jana Pawła II.
Nie ma lepszego, od Jana Pawła II.

W Niegowici i Krakowie posługę zaczyna.
Najpierw biskup, potem arcy i w końcu kardynał.
Przyjaciele czują w sercu, że ciąg dalszy będzie.
Paweł VI siedzi wtedy na Piotra Urzędzie.
Ref: Nie ma lepszego, od Jana Pawła II.
Nie ma lepszego, od Jana Pawła II.
Całą drogę życia oddał Lolek swemu Panu.
Wnet go droga ta zawiedzie aż do Watykanu.
Szesnastego października, 78 roku
Słyszy świat: HABEMUS PAPAM i doznaje szoku.
Ref: Nie ma lepszego, od Jana Pawła II.
Nie ma lepszego, od Jana Pawła II.

Papież Polak ma pomysły, nowy duch się budzi,
Nie chce siedzieć w Watykanie - ciągnie go do ludzi.
Pielgrzymuje, przełamuje i wyzwania stawia.
Wszyscy widzą jak oblicze ziemi się odnawia.
Ref: Nie ma lepszego, od Jana Pawła II.
Nie ma lepszego, od Jana Pawła II.
13 maja cały świat oddech wstrzymuje,
Ali w stronę Jana Pawła pistolet kieruje.
Matka Boska miała tutaj plany widać własne,
TOTUS TUUS i wszystko staje się zupełnie jasne.
Ref: Nie ma lepszego, od Jana Pawła II.
Nie ma lepszego, od Jana Pawła II.

Wielki Rodak w swej Ojczyźnie czuje się jak w niebie,
Jest tu gościem numer jeden, chociaż jest u siebie
Ziemia Święta i świat cały stoją mu otworem.
Dla tych którzy cenią pokój, jest Jan Paweł wzorem.
Ref: Nie ma lepszego, od Jana Pawła II.
Nie ma lepszego, od Jana Pawła II.
Stary meczet, synagoga, mowa w ONZ-ecie,
Encykliki, Jubileusz, Trzecie Tysiąclecie.
Mimo bólu i zmęczenia szlaki wciąż przemierza.
Papież kocha młodych, młodzi kochają papieża.
Ref: Nie ma lepszego, od Jana Pawła II.
Nie ma lepszego, od Jana Pawła II.

2005 to kwiecień, Bóg sam decyduje.
Świat się modli gdy Jan Paweł niebo obejmuje.
Pontyfikat się nie kończy, dobrze o tym wiecie,
Papież dalej pielgrzymuje, lecz na tamtym świecie.
Ref: Nie ma lepszego, od Jana Pawła II.
Nie ma lepszego, od Jana Pawła II.
Kościół żyje i żyć będzie, słowo Boga dane
Od wiek wieków klucze Piotra są przekazywane
Znów HABEMUS PAPAM słyszy świat i się raduje
Dzieło Jana Pawła Benedetto podejmuje.
Mamy nowego, Benedykta XVI.
Ważne wydarzenia
w życiu Papieża

Ważne wydarzenia
w życiu Papieża

Wydarzenie to miało
miejsce 20 czerwca
1920 roku w
parafialnym kościele
Karola Wojtyły.
Co przedstawia
zdjęcie?
CHRZCIELNICĘ
Ważne wydarzenia
w życiu Papieża

Wydarzenie to miało
miejsce 25 maja 1929
roku w parafialnym
kościele Karola
Wojtyły.
Co przedstawia
zdjęcie?
PIERWSZĄ KOMUNIĘ
ŚW. KAROLA
Ważne wydarzenia
w życiu Papieża

Wydarzenie to miało
miejsce 1 listopada
1946 roku w Pałacu
Arcybiskupa
Sapiehy.
Kim wtedy został
Karol?
KAPŁANEM
Ważne wydarzenia
w życiu Papieża

Było to w 1958 roku,
ks. Karol miał
zaledwie 38 lat.
Kim wtedy został?
BISKUPEM
Ważne wydarzenia
w życiu Papieża

Było to w 16
października 1978 roku.
Kim wtedy został
kardynał Wojtyła?
PAPIEŻEM
Ważne wydarzenia
w życiu Papieża

W następnym roku po
wyborze, papież
rozpoczął swoją wielką
misję na świecie.
Jak nazywały się
podróże papieża?
PIELGRZYMKI
Ważne wydarzenia
w życiu Papieża

W 1979 roku, po
pierwszej pielgrzymce do
Meksyku, Jan Paweł II
udał się w kolejną podróż.
Dokąd wtedy przyjechał?
DO POLSKI
Ważne wydarzenia
w życiu Papieża

Było to 2 kwietnia 2005 r.
Co się wtedy wydarzyło?
JAN PAWEŁ II
ODSZEDŁ DO
DOMU OJCA
Zaśpiewaj…

Jedzie pociąg do nieba,
tam biletów nie trzeba.
Tam Pan Jezus dla ciebie,
przygotował zbawienie.
Słynne zdania
Jana Pawła II

 Dokończ zdanie:
 „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze…”
 „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ZIEMI.”
Słynne zdania
Jana Pawła II

 Dokończ zdanie:
 „Totus…”
 „Totus TUUS.”
Słynne zdania
Jana Pawła II

 Dokończ zdanie:
 „Po maturze z kolegami chodziliśmy na…”
 „Po maturze z kolegami chodziliśmy na KREMÓWKI.”
Słynne zdania
Jana Pawła II

 Dokończ zdanie:
 „Wypłyń na…”
 „Wypłyń na GŁĘBIĘ.”
Słynne zdania
Jana Pawła II

 Dokończ zdanie:
 „Musicie od siebie…”
 „Musicie od siebie WYMAGAĆ.”
Słynne zdania
Jana Pawła II

 Dokończ zdanie:
 „Habemus …”
 „Habemus PAPAM.”
Słynne zdania
Jana Pawła II

 Dokończ zdanie:
 „Otwórzcie drzwi…”
 „Otwórzcie drzwi CHRYSTUSOWI.”
Słynne zdania
Jana Pawła II

 Dokończ zdanie:
 „Zło dobrem…”
 „Zło dobrem ZWYCIĘŻAJ!”

Miejsca związane
z Janem Pawłem II
Jakie miasto
przedstawione jest
na zdjęciu?

W
A
D
O
W
I
C
E
W jakim mieście znajduje,
się widoczna na zdjęciu,
budowla?

W KRAKOWIE
Przy jakiej słynnej ulicy w Krakowie
znajduje się okno na zdjęciu?

Przy ulicy FRANCISZKAŃSKIEJ
Jak nazywa się plac
na zdjęciu?

PLAC ŚWIĘTEGO PIOTRA
Jak nazywa się szczyt góry pokazany
na zdjęciu?

G
I
E
W
O
N
T
W
W
A
R
S
Z
A
W
I
E
W jakim mieście znajduje,
się widoczny na zdjęciu
Plac Zwycięstwa?

Jak nazywa się sanktuarium maryjne
w Portugalii pokazane na zdjęciu?

F
A
T
I
M
A
W
Ł
A
G
I
E
W
N
I
K
A
C
H
Gdzie znajduje, się widoczne na
zdjęciu Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia?



similar documents