Kilka słów o powiecie - Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Report
Daniel Jurczyk
kl. VI
Zespół Szkół
im. K. Makuszyńskiego
w Skrzydlowie
Szkoła Podstawowa
im. K .Makuszyńskiego
w Skrzydlowie
Kilka słów
o powiecie
Dworek
w Rzekach Wielkich
Dworek
w Skrzydlowie
Pałac
w Nieznanicach
Dworek
w Złotym Potoku
Pałac
w Chorzenicach
Dwór w Białej Wielkiej
Pałacyk w Bogumiłku
Pałac w Kruszynie
Pałac
w Kłobukowicach
Dworek
w Kościelcu
Zakończenie
Mapa powiatu częstochowskiego
Powiat częstochowski jest
największym powiatem w
województwie śląskim. Jego
powierzchnia wynosi 1519 km2 ,co
stanowi 12,4% całego województwa
śląskiego. Cały powiat podzielony
jest na szesnaście jednostek
administracyjnych, które obejmują
dwie gminy miejsko- wiejskie:
Blachownia i Koniecpol oraz
czternaście gmin wiejskich:
Kłomnice, Dąbrowa Zielona, Janów,
Kamienica Polska, Konopiska,
Kruszyna, Lelów, Mstów, Olsztyn,
Poczesna, Przyrów, Rędziny i
Starcza.
Powiat częstochowski zachwyca nas pięknymi
i ciekawymi krajobrazami. Przez parki krajobrazowe
i rezerwaty przyrody, wiodą liczne szlaki turystyczne:
piesze, rowerowe, konne. Organizowane są także
spływy kajakowe rzeką Wartą. W powiecie jest także
wiele urokliwych wiejskich zakątków, starych kapliczek,
kościołów, budowanych w średniowieczu zamków,
pałaców i dworków otoczonych pięknymi parkami.
W swojej pracy chciałem przedstawić kilka dworków,
pałaców i zachęcić do ich zwiedzenia.
Dwór rodziny Chrzanowskich w Rzekach Wielkich. Obecnie szkoła i przedszkole.
Zespół dworski w Rzekach Wielkich (w tym dwór drewniano – murowany i
park) powstał około 1790 r. i zajmuje 2,33 ha powierzchni ziemi. Obecnie
istniejący dwór jest parterowy, pochodzący z lat około 1808-10 roku.
W XVI wieku właścicielami dóbr byli Rzeccy, w XVIII wieku i do 1821 roku
Komorniccy. Od roku 1874 Chrzanowscy, Szwajcerowie i Łąccy. W
okresie międzywojennym właścicielem był Aleksander Chrzanowski.
Zabudowania folwarczne zostały rozebrane po 1945 roku.
Dworek w Skrzydlowie
Cały kompleks dworski w Skrzydlowie złożony jest z parku, dworupałacyku , tzw. Zielonego Domu oraz zabudowań gorzelni i spichlerza.
Dom mieszkalny ma charakter pałacyku w stylu eklektycznym łączącym
pewne cechy polskie i włoskie. Został wybudowany na początku XX
wieku dla słynnego śpiewaka operowego, tenora Jana Reszke, który
założył tu swoją stadninę koni wyścigowych.
Drewniany pałacyk myśliwski Jana Reszke w
Skrzydlowie
Zielony Dom , drewniany pałacyk myśliwski zbudowany na wzór angielskich.
Legenda mówi, iż sprowadził go Reszke w częściach, właśnie z Anglii.
W późniejszym czasie służył jako rządówka.
Pałac w Kłobukowicach
W Kłobukowicach znajduje się nieduży, ładny pałac z II połowy XIX w.
w otoczeniu parku z przepięknym drzewostanem. Wokół pałacu dodatkowe
budynki; spichlerz, 2 budynki podworskie.
Pałac płk Adama Nieniewskiego w Chorzenicach. Obecnie Dom Dziecka
Zespół dworski w Chorzenicach należał do płk Adama Nieniewskiego,
bohatera walk o niepodległość Polski zasłużonego szczególnie w wojnie
polsko- bolszewickiej. Składa się z placyku zbudowanego w 1927r.
i budynków gospodarczych oraz parku. Placyk został mocno przebudowany
w trakcie jego przystosowania do funkcji Domu Dziecka i w trakcie jego
eksploracji, zachował jednak swój stylowy, modernistyczny charakter.
Rodzina pułkownika Nieniewskiego musiała opuścić to miejsce na początku
wojny, gdyż zajęła je żandarmeria niemiecka. Mieszkańcy zapamiętali plac
jako miejsce kaźni wielu Polaków.
Pałac w Nieznanicach.
Obecnie hotel i restauracja
Właścicielem zespołu pałacowego w Nieznanicach (według źródeł o majątku
ziemskim w Nieznanicach) był w 1811r. Marceli Gogolewski. W 1843r sprzedał
on majątek niejakiemu Norbertowi Kończykowskiemu. Jednakże on wskutek
złego gospodarowania w ciągu kilku miesięcy potrafił zadłużyć swoje dobra
dlatego też w dniu 22 listopada 1846r. doszło do licytacji, w wyniku której
właścicielem został Sylwester Dembiński. Po nim z kolei dobra odziedziczyli
jego synowie Edward, Teodor i Eustachiusz Dembińscy. Ci jednak również nie
potrafili skutecznie zarządzać majątkiem, gdyż w 1876r. ponownie doszło do
licytacji publicznej w wyniku której właścicielką majątku stała się Maria
Siekierska. Ona to odsprzedała go w 1878r. Polakowi niemieckiego
pochodzenia Leonowi Wünsche. Po nim piecze nad majątkiem sprawował jego
syn Aureliusz Wünsche. W 1918r. wybudował on swoją nową siedzibę.
Pałac w Nieznanicach.
Widok z parku.
W latach 1928-43 majątek Wünsche został parcelowany. W 1945r.
właścicielami majątku nieznanickiego zostali spadkobiercy. W roku 1946
w wyniku reformy rolnej majątek ten przejął Skarb Państwa. W tym
samym roku utworzona została firma pod nazwą Stacja Hodowli Roślin.
Natomiast Pałac wraz z parkiem pozostał w Zasobie Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa. W 1995r. ogłoszony został przetarg odnośnie
sprzedaży w wyniku którego ziemie trafiły do Jerzego Ostrowskiego –
przedstawiciela firmy „TOLEX”. Pałac miał służyć jako rezydencja
mieszkalna. Jednakże w końcu kwietnia 1997r. rezydencja została
sprzedana kolejnym właścicielom. Obecnie jest w posiadaniu państwa
Elżbiety Lubert i Gerarda Weydmanna, którzy otworzyli tam restauracje
wraz z hotelem.
Dworek Krasińskiego w Złotym Potoku z początku XIX w. Obecnie mieści się tam muzeum wieszcza.
Dworek w Złotym Potoku najprawdopodobniej został zbudowany w 1829 r.
przez Stanisława Leskiego, siostrzeńca poprzedniego właściciela Potoka,
Michała Pruszaka herbu Leliwa, pułkownika wojsk napoleońskich. W 1839 r.
jako właściciel Potoku figurował już pułkownik Feliks Skarżyński, a w rok
później, w 1840 r., dobra potockie kupił na licytacji kapitan Cyprian Pintowski.
Obecnie w dworku mieści się Muzeum Zygmunta Krasińskiego, gdzie
eksponowane są przedmioty osobistego użytku poety, meble pałacowe,
obrazy i pianino wybrane w Paryżu przez Fryderyka Chopina dla muzy poety Delfiny Potockiej. Przed dworkiem znajduje się staw, nazwany przez poetę
"Irydion". W parku zachowało się sporo starych, pomnikowych drzew, w tym
m.in. robinia biała o obwodzie pnia 460 cm.
W Kościelcu znajduje się dwór Wereszczyńskich
Konserwatorzy zabytków datują dworek na XVII wiek. Dwór był
wielokrotnie przebudowywany, aż uzyskał klasycystyczną
formę. Ostatnimi właścicielami dworku była rodzina
Wereszczyńskich. Po 1939 roku został im odebrany przez III
Rzeszę, a po wojnie upaństwowiony przez władzę ludową. Ta
wykorzystała dwór najpierw na siedzibę dla gromadzkiej rady
narodowej, a potem na przedszkole. Mieści się ono tam do
dziś.
Dworek Wereszczyńskich w Kościelcu. Obecnie przedszkole.
Dwór w Białej Wielkiej
Pałacyk w Bogumiłku
W Białej Wielkiej są dwa dworki. Jeden zbudowany
przez Zwierkowskiego - bohatera wojen
napoleońskich, uczestnika m.in. bitwy pod Somosierrą.
Przy dworze znajduje się staw oraz pomniki przyrody platan, tulipanowiec, drzewa cierniowe itp. Niedaleko
stoi kaplica i kilka rzeźb z XIX w.
Niedaleko od opisanego dworku, w Bogumiłku wznosi
się drugi pałacyk, w którym obecnie znajduje się
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana
Brzechwy.
Pałac w Kruszynie
Niewątpliwie najcenniejszym zabytkiem jest zespół pałacowo-parkowy z XVII wieku
w Kruszynie. Został on wybudowany przez Kacpra Denhoffa w stylu barokowym.
Prowadzi do niego aleja. Pałac jest dwukondygnacyjny, zbudowany na planie
czworoboku. Po jego bokach stoją wieże. Wejście główne jest okazałe ozdobione
filarami. Od strony zachodniej znajduje się oficyna z wkomponowaną ośmioboczną
wieżą, od strony wschodniej teren zamykają budynki gospodarcze. Pierwotnie w
miejscu tych zabudowań znajdował się budynek teatru, jeden z pierwszych
prywatnych teatrów magnackich.
Zapraszam do zwiedzania dworów, dworków
i pałaców w powiecie częstochowskim. Oczaruje
Was ich piękno, charakter, bogata historia,
otaczająca je przyroda i piękne krajobrazy.
„Razem na wyżyny” – Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”
„Powiat częstochowski” – Starostwo Powiatowe w Częstochowie
http://www.klomnice.pl/index.php?option=com_content&view=catego
ry&id=51&layout=blog&Itemid=72
http://www.polskaniezwykla.pl/attraction/11044.id
http://www.it-jura.pl/pl/dwory.php?go=bialawie
http://mp3.wp.pl/p/strefa/gatunki/N2.html

similar documents