Prezentacja - pbphrubieszow.pl

Report
Badanie potrzeb dzieci i młodzieży
w środowisku lokalnym
Dobra diagnoza – jak to zrobić?
Prowadzenie:
Bogumiła Dragan-Szkodzińska
certyfikowany trener STOP-PRB
Dobra diagnoza pozwala,
dopasować działania
do realnych potrzeb,
maksymalnie wykorzystać
lokalne zasoby i w porę
zidentyfikować zagrożenia
OBSZARY BADAŃ
Co wiemy? Czego nie wiemy?


KONTEKST LOKALNY
Czyli… co nas wyróżnia jako miejscowość? Jakie są nasze zasoby i ograniczenia?


MŁODZI W MIEJSCOWOŚCI
Czyli… kim są młodzi i ilu ich jest?


RELACJE
Czyli… co łączy, a co dzieli mieszkańców naszej gminy?


PRZESTRZEŃ
Czyli… jakie są miejsca dla młodych?


MŁODZIEŻ A INSTYTUCJE
Czyli… co instytucje mają do zaproponowania młodzieży?


OFERTA EDUKACYJANA
Czyli… co młodzieży daje szkoła?


ZAINTERESOWANIA I CZAS WOLNY
Czyli… co robią, kiedy nic nie muszą?
MAPA SPOŁECZNOŚCI
zasady jak czytać i wypełniać mapę

Spójrz na okolicę z perspektywy młodych – to ich
oczami staraj się obejrzeć miejsca i instytucje. Gdzie można
ich spotkać, jakie grupy tam napotkacie?

Poszukaj dobrych informatorów ( np. pani woźna
w szkole), osób które mają z młodymi dobry kontakt,
dobrze ich zna, może mieć nieoczywiste spostrzeżenia.

Zaznacz klasycznych przedstawicieli danej instytucji
– najlepiej, gdy rozmawiając z nimi, znasz perspektywę
innych osób ( nie będzie im łatwo narzucić swojego punktu
widzenia)
NARZĘDZIA BADAWCZE
METODY SOCJOLOGICZE




wywiad indywidualny
fokus lub wywiad grupowy
spacer badawczy
triangulacja metod badawczych
 innowacyjne metody badawcze
(mapowanie, partycypacja)
 obserwacja uczestnicząca
 raport
CODZIENNA PRACA




rozmowa
rozmowa grupowa
spacer z aparatem
dobranie zróżnicowanych sposobów
na zdobycie wiedzy
 pytanie na sznurku, akcje animacyjne
 obserwacja
 podsumowanie, wnioski, które można
pokazać innym
ODPOWIEDZI
„DLACZEGO”
ODTWARZANIE
MECHANIZMU
WNIOSKOWANIE
1
ZBIERANIE
ODPOWIEDZI
NA SZCZEGÓŁOWE
PYTANIA
3
2
SZUKANIE
POWTÓRZEŃ,
RÓŻNIC,
PRAWIDŁOWOŚCI
TWORZENIE
GENERASLNEGO
OBRAZU
(JEŚLI SIĘ WYŁONI)
DZIĘKUJĘ
za uwagę

similar documents